Turist Rehberlerinin Müze Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği


UMUR M.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.10, pp.68-90, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

There are some models have been developed to measure the service quality. The most common used model is SERVQUAL. It is aimed to measure tourist guides perceptions on the service quality of a museum which is an element of the tourism product. This study intended to the service quality perceptions of Göreme Open Air Museum located in historical Cappadocia Region which is protected by UNESCO. In this context, service quality perceptions of tourist guides working in Cappadocia Region intended to Göreme Open Air Museum were measured by questionnaire. Two measurement was made in the study. The comparison was made between the professional tourist guides attend first and last measurements. A total of 220 tourist guides were attended the questionnaire in the study with a convenience sampling method. In the conclusion of the study, there was a difference between the first and last measurement of service quality perception according to professional tourist guides. Recommendations were offered to Göreme Open Air Museum administrators should be developed in the context of the issues were offered on the conclusion part of the study. Key Words: Museum Service Quality, Göreme Open Air Museum, Professional Tourist Guide

Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik geliştirilmiş olan modeller bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı SERQUAL ölçeğidir. Bu çalışmanın amacı turistik ürünün çekicilik boyutunun bir öğesi olan müzelerdeki hizmet kalitesi algılamalarını turist rehberleri bağlamında ölçmektir. Araştırma UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan tarihi Kapadokya bölgesi sınırları içerisinde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nin hizmet kalitesi algılamalarına yöneliktir. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Bu bağlamda Kapadokya Bölgesi'nde görev yapan turist rehberlerinin Göreme Açık Hava Müzesi'ne yönelik hizmet kalitesi algılamaları anket yardımıyla ölçülmüştür. Araştırmada iki ölçüm yapılmıştır. İlk ölçüm ve son ölçüme katılan Profesyonel Turist Rehberlerinin algılama karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 220 profesyonel turist rehberi katılmıştır. Araştırma sonunda profesyonel turist rehberi hizmet kalitesi algılamalarının ilk ve son ölçüm bağlamında farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Göreme Açık Hava Müzesi yöneticilerine geliştirilmesi gereken hususlar bağlamında araştırmanın sonuç kısmında öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müze Hizmet Kalitesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Profesyonel Turist Rehberi