Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the Effectiveness of Quercetin on Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.15, ss.229-236, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

OTOLOGY & NEUROTOLOGY, cilt.38, ss.786-787, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Premedication methods in nasal endoscopy: A prospective, randomized, double-blind study

Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, cilt.10, ss.158-163, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Nystatin Solution on Otoacoustic Emissions in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.13, ss.105-109, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

The Role of Trace Elements in Tinnitus

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.176, ss.65-72, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Thyroid leiomyosarcoma: presentation of two cases and review of the literature

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, ss.715-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Septoplasty on Voice Quality: A Prospective-Controlled Trial

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.9, ss.238-243, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Preventing amikacin related ototoxicity with N-acetylcysteine in patients undergoing peritoneal dialysis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.2611-2620, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The evaluation of ozone and betahistine in the treatment of tinnitus

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1999-2006, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Evaluation of the effects of adenotonsillar hypertrophy and adenotonsillectomy on growth in children

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.260-266, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Pediatric Upper Airway Diseases with Rigid Telescope Video Laryngoscopy

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Dexmedetomidine Infusion During Sevoflurane Anesthesia on Otoacoustic Emissions

JOURNAL OF AUDIOLOGY AND OTOLOGY, cilt.23, ss.89-95, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Does The Diameter of The Prosthesis Affect The Outcome of Stapedotomy?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.37-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Paranasal fungus ball infection: Review of the literature with 15 cases

Praxis of Otorhinolaryngology, cilt.6, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İdiopatik trombositopeni zemininde gelişenspontan septal hematom Nadir bir olgu

KBB Uygulamaları, cilt.4, ss.142-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Septoplasty Affect Middle Ear Pressure and Eustachian Tube Functions

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.36, ss.115-118, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Konjenital Brankiyal Kist Sinüs ve Fistüller

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi, cilt.4, ss.71-77, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fasiyal Sinir Hasarında Mezenkimal Kök Hücre ve Kolekalsiferolün Rejenerasyona Etkisinin Araştırılması

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 November 2019

Türk Ulusal KBB Kongrelerinde Son 10 Yılda Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 November 2019

Endoskopik İşitme Rekonstrüksiyonu Tecrübemiz

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 11. Kongresi, Bolu, Türkiye, 26 - 29 September 2019

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınların Ses Analizi - Ön Değerlendirme Sonuçları

3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 April 2019

Transnazal Endoskopik BOS Rinore Tamiri

2. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 September 2018

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Küresel Ölçekte Koklear İmplant İhtiyacının Büyüklüğü

9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 December 2017

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017

Imaging the Mammalian Cochlea with Micro-optical Coherence Tomography

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 February 2017, ss.456

Global Need for Cochlear Implantation: Vast Unmet Need to Address Deafness Globally

2017 ARO MidWinter Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 February 2017, ss.215

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Pediatrik Larengeal Papillomatozis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3104

Pediatrik Larengeal Papillomatozis Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 October - 01 November 2015

Septoplasti Ameliyatının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1
Link

İmmünsüprese Hastada Nazofarinkste Candida Glabrata Enfeksiyonu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1
Link

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 April - 19 May 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2014, ss.0-35

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 April 2014, ss.1 Özet

Erişkinde Etmoid Sinüs Kaynaklı Rabdomyosarkom: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ SİNONAZAL TUTULUMU:NADİR BİR OLGU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.110

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.126

Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

SİNONAZAL LENFOMA: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.209-0

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.31

Akut Lenfoblastik Lösemi Sinonazal Tutulumu: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.108 Özet
Link

Nazolabial Kist: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yolaçan Dilkökü Kitlesi Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit 2 Olgunun Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

Acil Tonsillektomi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.255 Özet
Link

MALİGN KİTLE İZLENİMİ VEREN MALİGN EKSTERNAL OTİT:İKİ OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N-asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 November 2012, cilt.2012, ss.156

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 October 2012

Septoplastiye Bağlı Pnömosefali ve Menenjit Olgu Sunumu

8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 May 2012

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Orbital Subperiostal Abseler

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 October 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda İşitme Kayıpları ve Güncel Yaklaşımlar

İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanısal Değerlendirme, Mustafa Erkan,Furkan Şan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.4-8, 2019 Özet Creative Commons License
Link