Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hermeneutiğin Başlangıcı Olarak Peri Hermenias

FLSF, cilt.1, sa.29, ss.277-282, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Zeka ve Etik İlişkisi

Felsefe Dünyası, ss.81-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DIE ZEITLICHKEIT DES LEBENS BEI W. DILTHEY

Kare.Karşılaştırmalı Edebiyat dergisi, cilt.1, sa.2, ss.8-15, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dilthey-Gadamer İlişkisini Hermeneutik üzerinden Okumak

Cogito, cilt.1, sa.89, ss.145-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M.Heidegger’xxde Köklere Bağlılık (Ortsverbundenheit) Kavramının Tahlili”, Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü dergisi, cilt.8., ss.64-73, 2018

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.64-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M.Heidegger'de Köklere Bağlılık (Ortsverbundenheit) Kavramının Tahlili

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü dergisi, sa.8, ss.64-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

”Tarihsel SüreÇ İçinde Kilise-Siyaset İlişkileri ve Günümüze Yansımaları”

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, cilt.1, sa.6, ss.11-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Süreçte Kilise Siyaset İlişkisi ve Günümüze Yansımaları

Temaşa.Erciyes Ünv.Felsefe bölümü Dergisi, cilt.1, sa.6, ss.11-33, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Homo Constractus Fichte de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

Ombudsman Akademik Dergisi, cilt.1, ss.149-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homo-Contractus. Fichte'de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

ombudsman Akademik Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.149-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homo Contractus Fichte de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmes

Ombdusman Akademik dergisi, cilt.1, sa.4, ss.149-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakıncalı Rejim Demokrasi: Platon-Aristoteles Örneği

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sa.20, ss.193-213, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SAKINCALI REJİM DEMOKRASİ PLATON ARİSTOTELES ÖRNEĞİ

flsf, sa.20, ss.183-213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakları İhlallerinde İdari Başvuru Yolları

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, sa.1, ss.143-189, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Psikoloji Dünyasında Yeni Bir Yaklaşım: Hermeneutik"

Felsefe Dünyası, cilt.1, sa.61, ss.16-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RUH KAVRAMINA İKİ FARKLI YAKLAŞIM: İSLAM VE PLATON ÖRNEĞİ

Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.29-55, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etkin İstenç Bağlaminda Nietzsche Nin Tarih Görüşü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.57-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Felsefe İlişkisi Bağlaminda Ruh Kavramina İki Farkli Yaklaşim İslam Ve Platon Örneği

temaşa, cilt.1, sa.2, ss.29-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ontolojik Doğal Hukuk Anlayışına İki Farklı Örnek: Stoa ve Hristiyan Doğal Hukuk Öğretileri

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.15, ss.67-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

H.Jonas'ta İnsan ve Doğanın Değeri"

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.1, sa.15, ss.41-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TÜRK ÜNIVERSITELERININ BU ALANA MUHTEMEL KATKILARI

International Journal of Social Science, cilt.6, sa.4, ss.1081-1092, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Ahit'te Zaman

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.16, sa.2, ss.165-178, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nurettin Topçu'da Sorumluluk Kavramı"

Kutadgubilig, cilt.1, sa.22, ss.381-390, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ein Kurzer Blick auf Al-Kindi Zeitlehre

FELSEFE DÜNYASI, sa.55, ss.51-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması

FLSF, cilt.13, sa.1, ss.219-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman İdealizm'inde Akıl", Felsefe Dünyası, sayı:53, s.28-41.

FELSEFE DÜNYASI, sa.53, ss.28-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Hint Felsefesinden Bir örnek:Upanişadlar", Yeditepe'de Felsefe, sayı:10(2011), s.212-228.

Yeditepe'de Felsefe, sa.10, ss.212-228, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fichte ve Ateizm Tartışmaları", Felsefe Dünyası, 51.sayı, 2010/1.

FELSEFE DÜNYASI, cilt.51, ss.25-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karl Jaspers'te Felsefe-Din İlişkisi", Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Ünv.Felsefe Bl.Dergisi, 2010/45.kitap, s.32-48, Sonbahar 2010.

Feltar, Boğaziçi Ünv.Felsefe Dergisi, cilt.45, ss.32-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Materyalizm ve Diyalektik", Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, sayı:27, 2009/2, 65-79.

Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, sa.27, ss.65-79, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stoa Etiğinin Temel Kavramları, Felsefe Dünyası,49(2009/1),56-69.

FELSEFE DÜNYASI, sa.49, ss.56-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles?te Adalet Kavramı?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt II/6 şubat 2009, s.628-633.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.628-633, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles te Adalet Kavramı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.628-633, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E Husserl de Noema Ve Noesis Kavramları

FLSF, cilt.1, sa.7, ss.121-135, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etiğin Temel Kavramları Işığında Hukuk?, Erciyes Ünv. Hukuk Fak.Dergisi, cilt3, sayı I (2008), s.105-115.

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.3, ss.105-115, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Materyalizm Bağlamında Marx?ı Yeniden Okumak?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt I/3 Bahar 2008, s.378-395.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.378-395, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş midir??, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 1/4 yaz 2008, s.566-573.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.566-573, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireyselleştirme ve Toplumsal Çözülme İkilemi?, Yeditepede Felsefe,sayı: 7 (2008), s.143-159.

Yeditepe'de Felsefe, cilt.7, ss.143-159, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hans Georg Gadamer in Ardından

Ethos. Felsefe Ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, cilt.1, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş Midir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.566-573, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanlar Arasındaki Eşitsizlik Üzerine Bir Analiz?, Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, Cilt II, sayı 1-2, 61-70 (2007).

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.2, ss.61-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politika Kavramının Farklı Anlamları Üzerine Bir Analiz? Maltepe Ünv.Fen-Edb.Fak.Dergisi, sayı 2007-1, 1-12 (2007).

Maltepe Ünv.Fen-Edb.Fak Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Birey Kültü, sayı 45, 42-52 (2007).

FELSEFE DÜNYASI, cilt.45, ss.45-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon?dan Bergson?a Sezgi Kavramı?, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Ünv.Felsefe Bl. Dergisi, sayı 39, 49-69 (2007).

Feltar, Boğaziçi Ünv.Felsefe Dergisi, cilt.39, ss.49-69, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefi Hermeneutik, Flsf, SDÜ Felsefe Bl. Dergisi, sayı 4, 75-93 (2007).

FLSF, sa.4, ss.75-93, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Birey Kültü

Felsefe Dünyası, cilt.1, sa.45, ss.42-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Söylem Olarak Sosyal Adalet Kavramı?, Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, Cilt I, sayı 2, 97-110 (2006).

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.97-110, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Söylem Olarak Sosyal Adalet Kavramı

Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.97-110, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nikolas Von Kues ta Negatif Teoloji

Bilimname, cilt.1, ss.105-117, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger`de Ölüm kavramının analizi

E-Akademi hakemli internet dergisi, cilt.29, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heideggerin Bergson Zaman Öğretisine Getirdiği Tenkitler?

E-Akademi hakemli internet dergisi, cilt.24, ss.1-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ana Hatlarıyla Felsefi Hermeneutik tarihi

İslam ve Yorum III.Din Bilim ve Medeniyet, 08 Nisan 2019 - 10 Nisan 2018

Eski Türkler’xxde Zaman

II.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası sempozyumu, 24 Ocak - 26 Ekim 2019

Hermeneutiğin Başlangıcı Olarak Peri hermenias

2. Uluslararası ErciyesBilimsel Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 Eylül 2019

K.Jaspers’xxte Varlık ve Sınırları

I.Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass 2019), 25 - 27 Nisan 2019

THE INFLUENCE OF PLATO ON THE EPISTEMOLOGICAL VIEWSOF SHEIKH ISHRAQ

I.Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass 2019), 25 - 27 Nisan 2019

KİERKEGAARD’IN HAKİKAT DÜŞÜNCESİNDE “UMUTSUZLUK” VE “KAYGI”NIN YERİ

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

RORTY’DE BENLİĞİN ESTETİK KURULUŞU

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 Nisan 2018 - 28 Nisan 2019

İnsanın Geçmiş Zamanla İlişkisi

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

İbn-Ül Arabi’xxde Ontoloji

Uluslararası İbn-ül Arabi Sempsyumu, 15 - 16 Kasım 2018

ALBERT CAMUS’DE FELSEFİ İNTİHAR VE BAŞKALDIRI

Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.133-143 Creative Commons License

Toplumsal Çözülmenin Nedeni Olarak Bireyselleştirme Olgusu

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1-15

Musevilik'te Zaman

USBİK, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.1-15

Ali Fuat Başgil’xxi Etkileyen Düşünürler

Ali Fuat Başgil’xxin Siyasi Mücadeleleri Ulluslararası sempozyum, 13 - 14 Ekim 2017

A.Fuat Başgil’xxde Siyaset felsefesi

Ali Fuat Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2017

Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetler Arası İlişkilere Etkisi

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 Ekim 2017

Gençleri Savunmak Gerekir: ÇağdaĢ Eğitim Modellerine EleĢtirel Bir YaklaĢım

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 Ekim 2017

Bilim ve İktidar İlişkisi

TÜRKİYE’DE BİLGİ ÜRETİMİ VEBİLİM POLİTİKALARIULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 15 Kasım - 15 Ocak 2017

Eflatun-u İlahi ve Muaalimi Evvel Adalet Hakkında ne Söyler?

Hukuk ve Adalet, Bingöl, Türkiye, 23 Kasım 2017, ss.1

Bilim İktidar İlişkisi

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017, ss.20-30

Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetlerin Değişimine Etkisi

İkinci Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 Ekim 2017

Modern Birey Kültü ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Felsefe ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Akıl-suz Telefon ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Gençleri Savunmak Gerekir

Uluslararası gençlik Komgresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1-12

Heidegger'de Köklere Bağlılık Kavramının Göç ile İlişkisi

Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.1

A.F.Başgil'de Siyaset Felsefesi

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.1-10

A.Fuat Başgil'i Etkileyen Filozoflar

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.1-10

M. Heidegger’de Köklere Bağlılık Kavramının Tahlili

’xx.Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, 12 - 14 Ekim 2017

Bireyselleştirmenin Toplumsal Çözülüme Etkisi

Uluslararası Gençlik ve Ahlak sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2016

Zaman Takvim İlişkisi

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 7 - 09 Ekim 2015

Değer felsefesinin Temel Kavramları ve Hukuk

II.Uluslararası değerler Eğitimi sempozyumu, 18 - 20 Kasım 2012

Hukuk Etik İlişkisi

Uluslararası sempozyum. İnsani değerlerin yeniden inşası, 14 - 16 Aralık 2015, cilt.3, ss.11-20

Türk Felsefe Geleneğinin Oluşmasında İstanbul Ünv.Felsefe Bölümünün Etkisi

Türkiye'de felsefe geleneği, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.155-165

Upanişadlar

ADES kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.85-96

Alman Felsefesinin Türk Felsefe ve Filozoflarına Etkisi

Uluslararsı Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.461-466

Sosyal adalet sadece bir ideal midir?

Uluslararası Davraz Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.2134-2144

Hegel'in Spinoza Panteizmine getirdiği eleştiriler

Mersin Ünv. Spinoza Paneli, Mersin, Türkiye, 07 Nisan 0017, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Heidegger'de Köklere Bağlılık ve Göç İlişkisi"

Politika ve uygulama boyutlarıyla göç ve uyum, Ömer Özkaya vd., Editör, Polis Akademisi, Ankara, ss.62-76, 2018

Hukuk Adalet

Adalet yayınları, Ankara, 2016

W.Dilthey ve Felsefesi

Say Yayınları, İstanbul, 2016

Hukuk ve Adalet

Adalet, Ankara, 2016

J.P.Sartre Felsefesinde Tanrı Kavramının Yeri

Hikmetin İzinde. Kenan Gürsoy'a Armağan Kitabı, Bayraktar Fulya, Editör, Aktif Düşünce Yay, Ankata, ss.539-549, 2016

Ortaöğretim MEB Felsefe Ders Kitabı Üzerine

Çocuklar İçin Felsefe, B. Çotuksöken&H.tepe, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.225-230, 2013

Fichte

Say Yayınları, İstanbul, 2010

Bilirkişi Raporları

Araştırma Görevliliği itirazı

Munzur Üniversitesi, ss.8, Erzincan, 2018