Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the Effectiveness of Quercetin on Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.15, ss.229-236, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

OTOLOGY & NEUROTOLOGY, cilt.38, ss.786-787, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Premedication methods in nasal endoscopy: A prospective, randomized, double-blind study

Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, cilt.10, ss.158-163, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of Nystatin Solution on Otoacoustic Emissions in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.13, ss.105-109, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Role of Trace Elements in Tinnitus

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.176, ss.65-72, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid leiomyosarcoma: presentation of two cases and review of the literature

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, ss.715-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Septoplasty on Voice Quality: A Prospective-Controlled Trial

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.9, ss.238-243, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The evaluation of ozone and betahistine in the treatment of tinnitus

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1999-2006, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the effects of adenotonsillar hypertrophy and adenotonsillectomy on growth in children

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.260-266, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Pediatric Upper Airway Diseases with Rigid Telescope Video Laryngoscopy

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paranasal fungus ball infection: Review of the literature with 15 cases

Praxis of Otorhinolaryngology, cilt.6, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İdiopatik trombositopeni zemininde gelişenspontan septal hematom Nadir bir olgu

KBB Uygulamaları, cilt.4, ss.142-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Konjenital Brankiyal Kist Sinüs ve Fistüller

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi, cilt.4, ss.71-77, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dental İşlemlerin Tehlikeli Komplikasyonları: Subkütan Amfizem ve Pnömomediastinum

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Türk Ulusal KBB Kongrelerinde Son 10 Yılda Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Fasiyal Sinir Hasarında Mezenkimal Kök Hücre ve Kolekalsiferolün Rejenerasyona Etkisinin Araştırılması

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

MUKORMİKOZİS: 28 OLGUNUN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

39. Türk Ulusal Kuak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2019

Endoskopik İşitme Rekonstrüksiyonu Tecrübemiz

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 11. Kongresi, Bolu, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınların Ses Analizi - Ön Değerlendirme Sonuçları

3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Transnazal Endoskopik BOS Rinore Tamiri

2. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Küresel Ölçekte Koklear İmplant İhtiyacının Büyüklüğü

9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2017

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Imaging the Mammalian Cochlea with Micro-optical Coherence Tomography

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Şubat 2017, ss.456 identifier

Global Need for Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Şubat 2017, ss.215

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Pediatrik Larengeal Papillomatozis Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Pediatrik Larengeal Papillomatozis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3104

İmmünsüprese Hastada Nazofarinkste Candida Glabrata Enfeksiyonu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.1

Septoplasti Ameliyatının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.1

Trombositopeni Zemininde Gelişen Spontan Septal Hematom: Nadir Bir Olgu

10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.0-53

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 Nisan - 19 Mayıs 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2014, ss.0-35

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.1

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.108

SİNONAZAL LENFOMA: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.209-0

Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.31

Akut Lenfoblastik Lösemi Sinonazal Tutulumu: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Erişkinde Etmoid Sinüs Kaynaklı Rabdomyosarkom: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ SİNONAZAL TUTULUMU:NADİR BİR OLGU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.110

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.126

Nazolabial Kist: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yolaçan Dilkökü Kitlesi Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.255

Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit 2 Olgunun Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Acil Tonsillektomi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

MALİGN KİTLE İZLENİMİ VEREN MALİGN EKSTERNAL OTİT:İKİ OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.1

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.1

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N-asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2012, cilt.2012, ss.156

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Septoplastiye Bağlı Pnömosefali ve Menenjit Olgu Sunumu

8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, ss.1

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.1

Orbital Subperiostal Abseler

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanısal Değerlendirme

Çocuklarda İşitme Kayıpları ve Güncel Yaklaşımlar, Mustafa Erkan,Furkan Şan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.4-8, 2019 Creative Commons License