Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor SOBİDER (The Journal of Social Sciences)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies)

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Kilikya. Mersin Ünv. Felsefe Bölümü dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

  Editör

 • 2012 - Devam Ediyor UHBAB, Uluslararası hakemli,Beşeri ve akedemik dergi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor İnönü Ünv.İlahiyat fak.dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Kaygı, Uludağ Ünv.fen-Edb.fak. Felsefe dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor FLSF

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Beyt-ül Hikme Uluslararası sosyal bil.dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor JİRS. Journal of Intercultural Religious Studies

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor TYB akademi dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Uluslararası İnsani Bilimler (İJHS) dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor İSAM

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - Devam Ediyor Sağlıkta Kalite ve performans dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - Devam Ediyor Gaziantep Ünv.Sosyal bil.ens.dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Erciyes Ünc.Sosyal Bil.Ens.dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2006 - Devam Ediyor FLSF

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2006 - Devam Ediyor Özne

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - 2010 Erciyes Ünc.Sosyal Bil.Ens.dergisi

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Erciyes Ünv. Kültür Sanat Komisyonu

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türkiye felsefe derneği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türkiye felsefe kurumu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2015 Gümüşhane Ünv. Sosyal Bil.Ens.dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Dil ve Edebiyat dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2014 Tabula Rasa

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2014 Temaşa. Erciyes Ünv. Felsefe Bl.dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 Atatürk Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 EKEV.Akademi dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2013 Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2013 Hitit Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2013 Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bil.Ens. dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2013 Türkisch Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2012 The Journal of Academik Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012 Felsefe Dünyası

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012 Erciyes Ünv.Hukuk Fak.dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2010 - Devam Ediyor sağlık Bakanlığı

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edb., Felsefe, Türkiye

 • 2010 - Devam Ediyor MEB

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edb., Felsefe, Türkiye