Kadın Merkezli Folklor ve Halk Edebiyatı Ürünleri Üzerine Bir İnceleme (Gaziantep Örneği)


Öğrenci: Ayşe Karakoç

Danışman: Atabey KILIÇ