Milli Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonunda 06 Hk 889 Arşiv Numarasıyla Kayıtlı 'Mecmû'a-yı Eş'âr' (Metin-İnceleme-Sözlük-Tıpkıbasım)


Öğrenci: Şeyma Nur Zararsız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Atabey KILIÇ