Doç.Dr.

AHMET KÜÇÜK


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilim

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi, Türkiye

2005 - 2012

2005 - 2012

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Beyin ve Sinir Cerrahisi, Türkiye

1996 - 2002

1996 - 2002

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Tıpta Uzmanlık

HİPOFİZ ADENOMLARININ AGRESİVİTE VE İNVAZYON YAPMA ÖZELLİKLERİNİN RADYOLOJİK, HORMONAL, KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK MARKERLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

TÜRK OMURGA DERNEĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ 4-5

Sağlık ve Tıp

TÜRK OMURGA DERNEĞİ

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ DR. MEHMET ZİLELİ İLERİ OMURGA KURSU

Sağlık ve Tıp

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

2019

2019

TÜRK OMURGA DERNEĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ 1-2-3

Sağlık ve Tıp

TÜRK OMURGA DERNEĞİ

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ 8. DÖNEM 1. KURS

Sağlık ve Tıp

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Sağlık ve Tıp

Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu

2015

2015

OBSERVERSHIP

Sağlık ve Tıp

University of Pittsburgh / Skull Base Surgery

2014

2014

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ''Endoskopik Hipofiz Cerrahi Kursu''

Sağlık ve Tıp

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

2013

2013

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu’’

Sağlık ve Tıp

Türk Nöroşirürji Derneği,Pediatrik Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu

2013

2013

Türk Nöroşirürji Derneği,PNG ‘’Pediatrik Nöroşirürji VI. Dönem 1. Kurs’’

Sağlık ve Tıp

Türk Nöroşirürji Derneği,Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu

2012

2012

Türk Nöroşirürji Derneği, PNG ‘’Pediatrik Nöroşirürji V. Dönem 3. Kurs’’

Sağlık ve Tıp

Türk Nöroşirürji Derneği,Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu

2010

2010

Türk Nöroşirürji Derneği ‘’Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu’’

Sağlık ve Tıp

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu

2008

2008

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ‘’Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu’’

Sağlık ve Tıp

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2008

2008

Türk Nöroşirürji Derneği ‘’Etikten Araştırmaya, Araştırmadan Yayına’’ Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Nöroşirürji Derneği, Öğretim ve Eğitim Kurulu

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Sinir Sistemi Cerrahisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Beyin ve Sinir Cerrahisi

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Beyin ve Sinir Cerrahisi

2013 - 2015

2013 - 2015

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hidrosefali

Lisans

Lisans

Kafa içi basınç artışı sendromu ve herniasyonlar

Lisans

Lisans

Periferik sinir travmaları

Lisans

Lisans

Omurga ve Omurilik Yaralanmalarına Giriş

Lisans

Lisans

Kraniovertebral Bileşke Anomalileri

Lisans

Lisans

Spinal Enfeksiyonlar

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Hemilaminectomy and Bilateral Decompression for Thoracic Spinal Stenosis.

Tumturk A., Meral M., Kucuk A. , Ulutabanca H., Koc R.

Turkish neurosurgery, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Surgical Strategies for Spondylodiscitis due to Lumbar Disc Surgery

KÜÇÜK A. , Karademir M. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , Ercal B. D. , Senol S., et al.

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.27, ss.95-98, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Diffusion weighted imaging in differentiating malignant and benign neuroblastic tumors

SERIN H., GORKEM S. B. , DOGANAY S., CıRACı S. , UNAL E. , GUZEL M., et al.

JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.34, ss.620-624, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

A Rare Cause of Back Pain: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas

TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., KURTSOY A.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.600-605, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Chiari type I malformation with high foramen magnum anomaly

ULUTABANCA H. , ACER N. , KUCUK A. , DOĞAN S. , TUMTURK A. , KURTSOY A. , et al.

FOLIA MORPHOLOGICA, cilt.74, ss.402-406, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

Intraspinal Neuroblastoma

KOÇ G. , DOĞANAY S., DOĞAN M. S. , KÜÇÜK A. , GÖRKEM S. B. , YILMAZ E. , et al.

SPINE JOURNAL, cilt.15, ss.2094-2096, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Enstrümantasyon Olmaksızın Posterolateral Intertransvers Füzyon (Modifiye Wiltse Yaklaşımı)

KÜÇÜK A. , KOÇ R. K.

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.7, ss.244-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bilateral Koronal Sinostoz: Brakisefali

KÜÇÜK A. , DURMUŞ N. A. , ÖKTEM I. S.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.27, ss.0-321, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Posterior Fossa Astrositomlarında Tedavi Seçenekleri

KÜÇÜK A. , Köksal V., GÖRKEM S. B. , ÖKTEM I. S.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.27, ss.24-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Spina Bifida'da Hidrosefalinin Yönetimi

Küçük A. , Durmuş N. A. , Öktem I. S.

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.6, ss.94-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , TUCER B.

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.5, ss.63-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT

KÜÇÜK A. , KÖKSAL V., ÖKTEM İ. S.

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, cilt.5, ss.49-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ventriküloperitoneal Şant

KÜÇÜK A. , Köksal V., ÖKTEM I. S.

Türkiye Klinikleri J Neurosurgery-Special Topics, cilt.5, ss.49-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Posthemorajik Hidrosefali

Köksal V., KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, cilt.5, ss.92-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

SELLAR VE PARASELLAR BÖLGENİN NADİR GÖRÜLEN LEZYONLARI

KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.62-68, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Sellar ve Parasellar Bölgenin Nadir Görülen Lezyonları

KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.62-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

GANGLIOGLIOM; OLGU SUNUMU

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 24 Mayıs 2018, ss.170-171

2018

2018

SOLUNUM SIKINTISI VE AĞIR NÖROLOJIK DEFISITE YOL AÇAN SERVIKAL MENENJIYOM

TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , ULUTABANCA H. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.281

2018

2018

POSTERIOR TIBIAL SINIR SCHWANNOMU; OLGU SUNUMU

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.274

2018

2018

LIGAMENTUM FLAVUM OSSIFIKASYONUNA SEKONDER TORAKAL MIYELOPATI; OLGU SUNUMU

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.303

2018

2018

HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT

TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , YILDIZ O. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

2017

2017

Vertebral artery releasing to carry out maximal cervical tumor resection

KOÇ R. K. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A.

Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS Turkey 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017

2017

2017

Outcomes After Suboccipital Decompression without Dural Opening in Chiari Malformation Type I

KOÇ R. K. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A.

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, cilt.27, ss.218

2017

2017

Ağır kafa travmalı hastanın yoğun bakımda beslenmesi

KÜÇÜK A.

Türk nöroşirürji derneği 31. bilimse kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2017

2017

2017

Sağ üst ekstremitede kuvvet kaybı ile klinik veren küçük hücreli akciğer kanseri brakial pleksus metastazı olgu s

ÇİFTÇİ M. , GÖKÇEK Ö. C. , KÜÇÜK A. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.195

2017

2017

Lomber Cerrahi Sonrası Gelişen Anterior Serebral Arter Enfarktı; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.221-222

2017

2017

Erişkin hastada spinal sporadik burkitt lenfoma: nadir bir olgu sunumu

ÇİFTÇİ M. , GÖKÇEK Ö. C. , KÜÇÜK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.211

2017

2017

Pineal Metastaz; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , GÖKÇEK Ö. C. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.190

2017

2017

Gelişimsel Venöz Anomaliye Sekonder Spontan İntraserebral Kanama; Nadir Olgu Su

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.154

2017

2017

L1-2 Juvenil Spondilodiskit

DURMUŞ N. A. , KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , ŞAHİN A. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.220

2017

2017

Sol temporal araknoid kisti olan hastada gelişen subakut subdural hematom: nadir bir olgu sunumu

KARAHAN S. , ÇİFTÇİ M. , GÖNEN G. , KÜÇÜK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.276

2017

2017

İzole Orbital Kitle İle Başvuran Tiroid Ca; Olgu Su

ŞAHİN A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , BALKIŞ O. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.179

2017

2017

Kolanjiokarsinoma Bağlı İzole Dural-Kalvaryal Metastaz; Olgusu

ŞAHİN A. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.180-181

2017

2017

Grisel Sendromu’ na Sekonder Atlantoaksiyal Subluksasyon; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , KARAHAN S. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.213

2017

2017

STN DBS uygulanan Parkinson hastalarında postoperatif BT ve preoperatif T2W MR füzyonu ile elektrod lokalizasyonu tayini

ULUTABANCA H. , GÜLTEKİN M. , KÜÇÜK A. , ÇİFTÇİ M. , SELÇUKLU A. , TEMEL Y., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.131-132

2017

2017

C2-3 Travmatik Servikal Disk Hernisi

DURMUŞ N. A. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , ÇİFTÇİ M. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.206

2017

2017

Tip 2 Odontoid Kırığında Anterior Odontoid Vida ile Fiksasyon

DURMUŞ N. A. , KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , BALKIŞ O. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.250

2017

2017

V-P Şant ve Subgaleal Şantın İntrakraniyal Migrasyonu; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , BALKIŞ O. , DURMUŞ N. A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.279-280

2017

2017

Servikal Vertebra Lokalizasyonlu Anevrizmal Kemik Kisti; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , BALKIŞ O. , ÇİFTÇİ M. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.242-243

2017

2017

Silvian Fissür Yerleşimli İntrakraniyal Lipoma; Olgu Sunumu

ŞAHİN A. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.197

2017

2017

Multipl menengiom ile birlikte izlenen enplak menengioma bağlı hiperosteoza eşlik eden propitozis olgusu

ÇİFTÇİ M. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S. , CANÖZ Ö. , KARABULUT Ş. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.184

2016

2016

FRONTAL BÖLGEDE DURAL TABANLI KONDROMA

ŞAHİN A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , SELÇUKLU A.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.188

2016

2016

GIANT CERVICAL DISC HERNIATION AND SUCCESFULL TREATMENT

KÜÇÜK A. , ULUTABANCA H. , ŞENOL S., DURAK A. C. , SELÇUKLU A.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.297-298

2016

2016

LOMBER DİSK FRAGMANININ POSTERİOR EPİDURAL MESAFEYE MİGRASYONU

ŞAHİN A. , ULUTABANCA H. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.286

2016

2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TELEVİZYON İLİŞKİLİ KAFA TRAVMASI: TÜRKİYE, ORTA ANADOLUDA BİR REFERANS MERKEZİNDEN 36 OLGUNUN SONUÇLARI

KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.246

2016

2016

Pediatrik Nöroşirürjide Endoskopinin Kullanım Alanları

KÜÇÜK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi, Türkiye, 09 Nisan 2016

2016

2016

Myelomeningoselli Hastaya Yaklaşım ve Malformasyonun Yönetim

KÜÇÜK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi, Türkiye, 08 Nisan 2016

2016

2016

GIANT CERVICAL DISC HERNIATIONAND SUCCESSFUL TREATMENT

KÜÇÜK A. , ULUTABANCA H. , ŞENOL S., SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26

2015

2015

Mikroskopik transsfenoidal cerrahi

KÜÇÜK A.

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 05 Kasım 2015

2015

2015

Acquired Torticollis related to nervous system pathologies in childhood

TÜMTÜRK A. , ÜNAL E. , KÜÇÜK A. , DOĞANAY S., PER H. , KUMANDAŞ S. , et al.

43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2015, cilt.31, no.10, ss.1964

2015

2015

Hipofiz Adenomlarında Cerrahi Tedavi ve Karşılaşılan Sorunlar

KÜÇÜK A.

Bozok 1. Nöroşirürji Günü, Türkiye, 04 Eylül 2015

2015

2015

SUBDERMAL KONTRASEPSİYON SONRASI GELİŞEN ULNAR SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU

ORAL Ş. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , BÖRKLÜ R. E. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.171

2015

2015

Glioblastome Multiforme Evre 4'e Bağlı Düşük Ayak: Olgu Sunumu

YÜCEER A. , ŞAHİN A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A. , GERGİN I. Ş.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, cilt.25, ss.241-242

2015

2015

SİNÜS PERİKRANİ: OLGU SUNUMU

ORAL Ş. , BÖRKLÜ R. E. , GERGİN I. Ş. , KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.234

2015

2015

C2 OMURGASINI TUTAN EOZİNOFİLİK GRANÜLOM OLGUSUNDA ALAR LİGAMANLARI KORUYARAK KISA SEGMENT STABİLİZASYON

İlik M. K. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.382-383

2015

2015

Silviyan Araknoid Kistlerde Şant Cerrahisi

KÜÇÜK A.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Blimsel Kongresi, Türkiye, 18 Nisan 2015

2015

2015

INFLAMMATORY MYOFIBROBLASTIC TUMOR MIMICKING MENINGIOMA AN EXTRAORDINARY CASE

KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , GÖRKEM S. B. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

2015

2015

INFLAMMATORY MYOFIBROBLASTIC TUMOR MIMICKING MENINGIOMA

KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , GÖRKEM S. B. , ÇUBUKCU G., KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, cilt.25

2015

2015

SURGICAL STRATEGIES FOR SPONDYLODISCITIS DUE TO LUMBAR DISC SURGERY

KÜÇÜK A. , KARADEMİR M., TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , ERÇAL B. D. , ŞENOL S., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

2014

2014

Chiari Tip 1 Malformasyonlu hastalarda nöronavigasyon cihazı ile posterior fossa hacminin ölçülmesi

ORAL Ş. , BÖRKLÜ R. E. , KÜÇÜK A. , Tümtürk A. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.130

2014

2014

Barrel Stave Osteotomi yapılan nonsendromik kraniosinostozlu olgularda kan kaybının yönetimi

KÜÇÜK A. , Tümtürk A. , GERGİN I. Ş. , ORAL Ş. , GÖRKEM S. B. , KURTSOY A. , et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.65-66

2014

2014

Chiari Malformasyonu Tip 1 cerrahisinde intraoperatif USG kullanımı ve tonsillodural mesafe ölçümü

ORAL Ş. , BÖRKLÜ R. E. , YÜCEER A. , KÜÇÜK A. , Biçer E. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.167

2014

2014

Epidural hematomlarda konservatif tedavi kriterlerinin gözden geçirilmesi

Tümtürk A. , KÜÇÜK A. , GERGİN I. Ş. , YÜCEER A. , ŞENOL S., MENKÜ A., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.346-347

2014

2014

Kraniyosinostozlu olguların cerrahi endikasyonunda transkraniyal doplerin yeri

Börklü R. E. , KÜÇÜK A. , TÜMTÜRK A. , GERGİN İ. Ş. , ORAL Ş., BAYRAM A. , et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

2014

2014

Torakolomber patlama kırıklarının kısa segment posterior stabilizasyonla tedavisi

KÜÇÜK A. , ORAL Ş. , ULUTABANCA H. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.149-150

2014

2014

Spontan spinal epidural hematomlu üç olguda tedavi: olgu sunumu

Tümtürk A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.142

2014

2014

SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOMLU ÜÇ OLGUDA TEDAVİ

TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24

2014

2014

TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARININ KISA SEGMEN POSTERİOR STABİLİZASYONLA TEDAVİSİ

KÜÇÜK A. , ORAL Ş., ULUTABANCA H. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24

2013

2013

Optic Chiasma Schwannomas: case report

ULUTABANCA H. , Tümtürk A. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A. , KONTAŞ O.

4. Uludağ Nöroşirurji Günleri, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, ss.15

2013

2013

Optik Kiazma Schwannoması: Olgu sunumu

ULUTABANCA H. , TÜMTÜRK A. , KÜÇÜK A. , KONTAŞ O. , KURTSOY A.

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, ss.1-2

2012

2012

SPONTAN MULTİPLE İNTRAKRANİAL PROPİONİBACTERİUM APSESİ: OLGU SUNUMU

YÜCEER A. , ORAL Ş. , KÜÇÜK A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.316

2012

2012

KRONİK SUBDURAL HEMATOM OLGULARINDA İKİ FARKLI AMELİYAT TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ORAL Ş. , YÜCEER A. , KÜÇÜK A. , SELÇUKLU A. , MENKÜ A., ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.332

2012

2012

NADİR GÖRÜLEN PEDİATRİK ATİPİK MENİNGİOM OLGUSU

ORAL Ş. , YÜCEER A. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.209

2012

2012

AYNI OLGUDA VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN TORAKS VE ANÜS MİGRASYONU

KÜÇÜK A. , GERGİN I. Ş. , YÜCEER A. , ORAL Ş. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.217

2011

2011

En bloc cervical laminoplasty with preserving posterior structure

KOÇ R. K. , MENKÜ A., TUCER B. , Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , Karademir M.

27th Annual Meeting of the CSRS-ES, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Haziran 2011, ss.12

2011

2011

SELLAR NON-ADENOMATÖZ LEZYONLAR

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , ÇİFCİ M. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.253

2011

2011

İNTRAMEDÜLLER TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN TERMİNAL SYRİNGOMİYELİ: OLGU SUNUMU

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , YÜCEER A. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.153

2011

2011

Variköz Venlerin Sebep Olduğu Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.135

2011

2011

GERGİN OMURİLİK SENDROMU, DERMOİD TÜMÖR VE DERMAL SİNÜS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.178

2011

2011

KONUS MEDULLARİSTE KİSTİK LEZYON: 5. VENTRİKÜL

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , YÜCEER A. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.152

2011

2011

SELLAR MUKORMİKOZ: OLGU SUNUMU

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.252

2011

2011

PITUITER APOPLEKSİ VE MENENJİTE NEDEN OLAN SELLAR APSE

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , ULUTABANCA H. , SELÇUKLU A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.252

2011

2011

İNTRADİPLOİK HEMATOM 2 OLGU SUNUMU

Karademir M. , YÜCEER A. , KÜÇÜK A. , ÖKTEM I. S.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.181

2011

2011

VESTİBÜLER SCHWANNOMA PRIMER İNTRAKRANİYAL EPİDERMOİD KARSİNOM İNVAZYONU: OLGU SUNUMU

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , TUCER B. , CANÖZ Ö.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.228

2011

2011

Posterior Yapıları Koruyarak En Blok Servikal Laminoplasti

KOÇ R. K. , MENKÜ A., TUCER B. , Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , Karademir M.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.91

2011

2011

TORAKAL PATLAMA KIRIĞI CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN SERVİKAL HEMATOMİYELİ

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.149

2011

2011

LOMBER DAR KANAL CERRAHİSİNDEN SONRA TRANSİZYONEL MENENJİYOM: OLGU SUNUMU

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.151

2011

2011

İDİYOPATİK ADÖLESAN SERVİKAL KİFOZ: OLGU SUNUMU

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.136

2010

2010

İntradiploik kistik kitleler. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (EPS)

Başarslan S. K. , Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., TUCER B. , ÖKTEM I. S. , et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Nisan - 18 Mayıs 2010, ss.14-18

2010

2010

DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL KİTLESİNİ TAKLİT EDEN DİSTAL POSTERİOR İNFERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI

GÖKOĞLU A., KÜÇÜK A. , ULUTABANCA H. , TUCER B.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010, cilt.20

2010

2010

Nadir Görülen C2 Vertebra Konjenital Anomalisi: Bifid Os Odonteid

Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., DURAK A. C.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.193

2010

2010

Dördüncü Ventrikül Kitlesini Taklit Eden Distal Posterior İnferior Serebellar Arter Anevrizması: Olgu Sunumu

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , ULUTABANCA H. , TUCER B.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.193

2010

2010

Ensefalomiyelosel ve Meningomiyelosel Birlikteliği: Olgu Sunumu

KÜÇÜK A. , TUCER B. , Gökoğlu A. , Kamaşak K.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.198

2010

2010

Konkal Cerrahi Sonrası Gelişen Rinore: Olgu Sunumu

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , Doğu Y. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.198

2010

2010

Ankilozan Spondilitli Olguda Çoklu Seviye Omurga Fraktürleri

KÜÇÜK A. , Gökoğlu A. , Başarslan S. K. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.192

2010

2010

The Evalution of Pitiutary Functions at the First and Fifth Year After Traumatic Brain Injury

ULUTABANCA H. , TANRIVERDİ F. , Doğu Y. , Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , ÜNLÜHİZARCI K. , et al.

15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.40

2010

2010

Sol Temporal Kemik Yerleşimli Hidatik Kist: Olgu Sunumu

Gökoğlu A. , TUCER B. , KÜÇÜK A. , Başarslan S. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.192

2010

2010

İntradiploik Kistik Kitleler

Başarslan S. K. , Gökoğlu A. , KÜÇÜK A. , MENKÜ A., TUCER B. , ÖKTEM I. S. , et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.188

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU,

Üye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

TÜRK OMURGA DERNEĞİ

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ GRUBU, Yönerge Komitesi

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ GRUBU

Üye

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

TÜRK NÖROONKOLOJİ DERNEĞİ

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

Üye

2015 - 2019

2015 - 2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, GENÇ NÖROŞİRÜRJİYENLER GRUBU

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2017

Ocak 2017

Childs Nervous System

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU 8. DÖNEM 1. KURS

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Küçük A.
Kayseri, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU 8. DÖNEM 2. KURS

Oturum Başkanı

Samsun-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU ''YAŞLANAN OMURGA SEMPOZYUMU''

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU

Oturum Başkanı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURSU

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2019

2019

XIII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2019

2019

XIII. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KURSLARI DÖNEM 4, 4. KURS

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2019

2019

Türk Omurga Derneği İleri Omurga Kursu II İleri Teknik ve Endikasyonlar

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu’’

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Joint Meeting of Istanbul Spine Masters and ISMISS Turkey 2018

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Kursu 7. Dönem 3. Kurs

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018

2018

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2018

2018

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

PROF. DR. AYDIN PAŞAOĞLU NÖROŞİRÜRJİ GÜNLERİ 1

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2018

2018

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KURSLARI DÖNEM 4, 3. KURS

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

PROF. DR. AYDIN PAŞAOĞLU NÖROŞİRÜRJİ GÜNLERİ 1

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Kursu 7. Dönem 2. Kurs

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2017

2017

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ TURNOG GLİAL TÜMÖRLERDE NÖROONKOLOJİK ARAŞTIRMA ÇALIŞTAYI

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

İstinye Üniversitesi Liv Hospital 2. Nöroşirürji Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

2. Bozok Nöroşirürji Günü

Davetli Konuşmacı

Yozgat-Türkiye

2017

2017

2. Bozok Nöroşirürji Günü

Katılımcı

Yozgat-Türkiye

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Blimsel Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Kış Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, 2017 Kış Toplantısı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KURSLARI DÖNEM 4, 2. KURS

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROONKOLOJİK CERRAHİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU SEMPOZYUMU

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu’’

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey 2016

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi

Moderatör

Antalya-Türkiye

2016

2016

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KURSLARI DÖNEM 4, 1. KURS

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatrik Nöroşiürji Grubu, 7. Dönem 1. Kurs

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2016

2016

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2015

2015

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2015

2015

VI. International Workshop on Neurosurgical Endoscopy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

1. Bozok Nöroşirürji Günü

Katılımcı

Yozgat-Türkiye

2015

2015

Bozok 1. Nöroşirürji Günü

Davetli Konuşmacı

Yozgat-Türkiye

2015

2015

Innovations in Endoscopic Intracranial Surgery

Katılımcı

Pittsburgh-Amerika Birleşik Devletleri

2015

2015

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Blimsel Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2015

2015

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’29. Bilimsel Kongresi’’, Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Kadavra Kursu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Blimsel Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’29. Bilimsel Kongresi’’

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2015

2015

Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Pediatrik Nöroşirürji VI. Dönem 2. Kurs’’

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ‘’Ölçme ve Değerlendirme Kursu’’

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2014

2014

Hacettepe III. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Kursu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipofiz Araştırma Merkezi '' İleri Endoskopik Kafa Kaidesi ve Hipofiz Cerrahisi Kadavra Kursu''

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014

2014

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 5. Dönem I. modül Cerrahi Eğitim Programı

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ''Midas Rex Spinal Turlama Teknikleri'' Kursu

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Pediatrik Nöroşirürji VI. Dönem 2. Kurs’’

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Turkish Neurosurgical Society Pre-Meeting Course ''Approaches to Vascular Lesions''

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’28. Bilimsel Kongresi’’

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

International Basic Neurosurgery Course, Term I- Course III ''Spine and Peripheral Nerve Surgery''

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ‘’Eğitim Becerileri Kursu’’

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2013

2013

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’27. Bilimsel Kongresi’’

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2011

2011

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’25. Bilimsel Kongresi’’

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Stereotaksi: Temel Bilgiler ve Uygulamalı Çalıştayı’’

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2010

2010

Türk Nöroşirürji Derneği, ‘’24. Bilimsel Kongresi’’

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2009

2009

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı’’

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2008

2008

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Servikal Travmalar Paneli’’

Katılımcı

Adana-Türkiye

2008

2008

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ‘’5. Hipofiz Sempozyumu’’

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘’Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı’’ Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Burslar

2015 - 2015

2015 - 2015

Yurtdışı eğitim bursu

Özel Kurum ve Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 4