DENEYSEL KAFA TRAVMASI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA ERİTROPOETİN DEKSTRAN VE SALİN KOMBİNASYONUNUN LİPİT PEROKSİDASYONU VE BEYİN ÖDEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ


BAŞARSLAN S. K. , ULUTABANCA H. , DOĞU Y., KÜÇÜK A. , MENKÜ A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2009, vol.19

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 19
  • Country: Turkey