Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine İlişkin Anlamalarının İncelenmes

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.426-438, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Alan Ölçme Birimlerine İlişkin Anlamalarının İncelenmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.413-414

Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel İfade ve Denklem Kavramlarının Farkına İlişkin Kavrayışları

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.417-418

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Özyeterliklerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.719-720

Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında Yer Alan Geometri Sorularının Bilişsel Düzeylerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) SempozyumU, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.883-884

Classroom design of prospective middle school mathematics teachers

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Konya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2019, ss.370-371

Views of prospective elementary teachers’ about use of concrete materials in mathematics teaching

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Konya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2019, ss.360-361

Sınıf Öğretmenlerinin Cetvele İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1377-1378

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Denklem Kavramına İlişkin Tanımları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1290-1291

Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine İlişkin Anlamaları

VIth International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2019, ss.1343-1344

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel İfade Kavramına İlişkin Tanımları

28. Uluslararası eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.694-697

Sınıf Öğretmenlerinin Alan Ölçme Süreçlerinin İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.768-771

Analysing Mathematical Tasks In Lesson Plans Done By Prospective Mathematics Teachers

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.540-541