Dr.Öğr.Üyesi

SALİH YALIN


ilahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

islam Felsefesi

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

İbn Rüşd ve Sühreverdî’de Töz Kavramının Karşılaştırmalı İncelemesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

2000

2000

Yüksek Lisans

İbn Rüşd Felsefesi’nde Kategoriler (Telhîsu Kitabi’l Makûlât Esas Alınarak)

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Felsefesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

1998 - 2010

1998 - 2010

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İbn Rüşd Metafiziği

Doktora

Doktora

İbn Sina Okumaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Ekolleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi Tarihi II

Doktora

Doktora

İbn Sina Metafiziği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesine Giriş

Doktora

Doktora

Farabi'nin Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Kaynak Metinler I

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Teorileri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İslâm Ahlâk Filozoflarının Aile Ahlâkınaİlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme:İbn Sina, Tûsî ve Kınalızâde Örneği

YALIN S.

İslami Araştırmalar, cilt.30, ss.479-494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sühreverdî’nin el-Elvâhu’l-İmâdiyye Adlı Eseri Temelinde Fizik ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri

Yalın S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.263-292, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluluk

YALIN S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.209-225, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Şirvânî de Ahlak ve Siyaset

YALIN S.

Bilimname, ss.9-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Telhîsu Kitabi'l-Makûlât: Kategoriler Kitabının Orta Şerhi, İbn Rüşd, çev. Salih Yalın

YALIN S.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.207-246, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Şehrezurî de Aile Ahlakı

YALIN S.

Bilimname, ss.229-243, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Yararcı Ahlak Eleştirisi

YALIN S.

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 October 2018, ss.634-647

2013

2013

Şehrezûrî de Siyaset Ahlakı

YALIN S.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 November 2013, ss.765-780

2013

2013

Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

YALIN S.

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 09 November 2013

2012

2012

İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

YALIN S.

Ulusal Aile Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 May 2012

2005

2005

Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru, Uluslar Arası Farabî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005.

YALIN S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 June 2005, ss.229-245

2004

2004

Farabî nin Töz Cevher Tasavvuru

YALIN S.

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 October 2004, ss.229-245

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kitâbül-Meşâir

CİHAN A. K. , YALIN S. , YİĞİT F.

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

CİHAN A. K. , YALIN S.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

EL-FEVÂİDÜ’L-HÂKÂNİYYE / ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T. , APAYDIN H. Y. , ARIKAN M., İLTAŞ D. , et al.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri

Cihan A. K. , Yalın S.

Mehmed Emin Şirvânî ve el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’si Üzerine, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.337-358, 2019

2019

2019

Kitâbü’l-Meşâir/ Metafiziğe Giriş

CİHAN A. K. , YALIN S. , YİĞİT F.

”Giriş”, , Editör, Endülüs yayınları, İstanbul, ss.5-23, 2019

2019

2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

CİHAN A. K. , YALIN S.

”Giriş”, , Editör, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.17-35, 2019

2019

2019

EL-FEVAİDÜ’L-HAKANİYYE ŞİRVANİ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

CİHAN A. K. , YALIN S.

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU, İstanbul, ss.17-41, 2019

2017

2017

El-Elvâhu l-İmâdiyye: Hikmet Levhaları

CİHAN A. K. , YALIN S. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

İbn Rüşd Felsefesinde Kategoriler

Yalın S.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

NUR HEYKELLERİ TASAVVUFUN KELİMESİ BURÇLAR RİSALESİ

CİHAN A. K. , YALIN S.

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, ss.7-27, 2017

2017

2017

el-ELVAHU’L-İMADİYYE HİKMET LEVHALARI

YALIN S. , CİHAN A. K.

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, 2017

2016

2016

Zübdetü l Hakâik Şekva l Garîb

CİHAN A. K. , YALIN S. , SANDIKÇI M. , TAHER A. M. T.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni

YALIN S.

İBN RÜŞD VE METAFİZİK, Eyüp Bekiryazıcı, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.607-636, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bilimname

Yardımcı Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

Bilimname

Editör

2013 - 2016

2013 - 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Hersek/Aliya İzzet Begoviç'in Yararcı Ahlak Eleştirisi

Gümüşhane

Kasım 2013

Kasım 2013

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu/Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlakî Sorumluluğa Bakışı

Antalya

Kasım 2013

Kasım 2013

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu/Şehrezûrî’de Siyaset Ahlakı

Ankara

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Ulusal Aile Sempozyumu/İslam Ahlak Filozoflarının Aile Ahlakına Bakışı ve Günümüze Yansımaları

Kayseri

Ekim 2004

Ekim 2004

Uluslar Arası Farabî Sempozyumu/Farabî’nin Töz/Cevher Tasavvuru

Ankara

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Bilimname

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Bilimname

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Bilimname

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Temaşa

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Temaşa

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Bilimname

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Bilimname

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 2