Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prospective Primary School Teachers' Proficiencies in Solving Real-World Problems: Approaches, Strategies and Models

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.4, ss.827-840, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

QUALITY OF THE TASKS IN THE NEW TURKISH ELEMENTARY MATHEMATICS TEXTBOOKS: THE CASE OF PROPORTIONAL REASONING

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.11, sa.3, ss.651-682, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selection and Resolution of Function Problems and Their Effects on Student Learning

Educational Research and Reviews, cilt.6, sa.17, ss.906-918, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Prospective teachers’ inclination to single representation and their development of the function concept

Educational Research and Reviews, cilt.6, sa.5, ss.336-346, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.285-300, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İspat’ın Önemi ve İspat Konusundaki Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.14, ss.19-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Zekâlı ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Rutin Olmayan Problemler Konusundaki Başarılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1172-1200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Orantısal Akıl Yürütme Gerektiren Durumlar Bağlamında İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.8, sa.1, ss.130-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fonksiyon Kavramı: Epistemolojisi, Algı Türleri ve Zihinsel Gelişimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.1-9, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Ürettiği Matematik Modellerinin Bilişsel ve Kavramsal Boyutları İtibariyle İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.49-67, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, sa.4, ss.1325-1346, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Matematiksel Modelleri Anlama ve Oluşturma Yeterlilikleri

E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences, cilt.6, sa.4, ss.2495-2516, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji kullanımları Konusundaki Görüş ve Yeterlilikleri

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.139-158, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Matematiksel Modelleri Anlama Ve Model Oluşturma Yeterlilikleri

NWSA: Education Sciences, cilt.6, sa.4, ss.2495-2516, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of Teaching on Student Learning: The Notion of Piecewise Function

International Electronic Journal of Mathematics Education, cilt.5, sa.3, ss.146-164, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Denklem, Fonksiyon ve Polinom Kavramlarını Anlamaları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.67-88, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Connecting Representations and Mathematical Ideas with GeoGebra

GeoGebra The New Language for the Third Millennium, cilt.1, sa.1, ss.93-107, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Fonksiyon Kavramı ve Öğretimine İlişkin Pedagojik Görüşleri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, sa.3, ss.697-723, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Qualitative Differences in the Teaching and Learning of the Constant Function

Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, cilt.7, sa.2, ss.147-163, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Middle School Mathematics Teachers' Views On The Use Of Interactive Whiteboards

Vth International Computer & Mathematics Education Synposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.180-183

Exploring Level Of Cognitive Demand Of Geometry Questions In Transition Exam From Elementary Education To Secondary Education

Vth International Computer & Mathematics Education Synposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.883-884

Investigation Of Prospective Mathematics Teachers’ Modelling Competencies

Vth International Computer & Mathematics Education Synposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.695-697

Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında Yer Alan Geometri Sorularının Bilişsel Düzeylerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) SempozyumU, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.883-884

Giftedness and Spatial Thinking: A Qualitative Case Study

International Conference on Mathematics and Mathematics Education , Konya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2019, ss.308-309

Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçek-Yaşam Problemlerinin Çözümü İçin Ürettikleri Modellerin Farklı Açılardan İncelenmesi

VIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1422

Üstün Zekâlı ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Uzamsal Düşünebilme Yeteneklerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.228-230

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1350

Öğretmen Adaylarının Gerçek Yaşam Problemlerini Çözmedeki Yeterliliklerinin Kullandıkları Yaklaşımlar

I. Türk Bilgisayar ve Matematik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, cilt.1, ss.15

BELIEF AND PRACTICE RELATED TO ANALOGY USE IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.121-128 identifier

Beliefs and Practice Related to Analogy Use in Teaching and Learning Mathematics

Proceeding of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 10 - 15 Temmuz 2011

Öğretmen Adaylarının Fonksiyonel Düşünce Gerektiren Cebir Problemlerinin Çözümünde Kullandıkları Stratejiler

MATDER 9. Matematik Sempozyumu ve Şenlikleri, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, cilt.1, ss.194-202

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Modelleri Anlama ve Kullanabilme Yeterlilikleri

MATDER 10. Matematik Sempozyumu ve Şenlikleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, cilt.1, ss.53

Bilişsel ve Kavramsal Modeller Arası Geçiş Sürecinin Nitel Bir Yaklaşımla İncelenmesi

MATDER 10. Matematik Sempozyumu ve Şenlikleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, cilt.1, ss.88

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sıra Dışı ve Gerçek Yaşam Problemlerini Çözmedeki Başarı Düzeyleri

MATDER 10. Matematik Sempozyumu ve Şenlikleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, cilt.1, ss.24-25

GeoGebra as an instructional tool to promote students' operational and structural conception of function

First North American GeoGebra Conference,, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Eylül 2010, ss.120-126

The Effects of GeoGebra in Conjectures and Proofs

First North American GeoGebra Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 28 Temmuz 2010, ss.190-195

MATHEMATICAL TASKS TO PROMOTE STUDENT LEARNING

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 Temmuz 2009, cilt.2, ss.129-130 identifier

TEACHING "COMPLEX NUMBER" IN FRANCE AND TURKEY

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 Temmuz 2009, cilt.5, ss.435 identifier

Ideas of GeoGebra Institute of Turkey

First International GeoGebra Conference, Hagenberg, Avusturya, 14 - 15 Temmuz 2009, ss.15

GeoGebra Institute of Ankara

The First International Geogebra Conference, Linz, Avusturya, 14 - 15 Temmuz 2009, cilt.1, ss.37-38

Pre-Service Teacher-Generated Analogies for Function Concepts

Proceeding of CERME 6, Lyon, Fransa, 28 Ocak - 01 Şubat 2009, cilt.1, ss.1871-1880

Fonksiyon Kavramının Öğretimine İlişkin Öğretmen İnançları

VIII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008, cilt.1, ss.461

INSTRUCTIONAL ANALOGIES AND STUDENT LEARNING: THE CONCEPT OF FUNCTION

32nd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education/PME-NA XXX, Morelia, Meksika, 17 - 21 Temmuz 2008, ss.145-147 identifier

Fonksiyonlar Konusu Özelinde Öğretmenlerin Alan Eksenli Pedagoji Bilgilerinin İncelenmesi

MATDER 6. Matematik Sempozyumu ve Şenlikleri, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2007, cilt.1, ss.35-42

Task Selection and Task Implementation: Seven Constraints Affecting the Teacher’s Instruction

Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, Coventry, İngiltere, 14 Şubat 2007, cilt.26, ss.23-18

A Contradiction Between Pedagogical Content Knowledge and Teaching Indications

30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Prak, Çek Cumhuriyeti, 16 - 21 Temmuz 2006, cilt.2, ss.121-129

Quality of Instruction and Student Learning: The Notion of Constant Function

Retirement as Process and Concept: A Festschrift for Eddie Gray and David Tall, Prak, Çek Cumhuriyeti, 15 - 16 Temmuz 2006, cilt.1, ss.9-18

Understanding Inverse Functions: The Relationship between Teaching Practice and Student Learning

28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Bergen, Norveç, 14 Temmuz 2004 - 18 Temmuz 0204, cilt.2, ss.103-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Subje Düşüncesi: Bir Matematiksel Kavramın Süreç ve Obje Olarak Anlaşılması

Matematik Eğitiminde Teoriler, E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.183-199, 2016

Fonksiyon Kavramının Matematiksel Manası ve Tarihsel Gelişimi

Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, İsmail Özgür Zembat, Mehmet Fatih Özmantar, Erhan Bingölbali, Hakan Şandır, Ali Delice, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.340-352, 2013

Bilgisayar Cebir Sistemlerinin Tanıtımı ve Matematik Öğretiminde Kullanımı

Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Mustafa Doğan, Erol Karakırık , Editör, Nobel, Ankara, ss.313-355, 2013

Fonksiyonlar Konusunun Öğreniminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, Mehmet Fatih Özmantar, Erhan Bingölbali, Hatice Akkoç , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.91-120, 2010

Matematiksel problemlerin Öğrenim ve Öğretimi

İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Erhan Bingölbali, Mehmet Fatih Özmantar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.287-312, 2009

Simetri Kavramının Öğrenim ve Öğretiminde Karşılaşılan Zorlukların Analitik Bir Yaklaşımla İncelenmesi

İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Erhan Bingölbali, Mehmet Fatih Özmantar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.187-215, 2009