Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How intensive care nurses perceive good death

DEATH STUDIES, cilt.42, ss.667-672, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Use of Complementary and AlternativeMedicine by Patients Undergoing Hemodialysis

Alternative Therapies In Health And Medicine, cilt.23, ss.40-45, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Do Symptoms Related to Hemodialysis Affect Marital Adjustment?

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.34, ss.63-73, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Living With an Alzheimer Patient in Turkey

JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, cilt.44, ss.228-234, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ameliyat Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyon Kullanımının Ameliyat Sonrası İnsülin Direncine Etkisi

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.35-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fraitly and Quality of Life in The Elderly Living in Nursing Home

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Individual Innovation Characteristics Affect Presence Online Learning? : A University Example.

Journal of Higher Education and Science., cilt.9, ss.342-348, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Association between Internet Addiction andImpulsivity among Academicians

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, ss.269-281, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopi Eğitiminin Hastalardaki Kaygı Düzeyine etkisi

Pamukkale Tıp dergisi, cilt.11, ss.293-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common cancer in women: The effect of training and scanning

International Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, ss.28793-28798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of risk factors of the youth for coronary heart disease based on gender

International Journal of Contemporary Research and Review, cilt.9, ss.20613-20620, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, cilt.20, ss.184-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Important point in those undergoing peritoneal dialysis:Treatment Compliance

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.9, ss.586-591, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Uykuyu Etkileyen Önemli Bir Problem: İnkontinans

Journal of Health Sciences, cilt.27, ss.29-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ercetile dysfunction: the factors of erectile dysfunction among men diabetic mellitus type 2

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.9-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Psikososyal Yaklaşım

İnönü ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.51-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Cerrahisi Sonrası Ağrı Yönetiminde Bir Öneri: El Masajı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, no.4, ss.315-322, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing against nurses in Turkey; how does it affect job satisfaction?

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gözden Kaçırılmış Bir Durum: Yaşlı İhmal ve İstismarı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.71-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler

Türk Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.48-55, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemodiyaliz hastaların evde bakım gereksinimleri

Nefroloji Hemşireliği, ss.17-21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

cerrahi internlüğü öğrencilerin yara bakım bilgilerini ve uygulamalarını etkiler mi?

1.uluslar arası 2. ulusal sağlık bakım hizmetleri kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.376-377

Diyabetik Amputasyon Sonrası Yara İyileşmesi

13. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.245

Doğum sonrası kadınların cinsel sorunlarının belirlenmesi (Nitel bir araştırma)

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018

Hemşirelik eğitiminde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği: Türkiye örneği

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2018, 11 - 13 Ekim 2018

Böbrek nakli sonrasımetabolik sendrom risk faktörlerinin yönetiminde hemşirelik bakımı

3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017, ss.7

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK EĞİTİMİN BİLGİ VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.685-686

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.321

Hemodiyaliz hastalarının tamamlayıcı alternatif tedavileri kullanma durumları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 Nisan 2014 - 26 Nisan 2016, ss.64

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

12.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.94-95

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Hemodiyaliz Hastalarının Tat Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini ve Hastane Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumları

14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.104

Kitap & Kitap Bölümleri

Akupres

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Başer M, Taşçı S , Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, ss.205-210, 2015