Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the Effectiveness of Quercetin on Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.15, ss.229-236, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

OTOLOGY & NEUROTOLOGY, cilt.38, ss.786-787, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Premedication methods in nasal endoscopy: A prospective, randomized, double-blind study

Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, cilt.10, ss.158-163, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Nystatin Solution on Otoacoustic Emissions in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.13, ss.105-109, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

The Role of Trace Elements in Tinnitus

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.176, ss.65-72, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Thyroid leiomyosarcoma: presentation of two cases and review of the literature

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, ss.715-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Septoplasty on Voice Quality: A Prospective-Controlled Trial

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.9, ss.238-243, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Preventing amikacin related ototoxicity with N-acetylcysteine in patients undergoing peritoneal dialysis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.2611-2620, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The evaluation of ozone and betahistine in the treatment of tinnitus

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1999-2006, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Evaluation of the effects of adenotonsillar hypertrophy and adenotonsillectomy on growth in children

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.260-266, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatrik Üst Solunum Yolunun Rijit Teleskop Video Laringoskopi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Pediatric Upper Airway Diseases with Rigid Telescope Video Laryngoscopy

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Dexmedetomidine Infusion During Sevoflurane Anesthesia on Otoacoustic Emissions

JOURNAL OF AUDIOLOGY AND OTOLOGY, cilt.23, ss.89-95, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Does The Diameter of The Prosthesis Affect The Outcome of Stapedotomy?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.37-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Paranasal fungus ball infection: Review of the literature with 15 cases

Praxis of Otorhinolaryngology, cilt.6, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İdiopatik trombositopeni zemininde gelişenspontan septal hematom Nadir bir olgu

KBB Uygulamaları, cilt.4, ss.142-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Septoplasty Affect Middle Ear Pressure and Eustachian Tube Functions

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.36, ss.115-118, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Mucopyocele of the Concha Bullosa: A Report of Two Cases

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konka Büllozanın Mukopiyoseli: İki Olgunun Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Konjenital Brankiyal Kist Sinüs ve Fistüller

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi, cilt.4, ss.71-77, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transnazal Endoskopik BOS Rinore Tamiri

2. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 September 2018

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Küresel Ölçekte Koklear İmplant İhtiyacının Büyüklüğü

9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 December 2017

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017

Imaging the Mammalian Cochlea with Micro-optical Coherence Tomography

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 February 2017, ss.456

Global Need for Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 February 2017, ss.215

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Pediatrik Larengeal Papillomatozis Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 October - 01 November 2015

Pediatrik Larengeal Papillomatozis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3104

Septoplasti Ameliyatının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1
Link

İmmünsüprese Hastada Nazofarinkste Candida Glabrata Enfeksiyonu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1
Link

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 April - 19 May 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2014, ss.0-35

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 April 2014, ss.1 Özet

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.108 Özet
Link

SİNONAZAL LENFOMA: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.209-0

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ SİNONAZAL TUTULUMU:NADİR BİR OLGU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.110

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.31

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.126

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.255 Özet
Link

MALİGN KİTLE İZLENİMİ VEREN MALİGN EKSTERNAL OTİT:İKİ OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 14 - 18 November 2012

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N-asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 November 2012, cilt.2012, ss.156

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Thyroid Leiomyosarcoma Report of Two Cases

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, 21 - 24 April 2010

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda İşitme Kayıpları ve Güncel Yaklaşımlar

İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanısal Değerlendirme, Mustafa Erkan,Furkan Şan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.4-8, 2019 Özet Creative Commons License
Link