Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2016 Uluslararası Gençlik ve Ahlak sempozyumu

  Katılımcı

  Sinop, Türkiye

 • 2015 İslam Medeniyetinde Zaman

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2014 Düşüncenin İzinde XVII: J.G. Fichte

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 Uluslararası değerler sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2014 İlkçağ Felsefesinde Varlık, Bilgi ve Aksiyoloji"

  Katılımcı

  Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

 • 2013 Düşüncenin İzinde: Sokrates

  Katılımcı

  Kayseri Erciyes Ünv., Türkiye

 • 2012 Değerler ve Eğitimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Felsefe-Edebiyat ve Değerler sempozyumu

  Katılımcı

  Kahramanmaraş, Türkiye

 • 2012 II.Uluslararası Felsefe Kongresi.Şehir ve Felsefe

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 "Varlık felsefesinin temel problemleri"

  Katılımcı

  Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

 • 2012 "Varlık Olarak İnsan", KTÜ, Edebiyat Fak.Felsefe Bl., 2012

  Katılımcı

  Tranzon, Türkiye

 • 2012 NESCO Türkiye Milli Komitesi "Yüksek öğretimde Felsefe Çalıştayı",30-31 Mart 2012 Mersin, 2012

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2011 Dünya felsefe günü etkinlikleri

  Panelist

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 UNESCO Türkiye Milli Komitesi "İlk ve Ortaöğretimde Felsefe Çalıştayı", 29-30 Eylül, Ankara, 2011

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Aydınlanmanın Diyalaketiğinde Din Algısı",II.Ilgaz Felsefe Günleri, 13-15 Ekim 2011., 2011

  Katılımcı

  Çankırı, Türkiye

 • 2011 "Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi", Sakarya Ünv.27-28 Mayıs III.Felsefe çalıştayı., 2011

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2011 Ades

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 Türkiye'de Felsefe Geleneği, İstanbul Ünv.Felsefe Bl., 2010

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Uluslararası Türk-Alman sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2009 Uluslararası davraz kongresi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

Burslar

 • 1996 - Devam Ediyor Yurt Dışı Lisanüstü master ve doktora bursu

  Milli Eğitim Bakanlığı