Dr.Öğr.Üyesi

SALİH YALIN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

İbn Rüşd ve Sühreverdî’de Töz Kavramının Karşılaştırmalı İncelemesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

2000

2000

Yüksek Lisans

İbn Rüşd Felsefesi’nde Kategoriler (Telhîsu Kitabi’l Makûlât Esas Alınarak)

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Felsefesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

1998 - 2010

1998 - 2010

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2017 - 2020

2017 - 2020

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İbn Rüşd Metafiziği

Doktora

Doktora

İbn Sina Okumaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Ekolleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi Tarihi II

Doktora

Doktora

İbn Sina Metafiziği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesine Giriş

Doktora

Doktora

Farabi'nin Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Kaynak Metinler I

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Teorileri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İslâm Ahlâk Filozoflarının Aile Ahlâkınaİlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme:İbn Sina, Tûsî ve Kınalızâde Örneği

YALIN S.

İslami Araştırmalar, cilt.30, sa.3, ss.479-494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sühreverdî’nin el-Elvâhu’l-İmâdiyye Adlı Eseri Temelinde Fizik ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri

Yalın S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, sa.43, ss.263-292, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluluk

YALIN S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.38, ss.209-225, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Şirvânî de Ahlak ve Siyaset

YALIN S.

Bilimname, sa.24, ss.9-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Telhîsu Kitabi'l-Makûlât: Kategoriler Kitabının Orta Şerhi, İbn Rüşd, çev. Salih Yalın

YALIN S.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.207-246, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Şehrezurî de Aile Ahlakı

YALIN S.

Bilimname, sa.17, ss.229-243, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Yalın S.

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.634-647

2013

2013

Şehrezûrî de Siyaset Ahlakı

Yalın S.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.765-780

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

YALIN S.

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2013

2012

2012

İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

YALIN S.

Ulusal Aile Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2012

2005

2005

Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru, Uluslar Arası Farabî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005.

YALIN S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.229-245

2004

2004

Farabî nin Töz Cevher Tasavvuru

YALIN S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, ss.229-245

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kitâbü’l-Mukâvemât- Felsefi İtirazlar

Cihan A. K. , Yalın S.

T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2020

2020

”Giriş”

CİHAN A. K. , YALIN S.

Kitâbü’l-Mukâvemât / Felsefi İtirazlar, A. Kamil Cihan-Salih Yalın, Editör, T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, ss.11-26, 2020

2019

2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

CİHAN A. K. , YALIN S.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

EL-FEVÂİDÜ’L-HÂKÂNİYYE / ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T. , APAYDIN H. Y. , ARIKAN M., İLTAŞ D. , et al.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Kitâbül-Meşâir

CİHAN A. K. , YALIN S. , YİĞİT F.

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Mehmed Emin Şirvânî ve el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’si Üzerine

Cihan A. K. , Yalın S.

İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.337-358, 2019

2019

2019

”GİRİŞ”

CİHAN A. K. , YALIN S.

EL-FEVAİDÜ’L-HAKANİYYE ŞİRVANİ’NİN BİLİMLER TASNİFİ, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU, İstanbul, ss.17-41, 2019

2019

2019

”Giriş”

CİHAN A. K. , YALIN S. , YİĞİT F.

Kitâbü’l-Meşâir/ Metafiziğe Giriş, , Editör, Endülüs yayınları, İstanbul, ss.5-23, 2019

2019

2019

”Giriş”

CİHAN A. K. , YALIN S.

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları, , Editör, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.17-35, 2019

2017

2017

İbn Rüşd Felsefesinde Kategoriler

Yalın S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

El-Elvâhu l-İmâdiyye: Hikmet Levhaları

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

”GİRİŞ”

YALIN S. , CİHAN A. K.

el-ELVAHU’L-İMADİYYE HİKMET LEVHALARI, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, 2017

2017

2017

”GİRİŞ”

CİHAN A. K. , YALIN S.

NUR HEYKELLERİ TASAVVUFUN KELİMESİ BURÇLAR RİSALESİ, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, ss.7-27, 2017

2016

2016

Zübdetü l Hakâik Şekva l Garîb

CİHAN A. K. , YALIN S. , SANDIKÇI M. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

İBN RÜŞD VE METAFİZİK

YALIN S.

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Eyüp Bekiryazıcı, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.607-636, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bilimname

Yardımcı Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

Bilimname

Editör

2013 - 2016

2013 - 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Bilimname

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Bilimname

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Bilimname

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Temaşa

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Temaşa

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Bilimname

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Bilimname

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek/Aliya İzzet Begoviç'in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Katılımcı

Gümüşhane-Türkiye

2013

2013

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu/Şehrezûrî’de Siyaset Ahlakı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu/Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

Ulusal Aile Sempozyumu/İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2004

2004

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu/Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 2