Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Davetli Konuşmacı

  Düzce, Türkiye

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Oturum Başkanı

  Düzce, Türkiye

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Çalışma Grubu

  Düzce, Türkiye

 • 2019 200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni

  Çalışma Grubu

  Gaziantep, Türkiye

 • 2019 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Baku, Azerbaycan

 • 2019 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Baku, Azerbaycan

 • 2019 Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bayburt, Türkiye

 • 2019 Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Bayburt, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2019 Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2019 Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin

  Oturum Başkanı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2018 5. ULUSLARARASI BİRLİK ÇAĞRISI VE 400. YIL NİYÂZÎ-İ MISRÎ EL-MALATÎ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTAL GAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 5. ULUSLARARASI BİRLİK ÇAĞRISI VE 400. YIL NİYÂZÎ-İ MISRÎ EL-MALATÎ SEMPOZYUMU

  Oturum Başkanı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Oturum Başkanı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 I. Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2018 Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2018 1 Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2018 I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2018 Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Toplum, Ekonomi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2018 GAP ZİRVESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN

  Oturum Başkanı

  Baku, Azerbaycan

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN

  Davetli Konuşmacı

  Baku, Azerbaycan

 • 2016 IX. Uluslarası Üsküdar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Uluslararası 1. Dil ve Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna BOSNAHERSEK

  Davetli Konuşmacı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 Uluslararası 1. Dil ve Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES

  Oturum Başkanı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna BOSNAHERSEK

  Oturum Başkanı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gâzî Sempozyumu

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu/ Said Paşa Dîvânının Neşri Üzerine Notlar

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 23-25 Mayıs 2014

  Katılımcı

  SARAYBOSNA, Bosna-Hersek

 • 2014 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi

  Oturum Başkanı

  Bosna-Hersek

 • 2014 IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına) 15-17 Mayıs 2014

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına)

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Günümüzde Yurt İçi Mevlevîhânelerinin Durum ve Konumları Sempozyumu 09,10 Aralık 2013 Konya

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013 Köstence ROMANYA

  Oturum Başkanı

  Constanta, Romanya

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06,10 Kasım 2013 Köstence

  Katılımcı

  Köstence, Romanya

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013 Köstence ROMANYA

  Davetli Konuşmacı

  Constanta, Romanya

 • 2013 Osmanlının Nesir Dili Sempozyumu

  Katılımcı

  ANKARA, Türkiye

 • 2012 Vefâtının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2012 Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbi Sempozyumu

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2012 Nâbî / İki Yokta Var Olan Şâir Paneli

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2012 Vefâtının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2012 VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2012 VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Moderatör

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2012 VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Katılımcı

  DİYARBAKIR, Türkiye

 • 2012 II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu 19-20 Eylül 2012 Kayseri

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu(Mehmet Çavuşoğlu Anısına)

  Oturum Başkanı

  Ordu, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu(Mehmet Çavuşoğlu Anısına)

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2012 Divan Şiirinin Dili Uluslararası Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Dîvân Edebiyatı ve Nevbahâr

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Hatırasına)

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Eski Türk Edebiyat Çalışmaları VII Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 I. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Manisa, Türkiye

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Moderatör

  Yozgat, Türkiye

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Moderatör

  Yozgat, Türkiye

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Katılımcı

  Yozgat, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Mustafa İsen Biyografi Sempozyumu

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2010 Klâsik Türk Şiirinde Rakîb ve Cânân Bilgi Meclisi

  Katılımcı

  Uşak, Türkiye

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Harun Tolasa Hatırasına)

  Moderatör

  Mardin, Türkiye

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkerim Abdülkadiroğlu Hatırasına)

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Cem Dilçin Adına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (İsmail Ünver Adına)

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tunca Kortatamer Hatırasına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Türk Kültüründe Mevlânâ ve Mevlevîlik Paneli

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2007 I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan Anısına)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Geleneğin İzinde Edebiyatımız

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2006 Mevlânâ, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2006 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2005 Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Celal Bayar Üniversitesi II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2005 Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

  Oturum Başkanı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2003 I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

  Katılımcı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2003 İstanbul Fethinin 550. Yılı Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 Geçmişten Günümüze Kuşadası Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2000 II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2000 Uluslar Arası Anadolu İnançları Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 700. Yılında Osmanlı Paneli

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1998 75. Yılında Cumhuriyet ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2015 Yılın Eğitimcisi Ödülü

  Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi

 • Mayıs 2013 Klâsik Türk Edebiyatına Katkı Ödülü

  BERCESTE AYLIK KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT DERGİSİ

 • Ocak 2007 Yılın Bilim Adamı

  Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi

Davetli Konuşmalar

 • Ocak 2020 Sarıkamış Şehitlerini Anıyoruz

  Konferans

  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., Türkiye

 • Aralık 2019 Mevlana Hazretleri ve Mevlevilik Üzerine

  Konferans

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2019 Dede Korkut Destanı'nın Yeni Nüshası Hakkında

  Konferans

  Bursa Büyükşehir Belediyesi/Dede Korkut Destanı'nın Üçüncü Nüshası'nı Bulması Münasebetiyle Veli Muhammed Hoca'ya Saygı Programı, Türkiye

 • Mart 2019 Çanakkale'de Kadın Olmak

  Konferans

  KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği, Türkiye

 • Aralık 2018 Mevlânâ Hazretleri ve Mevlevî Edebiyatı Üzerine

  Konferans

  Çukurova Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2017 Kültürümüz, Edebiyatımız, Geleceğimiz

  Konferans

  Bilgi Yurdu Derneği, Türkiye