Holotranskobalamin ve Vitamin B12 Düzeyleri Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi


Barlak Keti D., Muhtaroğlu S.

Türk Klinik Biyokimya Dergisi, vol.19, no.3, pp.193-199, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Klinik Biyokimya Dergisi
  • Page Numbers: pp.193-199
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Total vitamin B12 eksikliği olan hastalarda; holotranskobalamin (holoTC) düzeylerini analiz ederek total vitamin B12 ve holoTC ölçüm sonuçları arasındaki uyumu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Serum total vitamin B12 düzeyi düşük çıkan hasta numunelerinden (n=98) rastgele seçilen serum örneklerinde holoTC düzeyi, Architect 2000i analizöründe kemilüminesan mikropartikül immünoassay yöntemiyle analiz edildi. HoloTC eksikliği için <47 pg/mL (<35 pmol/L) cut-off değer olarak tanımlandı. HoloTC düzeyi bu değerin altında olanlar total vitamin B12 düzeyiyle uyumlu, bu değerin üstünde olanlar ise uyumsuz olarak değerlendirildi. Bulgular: Serum total vitamin B12 ve holoTC için ortalama ± standart sapma sırasıyla 147 ± 29 ve 39.29 ± 18.60 pg/mL olarak tespit edildi. HoloTC ve total vitamin B12 düzeyleri arasında anlamlı zayıf bir korelasyon gözlendi (r =0.249, p=0.013). Regresyon denklemi; holoTC = 15.91 + 0.158 total vitamin B12 şeklinde belirlendi. Total vitamin B12 düzeyi düşük olan 98 hastanın %26’sının holoTC düzeyi yeterliydi. Sonuç: HoloTC’nin, hastanın kliniği doğrultusunda total B12 yerine kullanımı veya refleks test olarak rutine dahil edilmesi hastaların tanı ve takibinde yararlı olabilir. Anahtar sözcükler: Holotranskobalamin; vitamin B12; vitamin B12 eksikliği