Mecmu’a-i Feva’id-i Diniyye (İnceleme- Transkripsiyonlu Metin-Tıpkıbasım-Sözlük)


Öğrenci: Şükran Yigen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Atabey Kılıç

Mecmû’alar derleyicinin şahsî zevkine göre derlenmiş not defterleridir. Türkçe, Arapça ve Farsça çeşitli dillerde yazılabilmektedir. Bugünün antolojilerine karşılık gelen mecmû’alar yalnızca manzum yalnızca mensûr ya da manzum mensûr karışık olabilmektedir.

Çalışmamıza konu olan Milli Kütüphane Ankara- Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A5772 Numaralı “Mecmû’a-i Fevâid-i Dîniyye” adlı eseri inceledik. Eser; faydalı ve dinî konularda yazılmış manzûmelerden oluşan mecmûadır. Mecmû’ada; Duâ-i Telkin, meseleler, ölüm ahvâli, Hikâye-i Güvercin, Geyik Destânı, Kurban-ı Hazreti İbrahim, Cehennem ahvâli, Hazreti Resul adlı manzûmeler bulunmaktadır.

Çalışmamız inceleme, metin, sözlük ve tıpkıbasımdan oluşmaktadır. İnceleme kısmında “Mecmû’a-i Fevâid-i Dîniye” adlı metnin ilmî transkripsiyon alfabesiyle neşri yapılarak muhtevâsı ve şekil özellikleri incelenmiştir. Tezin sonuna ise metin bağlamlı bir sözlük hazırlanıp mecmû’anın tıpkıbasımı eklenmiştir.