Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D AND ANTIOXIDANT SYSTEM

TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Türkiye, 26 - 30 October 2018, cilt.43, ss.101
Link

Psödohiperkalemi tespitinde laboratuvarın önemi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre Lab&Expo, Antalya, Türkiye, 1 - 05 October 2017, ss.156

Role of kallistatin and Proinflamatory Cytokines in Pulmonary hypertension

7th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, 16 - 21 July 2017

Koroner arter hastalıklarında iskeminin anjiografik bulgularla ilişkisinin incelenmesi

Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 May 2017, ss.128
Link

Klinik Laboratuvarda rutin testlerin verifikasyonu

Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 May 2017, ss.172
Link

Kronik hepatit C hastalarında protein oksidasyonu

. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 October 2010, ss.269
Link

Cortisol And Lipid Peroxidation Levels In Rats Exposed To Cold Stress

22. Ulusal Biyokimya Kongresi, , Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 October 2010, cilt.35, ss.215
Link

Paraprotein interferansının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi.

. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 29 October - 01 November 2008, ss.245
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel/Klinik Biyokimya

Biyokimyasal Olgular, Paşaoğlu H, Editör, Pelikan, Ankara, ss.849-860, 2017
Link

Diğer Yayınlar