Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemodiyaliz Hastalarının ROY’A Göre Uyum Eksikliklerinin Belirlenmesi

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.340 Sustainable Development

Covd-19 Pandemi Döneminde Hemşirelik Eğitim Deneyimi

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA: KIRILGANLIK

ULUSLARARASI DÜNYAYI SARSAN SARS-CoV-2 PANDEMİSİ VE YAŞLI SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 29 - 30 September 2020, pp.11-12 Sustainable Development

Hemşirelerin Etik Değerlere Yatkınlıkları ile Ahlaki Yargı Yeteneklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1147-1154

Hemşirelerin Manevi Bakımda Kaçındıkları Bir Nokta: Ölüm

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.153-158

Proton Pompa İnhibitörlerinin Kırık Oluşumuna Etkisi

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.215-216

Cerrahi Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Bakım Sırasında Ağrı Davranışları

3. Uluslarası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.788-789

Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel İyi Oluşun Hemşirelik Bakım Algısına Etkisi

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.204-205

Alzheimer’s Disease Home Care Process: Case Report

III. International Scientific and Vocational Studies Congress- Science and Health, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.27-30

Cerrahi İntörnlüğü Öğrencilerin Yara Bakım Bilgilerini ve Uygulamalarını Etkiler mi?

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.379-380

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı’na Bakışı

1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.277-281

Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Enteral Beslenme Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi

11. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019, vol.1

DİYABETİK AMPUTASYON SONRASI YARA İYİLEŞMESİ

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.245 Sustainable Development

Akut Miyokard İnfarktüs Sonrası Tedaviye Uyum

1. INTERNATIONAL INTERNALMEDICINE NURSINGCONGRESS, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.222-225

Diyabetik Amputasyon Sonrası Yara İyileşmesi

13. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.245 Sustainable Development

Danışmanların gözüyle hemşirelik liderlerinin araştırma ve uygulamada kullanımı: nitel bir çalışma

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.878-884

DETERMINATION OF THE MORAL SENSITIVITY OF HEALTH CAREPROVIDERS IN EMERGENCY DEPARTMENTS

Internatıonal Congress on Ethıcs ın Nursıng Applıcatıons, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND IMPULSIVITY OF ACADEMICIANS

IV. uluslararası ve VIII. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.604

Determination of coronary heart disease risk factor prevalence conditions in the young

Acute Cardiovascular Care 2016, Lizbon, Portugal, 15 - 17 October 2016, vol.5, pp.153-154

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.321 Sustainable Development

ERKEK HASTALARIN PROSTAT KANSERİ TARAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.321-322 Sustainable Development

Hemodiyaliz hastalarının tamamlayıcı alternatif tedavileri kullanma durumları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 April 2014 - 26 April 2016, pp.64

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

12.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.94-95

Aritmide akupnktur uygulamaları

2. ulusal integratif tıp kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.71

Knowledge attitude and practice of ıntensıve care nursing on physcical restraints

12. ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.67

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Transkültürel hemşirelik

III. Uluslararası katılımlı kültürlerarası hemşirelik kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.175

Hemşirelikte profesyonel değerler ve etkileyen faktörler

14.ulusal hemşirelik kongresi, Bodrum, Turkey, 25 - 27 October 2013

Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini ve Hastane Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumları

14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.104

Determination of the effect of acupressure on heart rhythm and its relation with fatigue in patients with atrial fibrillation

Eurohearth care Annual congress of the council on cardiovascular nursing and allied professions, Glasgow, United Kingdom, 22 - 23 March 2013, vol.12, pp.523

Hemodiyaliz uygulanan bireylerde hastalık algısI

19. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009

Hemşireler hasta güvenliğini nasıl algılıyor?

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009, pp.382

MAMOGRAFİDE EĞİTİMİN KAYGI DÜZEYİNE VE AĞRIYA ETKİSİ

9. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2007, pp.358

Hemşirelerin kayıt tutma durumu

6. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

Koroner anjiografi uygulanacak hastalarda eğitimin kaygı düzeyine etkisi

8. ulusal içhastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.353

Books & Book Chapters

Kronik Hastalıklarda Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.413-420, 2017

Kardiyovasküler Fonksiyonlar

in: Patofizyoloji Pratik bir yaklaşım, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Editor, Çukurova nobel tıp kitabevi, Adana, pp.69-113, 2016

Akupres

in: Kanıta dayalı rehberleriyle tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Başer M, Taçcı S, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.205-210, 2015

Atrial fibrilasyonda akupres uygulaması

in: Kanıta dayalı rehberleriyle tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Başer M, Taşcı S, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.211-216, 2015