Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hope and perspective on death in patients with cancer

DEATH STUDIES, cilt.44, sa.7, ss.412-418, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sexuality and marital adjustment in women with hypertension in Turkey: how culture affects sex

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION, cilt.33, sa.5, ss.378-384, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How intensive care nurses perceive good death

DEATH STUDIES, cilt.42, sa.10, ss.667-672, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Use of Complementary and AlternativeMedicine by Patients Undergoing Hemodialysis

Alternative Therapies In Health And Medicine, cilt.23, ss.40-45, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Do Symptoms Related to Hemodialysis Affect Marital Adjustment?

Sexuality and Disability, cilt.34, sa.1, ss.63-73, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Living With an Alzheimer Patient in Turkey

JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, cilt.44, sa.4, ss.228-234, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME İLE DEĞİŞİME HAZIRLANMA

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.58-63, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK (İNTEGRATİF) TEDAVİ ÖRNEĞİ: MASAJ

Bozok Tıp Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.210-214, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyat Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyon Kullanımının Ameliyat Sonrası İnsülin Direncine Etkisi

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.35-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Frailty and Quality Of Life in the Elderly Living in Nursing Home

Erciyes Medical Journal, cilt.41, sa.4, ss.414-419, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.81-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Individual Innovation Characteristics Affect Presence Online Learning? : A University Example.

Journal of Higher Education and Science., cilt.9, ss.342-348, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Acilde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Duyarlılıkları

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.182-189, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Association between Internet Addiction andImpulsivity among Academicians

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, ss.269-281, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Nakli Sonrası Metabolik Sendrom Risk Faktörlerinin Yönetiminde Hemşirelik Bakımı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.60-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common cancer in women: The effect of training and scanning

International Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, ss.28793-28798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of risk factors of the youth for coronary heart disease based on gender

International Journal of Contemporary Research and Review, cilt.9, ss.20613-20620, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopi Eğitiminin Hastalardaki Kaygı Düzeyine etkisi

Pamukkale Tıp dergisi, cilt.11, ss.293-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, cilt.20, ss.184-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erectile Dysfunction the Factors of Erectile Dysfunction among Men Diabetic Mellitus Type 2

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, sa.2, ss.9-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Important point in those undergoing peritoneal dialysis:Treatment Compliance

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.9, ss.586-591, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Psikososyal Yaklaşım

İnönü ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.51-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerde Uykuyu Etkileyen Önemli Bir Problem: İnkontinans

Journal of Health Sciences, cilt.27, ss.29-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Cerrahisi Sonrası Ağrı Yönetiminde Bir Öneri: El Masajı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, sa.9, ss.315-322, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing against nurses in Turkey; how does it affect job satisfaction?

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gözden Kaçırılmış Bir Durum: Yaşlı İhmal ve İstismarı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.71-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler

Türk Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, sa.3, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin hastaların bireysel hijyen gereksinimlerini karşılama durumları

Erciyes üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi dergisi, cilt.2, sa.1, ss.48-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz hastaların evde bakım gereksinimleri

Nefroloji Hemşireliği, ss.17-21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelerin Etik Değerlere Yatkınlıkları ile Ahlaki Yargı Yeteneklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1147-1154

Hemşirelerin Etik Değerlere Yatkınlıkları İle Ahlaki Yargı Yeteneklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1147-1154

Hemşirelerin Manevi Bakımda Kaçındıkları Bir Nokta: Ölüm

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.153-158

Proton Pompa İnhibitörlerinin Kırık Oluşumuna Etkisi

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.215-216

Cerrahi Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Bakım Sırasında Ağrı Davranışları

3. Uluslarası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.788-789

Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel İyi Oluşun Hemşirelik Bakım Algısına Etkisi

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.204-205

Alzheimer’s Disease Home Care Process: Case Report

III. International Scientific and Vocational Studies Congress- Science and Health, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.27-30

Alzheimer Hastalığı Olan Bir Yaşlının Evde Bakım Süreci: Olgu Sunumu

III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2019, ss.27-30

cerrahi internlüğü öğrencilerin yara bakım bilgilerini ve uygulamalarını etkiler mi?

1.uluslar arası 2. ulusal sağlık bakım hizmetleri kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.376-377

Cerrahi İntörnlüğü Öğrencilerin Yara Bakım Bilgilerini ve Uygulamalarını Etkiler mi?

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.379-380

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı’na Bakışı

1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.277-281

Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Enteral Beslenme Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi

11. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mart 2019, cilt.1

HEMŞİRELERİN BASINÇ ÜLSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.187

DİYABETİK AMPUTASYON SONRASI YARA İYİLEŞMESİ

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.245

Normoterminin Cerrahi Sonrası ve Kronik Yarada Etkileri

13. ULUSAL YARA KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI), Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.246

Akut Miyokard İnfarktüs Sonrası Tedaviye Uyum

1. INTERNATIONAL INTERNALMEDICINE NURSINGCONGRESS, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.222-225

Diyabetik Amputasyon Sonrası Yara İyileşmesi

13. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.245

Danışmanların gözüyle hemşirelik liderlerinin araştırma ve uygulamada kullanımı: nitel bir çalışma

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.878-884

Doğum Sonrası Kadınların Cinsel Sorunlarının Belirlenmesi (Nitel Bir Çalışma)

1. Uluslararası, 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.175-183

Doğum sonrası kadınların cinsel sorunlarının belirlenmesi (Nitel bir araştırma)

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018

Hemşirelik eğitiminde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği: Türkiye örneği

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2018, 11 - 13 Ekim 2018

Cerrahi Öncesi Güvenli Kıl Tıraşı Sağlamada Vakum Destekli Yenilikçi Bir Teknoloji Kullanımı

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.98

Böbrek nakli sonrasımetabolik sendrom risk faktörlerinin yönetiminde hemşirelik bakımı

3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Böbrek Nakli Sonrası Metabolik Risk Faktörlerinin Yönetiminde Hemşirelik Bakımı

3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017, ss.7

REFLECTIONS OF SCIENTIFIC PARADIGM TO ETHIC OF MEDICINE

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK EĞİTİMİN BİLGİ VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.685-686

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

DETERMINATION OF THE MORAL SENSITIVITY OF HEALTH CAREPROVIDERS IN EMERGENCY DEPARTMENTS

Internatıonal Congress on Ethıcs ın Nursıng Applıcatıons, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND IMPULSIVITY OF ACADEMICIANS

IV. uluslararası ve VIII. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.604

Determination of coronary heart disease risk factor prevalence conditions in the young

Acute Cardiovascular Care 2016, Lizbon, Portekiz, 15 - 17 Ekim 2016, cilt.5, ss.153-154

Symptom differences between genders in patients with acute coronary syndrome

Acute Cardiovascular Care 2016, Lizbon, Portekiz, 15 - 17 Ekim 2016, cilt.5, ss.201

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.321

ERKEK HASTALARIN PROSTAT KANSERİ TARAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.321-322

Hemodiyaliz hastalarının tamamlayıcı alternatif tedavileri kullanma durumları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 Nisan 2014 - 26 Nisan 2016, ss.64

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

12.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.94-95

Aritmide akupnktur uygulamaları

2. ulusal integratif tıp kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2015, ss.71

Knowledge attitude and practice of ıntensıve care nursing on physcical restraints

12. ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.67

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Transkültürel hemşirelik

III. Uluslararası katılımlı kültürlerarası hemşirelik kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.175

Hemşirelikte profesyonel değerler ve etkileyen faktörler

14.ulusal hemşirelik kongresi, Bodrum, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Hemodiyaliz Hastalarının Tat Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini ve Hastane Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumları

14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.104

Determination of the effect of acupressure on heart rhythm and its relation with fatigue in patients with atrial fibrillation

Eurohearth care Annual congress of the council on cardiovascular nursing and allied professions, Glasgow, İngiltere, 22 - 23 Mart 2013, cilt.12, ss.523

Hemodiyaliz uygulanan bireylerde hastalık algısI

19. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009

Hemodiyaliz Uygulanan Bireylerde Hastalık Algısı

19. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009

Hemşireler hasta güvenliğini nasıl algılıyor?

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, ss.382

Hemodiyaliz hastalarının evde bakım gereksinimleri

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz, Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2006

Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne Başvuran Adli Olguların Profili

V. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi ”Adli Hemşirelik”, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2008

Hemşirelerde Mobbing ve Etkileyen Faktörler

10. Ulusal iç Hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008

MAMOGRAFİDE EĞİTİMİN KAYGI DÜZEYİNE VE AĞRIYA ETKİSİ

9. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2007, ss.358

Beklenmeyen Esaret: Alzheimerli Bireyle Yaşam

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2007

Mamografide Eğitimin Kaygı Düzeyine ve Ağrıya Etkisi

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2007

Hemşirelerin kayıt tutma durumu

6. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Koroner anjiografi uygulanacak hastalarda eğitimin kaygı düzeyine etkisi

8. ulusal içhastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.353

Yaşlı Bireylerde İstismar ve İhmal

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Kronik Hastalıklarda Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Editör, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, ss.413-420, 2017

Kardiyovasküler Fonksiyonlar

Patofizyoloji Pratik bir yaklaşım, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Editör, Çukurova nobel tıp kitabevi, Adana, ss.69-113, 2016

Kronik Hastalıklarda bilişim teknolojilerinin kullanımı

Temel iç hastalıkları hemşireliği ve farklı boyutlarıyla kronik hastalıklar, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Editör, Çukurova nobel tıp kıtabevi, Adana, ss.665-670, 2016

Akupres

Kanıta dayalı rehberleriyle tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Başer M, Taçcı S, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.205-210, 2015

Akupres

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Başer M, Taşçı S , Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, ss.205-210, 2015

Atrial fibrilasyonda akupres uygulaması

Kanıta dayalı rehberleriyle tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Başer M, Taşcı S, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.211-216, 2015