Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2002 - 2007 Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2000 - 2002 Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 1995 - 2000 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1988 - 1995 Okutman

  Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2020 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2000 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2013 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - 2016 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2004 - 2015 Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili

 • 2010 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2009 - 2010 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2009 - 2010 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2000 - 2010 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

 • Doktora Manzum Hikâyeler

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı VI

 • Lisans Türk Tasavvuf Edebiyatı II

 • Yüksek Lisans Metin Neşri ve Problemleri

 • Doktora Dînî-Tasavvufî Eserler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı II

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı IV

 • Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatında Nesir

 • Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usül

 • Doktora Divan Şiiri (17.yy)

 • Yüksek Lisans Eski Yazı Ve Kitap Bilgisi

 • Doktora Eski Türk Edebiyatında Şerh Geleneği

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı V

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı III

 • Doktora Edebiyat Bilimi Metodolojisi

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı III

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı I

 • Lisans Eski Türk Edebiyatı V

 • Doktora Tezkireler ve Biyografik Eserler

 • Lisans Türk Tasavvuf Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Edebiyat Bilimi Meterolojisi

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans Ana Bilim Dalı Semineri

 • Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatında Belagat

 • Yüksek Lisans Eski Yazı ve Kitap Bilgisi

 • Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatında Nazım

 • Doktora Eski Türk Edebiyatında Belagat

 • Yüksek Lisans Türk Edebiyatının Kaynakları

 • Doktora Dinî Tasavvufî Eserler

 • Lisans Edebiyat Bilgileri I

 • Lisans Eski Türk Edebiyatına Giriş II

 • Lisans Eski Türk Edebiyatında Nesir

 • Lisans Eski Türk Edebiyatına Giriş I

 • Lisans Eski Türk Edebiyatına Giriş 1

 • Lisans Eski Türk Edebyatında Nazım

 • Yüksek Lisans Mesnevilerde Biçim ve Üslup

 • Yüksek Lisans Tezkireler ve Biyografik Eserler

 • Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatında Hiciv

 • Yüksek Lisans Edebiyatta Kavramlar ve Mazmunlar

Yönetilen Tezler