Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DIE ZEITLICHKEIT DES LEBENS BEI W. DILTHEY

Kare.Karşılaştırmalı Edebiyat dergisi, cilt.1, ss.8-15, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dilthey-Gadamer İlişkisini Hermeneutik üzerinden Okumak

Cogito, cilt.1, ss.145-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M.Heidegger'de Köklere Bağlılık (Ortsverbundenheit) Kavramının Tahlili

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü dergisi, ss.64-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Süreçte Kilise Siyaset İlişkisi ve Günümüze Yansımaları

Temaşa.Erciyes Ünv.Felsefe bölümü Dergisi, cilt.1, ss.11-33, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Homo-Contractus. Fichte'de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

ombudsman Akademik Dergisi, cilt.1, ss.149-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homo Constractus Fichte de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

Ombudsman Akademik Dergisi, cilt.1, ss.149-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakıncalı Rejim Demokrasi: Platon-Aristoteles Örneği

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), ss.193-213, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Hakları İhlallerinde İdari Başvuru Yolları

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, ss.143-189, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Psikoloji Dünyasında Yeni Bir Yaklaşım: Hermeneutik"

Felsefe Dünyası, cilt.1, ss.16-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RUH KAVRAMINA İKİ FARKLI YAKLAŞIM: İSLAM VE PLATON ÖRNEĞİ

Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, cilt.1, ss.29-55, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ontolojik Doğal Hukuk Anlayışına İki Farklı Örnek: Stoa ve Hristiyan Doğal Hukuk Öğretileri

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.67-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

H.Jonas'ta İnsan ve Doğanın Değeri"

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.1, ss.41-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TÜRK ÜNIVERSITELERININ BU ALANA MUHTEMEL KATKILARI

International Journal of Social Science, cilt.6, ss.1081-1092, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Ahit'te Zaman

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.16, ss.165-178, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nurettin Topçu'da Sorumluluk Kavramı"

Kutadgubilig, cilt.1, ss.381-390, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması

FLSF, cilt.13, ss.219-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ein Kurzer Blick auf Al-Kindi Zeitlehre

FELSEFE DÜNYASI, ss.51-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman İdealizm'inde Akıl", Felsefe Dünyası, sayı:53, s.28-41.

FELSEFE DÜNYASI, ss.28-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Hint Felsefesinden Bir örnek:Upanişadlar", Yeditepe'de Felsefe, sayı:10(2011), s.212-228.

Yeditepe'de Felsefe, ss.212-228, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fichte ve Ateizm Tartışmaları", Felsefe Dünyası, 51.sayı, 2010/1.

FELSEFE DÜNYASI, cilt.51, ss.25-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karl Jaspers'te Felsefe-Din İlişkisi", Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Ünv.Felsefe Bl.Dergisi, 2010/45.kitap, s.32-48, Sonbahar 2010.

Feltar, Boğaziçi Ünv.Felsefe Dergisi, cilt.45, ss.32-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Materyalizm ve Diyalektik", Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, sayı:27, 2009/2, 65-79.

Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, ss.65-79, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stoa Etiğinin Temel Kavramları, Felsefe Dünyası,49(2009/1),56-69.

FELSEFE DÜNYASI, ss.56-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles?te Adalet Kavramı?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt II/6 şubat 2009, s.628-633.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.628-633, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etiğin Temel Kavramları Işığında Hukuk?, Erciyes Ünv. Hukuk Fak.Dergisi, cilt3, sayı I (2008), s.105-115.

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.3, ss.105-115, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Materyalizm Bağlamında Marx?ı Yeniden Okumak?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt I/3 Bahar 2008, s.378-395.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.378-395, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireyselleştirme ve Toplumsal Çözülme İkilemi?, Yeditepede Felsefe,sayı: 7 (2008), s.143-159.

Yeditepe'de Felsefe, cilt.7, ss.143-159, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş midir??, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 1/4 yaz 2008, s.566-573.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.566-573, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanlar Arasındaki Eşitsizlik Üzerine Bir Analiz?, Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, Cilt II, sayı 1-2, 61-70 (2007).

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.2, ss.61-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politika Kavramının Farklı Anlamları Üzerine Bir Analiz? Maltepe Ünv.Fen-Edb.Fak.Dergisi, sayı 2007-1, 1-12 (2007).

Maltepe Ünv.Fen-Edb.Fak Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Birey Kültü, sayı 45, 42-52 (2007).

FELSEFE DÜNYASI, cilt.45, ss.45-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon?dan Bergson?a Sezgi Kavramı?, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Ünv.Felsefe Bl. Dergisi, sayı 39, 49-69 (2007).

Feltar, Boğaziçi Ünv.Felsefe Dergisi, cilt.39, ss.49-69, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefi Hermeneutik, Flsf, SDÜ Felsefe Bl. Dergisi, sayı 4, 75-93 (2007).

FLSF, ss.75-93, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Söylem Olarak Sosyal Adalet Kavramı?, Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, Cilt I, sayı 2, 97-110 (2006).

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, cilt.1, ss.97-110, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger`de Ölüm kavramının analizi

E-Akademi hakemli internet dergisi, cilt.29, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heideggerin Bergson Zaman Öğretisine Getirdiği Tenkitler?

E-Akademi hakemli internet dergisi, cilt.24, ss.1-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ALBERT CAMUS’DE FELSEFİ İNTİHAR VE BAŞKALDIRI

Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.133-143 Creative Commons License

İbn-ül Arabi'de Ontoloji

Uluslararası İbn-ül Arabi Sempsyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.1-15

'Albert Camus'de Felsefi İntihar ve Başkaldırı'

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.136-142 Creative Commons License

Toplumsal Çözülmenin Nedeni Olarak Bireyselleştirme Olgusu

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1-15

Musevilik'te Zaman

USBİK, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.1-15

Eflatun-u İlahi ve Muaalimi Evvel Adalet Hakkında ne Söyler?

Hukuk ve Adalet, Bingöl, Türkiye, 23 Kasım 2017, ss.1

Bilim İktidar İlişkisi

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017, ss.20-30

Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetlerin Değişimine Etkisi

İkinci Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 Ekim 2017

Modern Birey Kültü ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Akıl-suz Telefon ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Felsefe ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.1-11

Gençleri Savunmak Gerekir

Uluslararası gençlik Komgresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1-12

“Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetler Arası İlişkilerin Değişimine Etkileri”

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.10-20

Heidegger'de Köklere Bağlılık Kavramının Göç ile İlişkisi

Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.1

A.F.Başgil'de Siyaset Felsefesi

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.1-10

A.Fuat Başgil'i Etkileyen Filozoflar

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.1-10

Türk Felsefe Geleneğinin Oluşmasında İstanbul Ünv.Felsefe Bölümünün Etkisi

Türkiye'de felsefe geleneği, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.155-165

Upanişadlar

ADES kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.85-96

Alman Felsefesinin Türk Felsefe ve Filozoflarına Etkisi

Uluslararsı Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.461-466

Sosyal adalet sadece bir ideal midir?

Uluslararası Davraz Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.2134-2144

"İnsanın Geçmiş zamanla ilişkisi"

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Felsefe Kogresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 0018, ss.1-15

Hegel'in Spinoza Panteizmine getirdiği eleştiriler

Mersin Ünv. Spinoza Paneli, Mersin, Türkiye, 07 Nisan 0017, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Heidegger'de Köklere Bağlılık ve Göç İlişkisi"

Politika ve uygulama boyutlarıyla göç ve uyum, Ömer Özkaya vd., Editör, Polis Akademisi, Ankara, ss.62-76, 2018

W.Dilthey ve Felsefesi

Say Yayınları, İstanbul, 2016

Hukuk ve Adalet

Adalet, Ankara, 2016

J.P.Sartre Felsefesinde Tanrı Kavramının Yeri

Hikmetin İzinde. Kenan Gürsoy'a Armağan Kitabı, Bayraktar Fulya, Editör, Aktif Düşünce Yay, Ankata, ss.539-549, 2016

Ortaöğretim MEB Felsefe Ders Kitabı Üzerine

Çocuklar İçin Felsefe, B. Çotuksöken&H.tepe, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.225-230, 2013

Fichte

Say Yayınları, İstanbul, 2010

Bilirkişi Raporları

Araştırma Görevliliği itirazı

Munzur Üniversitesi, ss.8, Erzincan, 2018