Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TEMELSIZ ŞIDDETE KARŞI JACQUES DERRIDA FELSEFESI

Felsefe Dünyası, vol.1, no.73, pp.71-88, 2021 (Other Refereed National Journals)

"Eski Türllerde Zaman"

Temaşa, vol.1, no.15, pp.17-23, 2021 (National Refreed University Journal)

Hermeneutiğin Başlangıcı Olarak Peri Hermenias

FLSF, vol.1, no.29, pp.277-282, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yapay Zeka ve Etik İlişkisi

Felsefe Dünyası, pp.81-100, 2019 (Other Refereed National Journals)

DIE ZEITLICHKEIT DES LEBENS BEI W. DILTHEY

Kare.Karşılaştırmalı Edebiyat dergisi, vol.1, no.2, pp.8-15, 2018 (National Refreed University Journal)

Dilthey-Gadamer İlişkisini Hermeneutik üzerinden Okumak

Cogito, vol.1, no.89, pp.145-161, 2018 (Other Refereed National Journals)

M.Heidegger’xxde Köklere Bağlılık (Ortsverbundenheit) Kavramının Tahlili”, Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü dergisi, cilt.8., ss.64-73, 2018

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, vol.1, no.8, pp.64-73, 2018 (Other Refereed National Journals)

M.Heidegger'de Köklere Bağlılık (Ortsverbundenheit) Kavramının Tahlili

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü dergisi, no.8, pp.64-73, 2018 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Süreçte Kilise Siyaset İlişkisi ve Günümüze Yansımaları

Temaşa.Erciyes Ünv.Felsefe bölümü Dergisi, vol.1, no.6, pp.11-33, 2017 (National Refreed University Journal)

”Tarihsel SüreÇ İçinde Kilise-Siyaset İlişkileri ve Günümüze Yansımaları”

Temaşa.Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, vol.1, no.6, pp.11-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

Homo Constractus Fichte de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

Ombudsman Akademik Dergisi, vol.1, pp.149-168, 2016 (Other Refereed National Journals)

Homo-Contractus. Fichte'de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmesi

ombudsman Akademik Dergisi, vol.1, no.4, pp.149-169, 2016 (Other Refereed National Journals)

Homo Contractus Fichte de Toplum Sözleşmesinin Temellendirilmes

Ombdusman Akademik dergisi, vol.1, no.4, pp.149-169, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sakıncalı Rejim Demokrasi: Platon-Aristoteles Örneği

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.20, pp.193-213, 2015 (National Refreed University Journal)

SAKINCALI REJİM DEMOKRASİ PLATON ARİSTOTELES ÖRNEĞİ

flsf, no.20, pp.183-213, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnsan Hakları İhlallerinde İdari Başvuru Yolları

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, no.1, pp.143-189, 2015 (National Refreed University Journal)

"Psikoloji Dünyasında Yeni Bir Yaklaşım: Hermeneutik"

Felsefe Dünyası, vol.1, no.61, pp.16-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RUH KAVRAMINA İKİ FARKLI YAKLAŞIM: İSLAM VE PLATON ÖRNEĞİ

Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, vol.1, no.2, pp.29-55, 2015 (National Refreed University Journal)

Etkin İstenç Bağlaminda Nietzsche Nin Tarih Görüşü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.1, pp.57-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ontolojik Doğal Hukuk Anlayışına İki Farklı Örnek: Stoa ve Hristiyan Doğal Hukuk Öğretileri

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.15, pp.67-79, 2014 (Other Refereed National Journals)

H.Jonas'ta İnsan ve Doğanın Değeri"

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), vol.1, no.15, pp.41-52, 2013 (International Refereed University Journal)

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TÜRK ÜNIVERSITELERININ BU ALANA MUHTEMEL KATKILARI

International Journal of Social Science, vol.6, no.4, pp.1081-1092, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Ahit'te Zaman

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.16, no.2, pp.165-178, 2013 (National Refreed University Journal)

Nurettin Topçu'da Sorumluluk Kavramı"

Kutadgubilig, vol.1, no.22, pp.381-390, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ein Kurzer Blick auf Al-Kindi Zeitlehre

FELSEFE DÜNYASI, no.55, pp.51-64, 2012 (Other Refereed National Journals)

Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması

FLSF, vol.13, no.1, pp.219-232, 2012 (Other Refereed National Journals)

Alman İdealizm'inde Akıl", Felsefe Dünyası, sayı:53, s.28-41.

FELSEFE DÜNYASI, no.53, pp.28-41, 2011 (Other Refereed National Journals)

Klasik Hint Felsefesinden Bir örnek:Upanişadlar", Yeditepe'de Felsefe, sayı:10(2011), s.212-228.

Yeditepe'de Felsefe, no.10, pp.212-228, 2011 (Other Refereed National Journals)

Fichte ve Ateizm Tartışmaları", Felsefe Dünyası, 51.sayı, 2010/1.

FELSEFE DÜNYASI, vol.51, pp.25-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tinin Fenomeneolojisi'nde Bir Sistem Olarak Bilinç Tecrübesi", Yeditepe'de Felsefe,9.kitap/2010,1-18.

Yeditepe'de Felsefe, vol.9, pp.1-18, 2010 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Materyalizm ve Diyalektik", Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, sayı:27, 2009/2, 65-79.

Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, no.27, pp.65-79, 2009 (National Refreed University Journal)

Stoa Etiğinin Temel Kavramları, Felsefe Dünyası,49(2009/1),56-69.

FELSEFE DÜNYASI, no.49, pp.56-69, 2009 (Other Refereed National Journals)

Aristoteles?te Adalet Kavramı?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt II/6 şubat 2009, s.628-633.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.628-633, 2009 (Other Refereed National Journals)

Aristoteles te Adalet Kavramı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.628-633, 2009 (Other Refereed National Journals)

E Husserl de Noema Ve Noesis Kavramları

FLSF, vol.1, no.7, pp.121-135, 2009 (Other Refereed National Journals)

Etiğin Temel Kavramları Işığında Hukuk?, Erciyes Ünv. Hukuk Fak.Dergisi, cilt3, sayı I (2008), s.105-115.

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, vol.3, pp.105-115, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bireyselleştirme ve Toplumsal Çözülme İkilemi?, Yeditepede Felsefe,sayı: 7 (2008), s.143-159.

Yeditepe'de Felsefe, vol.7, pp.143-159, 2008 (Other Refereed National Journals)

Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş midir??, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 1/4 yaz 2008, s.566-573.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.566-573, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hans Georg Gadamer in Ardından

Ethos. Felsefe Ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, vol.1, pp.1-11, 2008 (Other Refereed National Journals)

Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş Midir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.566-573, 2008 (Other Refereed National Journals)

Modern Birey Kültü, sayı 45, 42-52 (2007).

FELSEFE DÜNYASI, vol.45, pp.45-52, 2007 (Other Refereed National Journals)

Platon?dan Bergson?a Sezgi Kavramı?, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Ünv.Felsefe Bl. Dergisi, sayı 39, 49-69 (2007).

Feltar, Boğaziçi Ünv.Felsefe Dergisi, vol.39, pp.49-69, 2007 (Other Refereed National Journals)

Felsefi Hermeneutik, Flsf, SDÜ Felsefe Bl. Dergisi, sayı 4, 75-93 (2007).

FLSF, no.4, pp.75-93, 2007 (Other Refereed National Journals)

Modern Birey Kültü

Felsefe Dünyası, vol.1, no.45, pp.42-52, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bir Söylem Olarak Sosyal Adalet Kavramı?, Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, Cilt I, sayı 2, 97-110 (2006).

Erciyes Ünv.Huku Fak.Dergisi, vol.1, no.2, pp.97-110, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bir Söylem Olarak Sosyal Adalet Kavramı

Erciyes Ünv .Hukuk Fak.Dergisi, vol.1, no.2, pp.97-110, 2006 (Other Refereed National Journals)

Nikolas Von Kues ta Negatif Teoloji

Bilimname, vol.1, pp.105-117, 2005 (Other Refereed National Journals)

Heidegger`de Ölüm kavramının analizi

E-Akademi hakemli internet dergisi, vol.29, pp.1-15, 2004 (Other Refereed National Journals)

Heideggerin Bergson Zaman Öğretisine Getirdiği Tenkitler?

E-Akademi hakemli internet dergisi, vol.24, pp.1-9, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Stao Ahlak Felsefesi Yaşlılara Bir Teselli Olabilir Mi?

11.ulusal yaşlılık Kongresi, Erzurum, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-15

Ana Hatlarıyla Felsefi Hermeneutik tarihi

İslam ve Yorum III.Din Bilim ve Medeniyet, 08 April 2019 - 10 April 2018

Eski Türkler’xxde Zaman

II.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası sempozyumu, 24 January - 26 October 2019

Hermeneutiğin Başlangıcı Olarak Peri hermenias

2. Uluslararası ErciyesBilimsel Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 September 2019

K.Jaspers’xxte Varlık ve Sınırları

I.Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass 2019), 25 - 27 April 2019

THE INFLUENCE OF PLATO ON THE EPISTEMOLOGICAL VIEWSOF SHEIKH ISHRAQ

I.Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass 2019), 25 - 27 April 2019

RORTY’DE BENLİĞİN ESTETİK KURULUŞU

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 April 2018 - 28 April 2019

KİERKEGAARD’IN HAKİKAT DÜŞÜNCESİNDE “UMUTSUZLUK” VE “KAYGI”NIN YERİ

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 - 28 April 2019

İnsanın Geçmiş Zamanla İlişkisi

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, 4 - 05 May 2018

İbn-Ül Arabi’xxde Ontoloji

Uluslararası İbn-ül Arabi Sempsyumu, 15 - 16 November 2018

PHILOSOPHICAL SUICIDE AND REBELLION IN ALBERT CAMUS

Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.133-143 Creative Commons License

Toplumsal Çözülmenin Nedeni Olarak Bireyselleştirme Olgusu

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1-15

Musevilik'te Zaman

USBİK, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.1-15

Ali Fuat Başgil’xxi Etkileyen Düşünürler

Ali Fuat Başgil’xxin Siyasi Mücadeleleri Ulluslararası sempozyum, 13 - 14 October 2017

A.Fuat Başgil’xxde Siyaset felsefesi

Ali Fuat Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Gençleri Savunmak Gerekir: ÇağdaĢ Eğitim Modellerine EleĢtirel Bir YaklaĢım

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 October 2017

Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetler Arası İlişkilere Etkisi

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 October 2017

Bilim ve İktidar İlişkisi

TÜRKİYE’DE BİLGİ ÜRETİMİ VEBİLİM POLİTİKALARIULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 15 November - 15 January 2017

Eflatun-u İlahi ve Muaalimi Evvel Adalet Hakkında ne Söyler?

Hukuk ve Adalet, Bingöl, Turkey, 23 November 2017, pp.1

Bilim İktidar İlişkisi

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 November 2017, pp.20-30

Bireyselleştirme Olgusunun Cinsiyetlerin Değişimine Etkisi

İkinci Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 October 2017

Modern Birey Kültü ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.1-11

Felsefe ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.1-11

Akıl-suz Telefon ve Gençlik

II:Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.1-11

Gençleri Savunmak Gerekir

Uluslararası gençlik Komgresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1-12

Heidegger'de Köklere Bağlılık Kavramının Göç ile İlişkisi

Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.1

A.F.Başgil'de Siyaset Felsefesi

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017, pp.1-10

A.Fuat Başgil'i Etkileyen Filozoflar

Uluslararası A.Fuat Başgil'in Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017, pp.1-10

M. Heidegger’de Köklere Bağlılık Kavramının Tahlili

’xx.Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, 12 - 14 October 2017

Bireyselleştirmenin Toplumsal Çözülüme Etkisi

Uluslararası Gençlik ve Ahlak sempozyumu, 5 - 07 October 2016

Zaman Takvim İlişkisi

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 7 - 09 October 2015

Değer felsefesinin Temel Kavramları ve Hukuk

II.Uluslararası değerler Eğitimi sempozyumu, 18 - 20 November 2012

Hukuk Etik İlişkisi

Uluslararası sempozyum. İnsani değerlerin yeniden inşası, 14 - 16 December 2015, vol.3, pp.11-20

Türk Felsefe Geleneğinin Oluşmasında İstanbul Ünv.Felsefe Bölümünün Etkisi

Türkiye'de felsefe geleneği, İstanbul, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.155-165

Upanişadlar

ADES kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.85-96

Alman Felsefesinin Türk Felsefe ve Filozoflarına Etkisi

Uluslararsı Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.461-466

Sosyal adalet sadece bir ideal midir?

Uluslararası Davraz Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.2134-2144

Hegel'in Spinoza Panteizmine getirdiği eleştiriler

Mersin Ünv. Spinoza Paneli, Mersin, Turkey, 07 April 0017, pp.1-10

Books & Book Chapters

Adem ve Vucud

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2021

Heidegger'de Köklere Bağlılık ve Göç İlişkisi"

in: Politika ve uygulama boyutlarıyla göç ve uyum, Ömer Özkaya vd., Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.62-76, 2018

Hukuk Adalet

Adalet yayınları, Ankara, 2016

W.Dilthey ve Felsefesi

Say Yayınları, İstanbul, 2016

Hukuk ve Adalet

Adalet, Ankara, 2016

J.P.Sartre Felsefesinde Tanrı Kavramının Yeri

in: Hikmetin İzinde. Kenan Gürsoy'a Armağan Kitabı, Bayraktar Fulya, Editor, Aktif Düşünce Yay, Ankata, pp.539-549, 2016

Ortaöğretim MEB Felsefe Ders Kitabı Üzerine

in: Çocuklar İçin Felsefe, B. Çotuksöken&H.tepe, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.225-230, 2013

Fichte

Say Yayınları, İstanbul, 2010

Expert Reports

Araştırma Görevliliği itirazı

Munzur Üniversitesi, pp.8, Erzincan, 2018