Assoc. Prof. SALİH YALIN


İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Philosopy, Philosophy and Religious Sciences

Metrics

Publication

37

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2008

2001 - 2008

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

İbn Rüşd ve Sühreverdî’de Töz Kavramının Karşılaştırmalı İncelemesi

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

2000

2000

Postgraduate

İbn Rüşd Felsefesi’nde Kategoriler (Telhîsu Kitabi’l Makûlât Esas Alınarak)

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Philosopy

Philosophy and Religious Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

1998 - 2010

1998 - 2010

Research Assistant

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2017 - 2020

2017 - 2020

Vice Dean

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi

2017 - 2020

2017 - 2020

Erciyes University

2013 - 2016

2013 - 2016

Assistant Director of the Institute

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Erciyes University

Non Academic Experience

1996 - 1998

1996 - 1998

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Doctorate

Doctorate

İbn Rüşd Metafiziği

Doctorate

Doctorate

İbn Sina Okumaları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi II

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Ekolleri

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Tarihi II

Doctorate

Doctorate

İbn Sina Metafiziği

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi I

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesine Giriş

Doctorate

Doctorate

Farabi'nin Ahlak Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Kaynak Metinler I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Teorileri

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

Râgıb el-İsfahânî'de Adalet Kavramı

Yalın S. (Advisor)

F.NUR(Student)

2022

2022

Postgraduate

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın İlim Anlayışı

Yalın S. (Advisor)

E.AKAR(Student)

2022

2022

Postgraduate

Aristoteles ve Farabi'de Devlet Felsefesi

Yalın S. (Advisor)

Y.TAŞ(Student)

2019

2019

Postgraduate

GAZALİ'NİN NEFS ANLAYIŞI

Yalın S. (Advisor)

A.ÜNAL(Student)

2019

2019

Postgraduate

Gazali ve Sühreverdi'nin Varlık Anlayışında Nur Kavramı

Yalın S. (Advisor)

S.ŞAHİN(Student)

2018

2018

Postgraduate

Hilmi Ziya Ulken's Approach to Islamic Philosophy

Yalın S. (Advisor)

F.Akpınar(Student)

2018

2018

Postgraduate

Hamka's Perspective of Happiness

Yalın S. (Advisor)

H.RIDHO(Student)

2016

2016

Postgraduate

State, Policy and Caliphate in Mawardi

Yalın S. (Advisor)

T.Mohammad(Student)

2015

2015

Postgraduate

Environment and Nature in Seyyed Hossein Nasr

Yalın S. (Advisor)

Y.BOSTAN(Student)

2011

2011

Postgraduate

William James' Criticism of Idealism

Yalın S. (Advisor)

M.KINAĞ(Student)

2011

2011

Postgraduate

Nermi Uygur's Ideas About Language

Yalın S. (Advisor)

T.KOÇYİĞİT(Student)

2011

2011

Postgraduate

The Pragmatic Theory of Truth by William James

Yalın S. (Advisor)

M.PINARBAŞI(Student)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Yalın S.

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.634-647

2013

2013

Şehrezûrî de Siyaset Ahlakı

Yalın S.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.765-780

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

YALIN S.

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013

2005

2005

Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru, Uluslar Arası Farabî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005.

Yalın S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2005, pp.229-245

Books & Book Chapters

2023

2023

Sühreverdî'nin Cisim Anlayışı

YALIN S.

in: Sühreverdî, Ahmet Kamil CİHAN, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.93-115, 2023

2023

2023

İbn Sinacı Açılım II: Sühreverdî ve İşrâkîlik

Yalın S.

in: İslam Felsefesi, Görkaş İrfan,Sarıtaş Kamil, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.335-355, 2023

2023

2023

İbn Miskeveyh'te Metafizik

YALIN S.

in: İbn Miskeveyh, Turan Ramazan, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.61-97, 2023

2023

2023

Aile Ahlakı

YALIN S.

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Adıgüzel Nuri, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.115-129, 2023

2022

2022

Kemalpaşazâde’nin Cisimle İlgili Görüşleri

YALIN S.

in: Kemalpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları-I, Demirkol Murat, Canikli İlyas, Kıyak Bilge Sever, Editor, Fecr, Ankara, pp.77-96, 2022

2021

2021

Sühreverdî'de Doğa Felsefesi

YALIN S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2021

2020

2020

Kitâbü’l-Mukâvemât- Felsefi İtirazlar

Cihan A. K., Yalın S.

T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2020

2020

”Giriş”

CİHAN A. K., YALIN S.

in: Kitâbü’l-Mukâvemât / Felsefi İtirazlar, A. Kamil Cihan-Salih Yalın, Editor, T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.11-26, 2020

2019

2019

Kitâbül-Meşâir

CİHAN A. K., YALIN S., YİĞİT F.

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

CİHAN A. K., YALIN S.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Mehmed Emin Şirvânî ve el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’si Üzerine

Cihan A. K., Yalın S.

in: İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.337-358, 2019

2019

2019

”Giriş”

CİHAN A. K., YALIN S.

in: Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları, , Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.17-35, 2019

2019

2019

”Giriş”

CİHAN A. K., YALIN S., YİĞİT F.

in: Kitâbü’l-Meşâir/ Metafiziğe Giriş, , Editor, Endülüs yayınları, İstanbul, pp.5-23, 2019

2019

2019

”GİRİŞ”

CİHAN A. K., YALIN S.

in: EL-FEVAİDÜ’L-HAKANİYYE ŞİRVANİ’NİN BİLİMLER TASNİFİ, AHMET KAMİL CİHAN, Editor, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU, İstanbul, pp.17-41, 2019

2017

2017

El-Elvâhu l-İmâdiyye: Hikmet Levhaları

CİHAN A. K., YALIN S., TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

İbn Rüşd Felsefesinde Kategoriler

Yalın S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

”GİRİŞ”

YALIN S., CİHAN A. K.

in: el-ELVAHU’L-İMADİYYE HİKMET LEVHALARI, AHMET KAMİL CİHAN, Editor, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, 2017

2017

2017

”GİRİŞ”

CİHAN A. K., YALIN S.

in: NUR HEYKELLERİ TASAVVUFUN KELİMESİ BURÇLAR RİSALESİ, AHMET KAMİL CİHAN, Editor, LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, pp.7-27, 2017

2016

2016

Zübdetü l Hakâik Şekva l Garîb

CİHAN A. K., YALIN S., SANDIKÇI M., TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

İBN RÜŞD VE METAFİZİK

YALIN S.

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.607-636, 2015

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

İslami Araştırmalar

Advisory Committee Member

2023 - Continues

2023 - Continues

BILIMNAME: DUSUNCE PLATFORMU

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Mantık Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Bilimname

Publication Committee Member

2018 - 2019

2018 - 2019

Bilimname

Editor

2017 - 2018

2017 - 2018

Bilimname

Assistant Editor/Section Editor

2013 - 2016

2013 - 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

Nazariyat

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Temaşa

Other Indexed Journal

September 2021

September 2021

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

Ulum

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

December 2019

December 2019

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

October 2019

October 2019

Bilimname

Journal Indexed in ESCI

November 2017

November 2017

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

Bilimname

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Temaşa

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Temaşa

National Scientific Refreed Journal

July 2016

July 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

Bilimname

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

Bilimname

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek/Aliya İzzet Begoviç'in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Attendee

Gümüşhane-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu/Şehrezûrî’de Siyaset Ahlakı

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu/Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Ulusal Aile Sempozyumu/İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

Attendee

Kayseri-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu/Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kayseri Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Bingöl Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi