DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL KİTLESİNİ TAKLİT EDEN DİSTAL POSTERİOR İNFERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI


GÖKOĞLU A., KÜÇÜK A. , ULUTABANCA H. , TUCER B.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 20
  • Country: Turkey