Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2007 - Continues Professor

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2002 - 2007 Associate Professor

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2000 - 2002 Assistant Professor

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 1995 - 2000 Assistant Professor

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1988 - 1995 Lecturer

  Erciyes University, Rektörlük, Türk Dili

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2020 - Continues Head of Ethics Committee

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - Continues Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2000 - Continues Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - 2016 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2004 - 2015 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili

 • 2010 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2009 - 2010 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2009 - 2010 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2000 - 2010 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Courses

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı I

 • Undergraduate Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları I

 • Undergraduate Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları II

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı I

 • Doctorate Klâsik Türk Edebiyatında Şerh Geleneği

 • Doctorate Dînî-Tasavvufî Eserler

 • Postgraduate Eski Yazı Ve Kitap Bilgisi

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı II

 • Undergraduate Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları I

 • Postgraduate Klâsik Türk Edebiyatında Mitoloji I

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı II

 • Undergraduate Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları II

 • Doctorate Kültür Tarihi Okumaları

 • Doctorate Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Etiği

 • Doctorate Manzum Hikâyeler

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı VI

 • Undergraduate Türk Tasavvuf Edebiyatı II

 • Postgraduate Metin Neşri ve Problemleri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı IV

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatında Nesir

 • Doctorate Divan Şiiri (17. YY.)

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usül

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı V

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı III

 • Doctorate Edebiyat Bilimi Metodolojisi

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatına Giriş II (İ.Ö.)

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı III

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı V

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatına Giriş II

 • Doctorate Tezkireler ve Biyografik Eserler

 • Undergraduate Türk Tasavvuf Edebiyatı

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatına Giriş 1

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatına Giriş I (İ.Ö.)

 • Doctorate Seminer

 • Postgraduate Ana Bilim Dalı Semineri

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatında Belagat

 • Postgraduate Eski Yazı ve Kitap Bilgisi

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatında Nazım

 • Doctorate Eski Türk Edebiyatında Belagat

 • Postgraduate Türk Edebiyatının Kaynakları

 • Undergraduate Edebiyat Bilgileri I

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatında Nesir

 • Undergraduate Eski Türk Edebyatında Nazım

 • Postgraduate Mesnevilerde Biçim ve Üslup

 • Doctorate Edebiyatta Kavramlar ve Mazmunlar

 • Postgraduate Tezkireler ve Biyografik Eserler

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatında Hiciv

Advising Theses