Assoc. Prof.

SALİH YALIN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Biography

1973 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Mucur’da, orta öğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini Mucur’da tamamladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996-1998 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda 2000 yılında “İbn Rüşd Felsefesi’nde Kategoriler (Telhîsu Kitabi’l Makûlât Esas Alınarak)” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2008 yılında “İbn Rüşd ve Sühreverdî’de Töz Kavramının Karşılaştırmalı İncelemesi” başlıklı tezi ile Doktorasını tamamladı. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2021 yılında Doçent unvanını aldı. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Education Information

2001 - 2008

2001 - 2008

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

İbn Rüşd ve Sühreverdî’de Töz Kavramının Karşılaştırmalı İncelemesi

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

2000

2000

Postgraduate

İbn Rüşd Felsefesi’nde Kategoriler (Telhîsu Kitabi’l Makûlât Esas Alınarak)

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Philosopy, Philosophy and Religious Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

1998 - 2010

1998 - 2010

Research Assistant

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2017 - 2020

2017 - 2020

Vice Dean

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Assistant Director of the Institute

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Doctorate

Doctorate

İbn Rüşd Metafiziği

Doctorate

Doctorate

İbn Sina Okumaları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi II

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Ekolleri

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Tarihi II

Doctorate

Doctorate

İbn Sina Metafiziği

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi I

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesine Giriş

Doctorate

Doctorate

Farabi'nin Ahlak Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Kaynak Metinler I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Teorileri

Articles Published in Other Journals

2019

2019

İslâm Ahlâk Filozoflarının Aile Ahlâkınaİlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme:İbn Sina, Tûsî ve Kınalızâde Örneği

YALIN S.

İslami Araştırmalar, vol.30, no.3, pp.479-494, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

SUHRAWARDI’S WORK CALLED AL-ALWAH AL-IMAD IYYE AND HIS IDEAS ABOUT PHYSICS AND METAPHYSICS

Yalın S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.43, pp.263-292, 2017 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluluk

Yalın S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.209-225, 2015 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Şirvânî de Ahlak ve Siyaset

Yalın S.

Bilimname, no.24, pp.9-30, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Şehrezurî de Aile Ahlakı

Yalın S.

Bilimname, no.17, pp.229-243, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Yalın S.

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.634-647

2013

2013

Şehrezûrî de Siyaset Ahlakı

Yalın S.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.765-780

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

YALIN S.

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013

2005

2005

Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru, Uluslar Arası Farabî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005.

Yalın S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2005, pp.229-245

Books & Book Chapters

2021

2021

Sühreverdî'de Doğa Felsefesi

Yalın S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2021

2020

2020

Kitâbü’l-Mukâvemât- Felsefi İtirazlar

Cihan A. K. , Yalın S.

T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2019

2019

Kitâbül-Meşâir

CİHAN A. K. , YALIN S. , YİĞİT F.

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

CİHAN A. K. , YALIN S.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

EL-FEVÂİDÜ’L-HÂKÂNİYYE / ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T. , APAYDIN H. Y. , ARIKAN M., İLTAŞ D. , et al.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Mehmed Emin Şirvânî ve el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’si Üzerine

Cihan A. K. , Yalın S.

in: İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.337-358, 2019

2017

2017

İbn Rüşd Felsefesinde Kategoriler

Yalın S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

El-Elvâhu l-İmâdiyye: Hikmet Levhaları

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

Zübdetü l Hakâik Şekva l Garîb

CİHAN A. K. , YALIN S. , SANDIKÇI M. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

İBN RÜŞD VE METAFİZİK

YALIN S.

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.607-636, 2015

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Bilimname

Publication Committee Member

2018 - 2019

2018 - 2019

Bilimname

Editor

2017 - 2018

2017 - 2018

Bilimname

Assistant Editor

2013 - 2016

2013 - 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

Nazariyat

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Temaşa

Other Indexed Journal

September 2021

September 2021

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

Ulum

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

December 2019

December 2019

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

October 2019

October 2019

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

November 2017

November 2017

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

Bilimname

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Temaşa

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Temaşa

National Scientific Refreed Journal

July 2016

July 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

Bilimname

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

Bilimname

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek/Aliya İzzet Begoviç'in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Attendee

Gümüşhane-Turkey

2013

2013

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu/Şehrezûrî’de Siyaset Ahlakı

Attendee

Ankara-Turkey

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu/Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

Attendee

Antalya-Turkey

2012

2012

Ulusal Aile Sempozyumu/İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

Attendee

Kayseri-Turkey

2004

2004

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu/Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 2