İslam düşüncesinde ahlâk ve iktisat ilişkisi: İbn Haldun örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ULANBEK ASHYRMATOV

Danışman: Salih Yalın