Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi: Kapadokya Bölgesi Örneğinde Tüketici ve Yönetici Algılarının Karşılaştırması

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.4, ss.3264-3288, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Food safety attitudes and practices of chefs in Cappadocia region, Turkey

Journal of Foodservice Business Research, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Müze Deneyimi: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.14, ss.599-618, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turist Rehberlerinin Müze Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.10, ss.68-90, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müze Deneyimi: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği

1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, cilt.1, sa.1, ss.573-587

Yahyalı ve Turistik Hizmet Kalitesi

1. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2012, cilt.1, ss.503-515

Yahyalı İlçesinin Turistik Potansiyelinin Hizmet Kalitesi Boyutları Kapsamında Değerlendirilmesi

1. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, cilt.1, sa.1, ss.503-515

Kitap & Kitap Bölümleri

Cazibe Oluşturma

Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Karamustafa K., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.511-546, 2018

Cazibe Oluşturma

Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Karamustafa Kurtuluş, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.511-546, 2018