Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of agomelatine on neurogenesis in female and male depressive rats

European Neuropsychopharmacology, cilt.29, ss.118-119, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of age and anxiety on learning and memory

BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH, cilt.195, ss.147-152, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of anxiety in young and aged rats observed in the eleveted T-maze

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, cilt.61, ss.356, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of hyperglycemia on electrodermal activity in diabetic rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.116, ss.715-729, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sex-related differences in time estimation and the role of expectancy

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.114, ss.805-815, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of cigarette smoking on cognitive processing

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.114, ss.381-390, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of auditory evoked potentials from the inferior colliculus in rat

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.112, ss.1001-1009, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Time estimation: Effect of sex, paradigm and auditory feedback information

PHYCOLOGICAL RESEARCH, cilt.48, ss.75, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of sex differences on event-related potentials in young adults

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.99, ss.69-77, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of swimming exercise on lipid peroxidation in rats

Pathopysiology, cilt.5, ss.115, 1998 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Zinc-induced alterations in contractile properties of rat diaphragm muscle in vitro

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.60, ss.251-260, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RAT DIAPHRAGM MUSCLE-CONTRACTION WITH AND WITHOUT OXYGEN ENRICHMENT

RESEARCH COMMUNICATIONS IN MOLECULAR PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.90, ss.87-95, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of theophylline and caffeine on the isolated rat diaphragm

Acta Physiol Pharmacol Ther Latinoam, cilt.45, ss.105-113, 1995 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Dependence of fatigue properties on the pattern of stimulation in the rat diaphragm muscle

Indian J Physiol Pharmacol., cilt.39, ss.315-22, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of acute starvation on rat diaphragm function

Jpn J Physiol, cilt.44, ss.743-747, 1994 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deneysel şizofreni modellerinin oluşturulması ve deneysel yöntemlerle şizofreni belirtilerinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.351-359, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Egzersiz ve Nöroplastisite

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.31-38, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belleğin Epigenetik Düzenlenmesi:MikroRNA’xxların Rolü

Sağlık Bilileri Dergisi, cilt.27, ss.87-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling Modelinde Nöbet ve EEG Özelliklerinin Değerlendirilmesi

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.23, no.7, ss.84-92, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depresyon oluşturulan sıçanlarda yaşın açık alan parametrelerine etkisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.110-114, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deney hayvanlarında anksiyete modelleri ve anksiyetenin değerlendirilmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.209-217, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alzheimer hastalığının hayvan modelleri

Türk Nöroloji Dergisi Demans Özel Sayısı, cilt.1, ss.79-84, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kognitif süreçlerde beyin elektriksel aktivitesinin kayıtlanması

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.56-63, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spontaneous and positional nystagmus in normal subjects

Hamdart Medicus, cilt.41, ss.71-73, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzole kurbağa gastrokinemius kası üzerine çinkonun etkisi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.46-51, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A FEMINIST ANALYSIS OF WOMEN’S VISIBILITY: THE CASE STUDY OF KAYSERI ARCHAEOLOGY MUSEUM

7th International Conference on Gender Studies: GENDER, SPACE, PLACE & CULTURE, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Ekim 2019, ss.16

Effect of Perga (One of the Apiterapy Products) on Sucrose Pereference Testand Pain Threshold in Depressed Male Rats

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2018, ss.586-591

Öğrenme Sonrası REm Uyku Yoksunluğunun Fare Hipokampüsünde Zif-268 ve miR-124 ekspresyona etkisi

IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.13

Opinions of First Year Medical Students About Gender Roles in Social Life

IV. ınternational Jubilee Congress of General/Family Medicine, 22 - 24 Kasım 2018

HİBE PROJELERİNİN DEĞİŞİM GÜÇÜ: “YEMLİHA HAZIRLANIYOR YARINLARA”

Dekaum 2. Uluslararasi Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.432-440

Apiterapi ürünlerinden perganın depresyon oluşturulan erkek sıçanlarda sukroz tercih testi ve ağrı eşiğine etkisi

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2018, ss.29

The addictive behaviour and brain-leptin levels in long-term MSG-treated rats

EFSA Conference 2018, Parma, İtalya, 18 - 21 Eylül 2018, ss.165-166

The Effect of Acute Exercise on Behavior, Cognitive Functions, Emotional Learning, and Pain Threshold in Depressed Mice

International Eurasian Conference on Biologiacal and Chemical Science, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1089

Investigation of the relation of physical activity to blood parameters in patients with type 2 diabetes mellitus

International Eurasian Conference on Biologiacal and Chemical Science, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1327

Effects Of Monosodium Glutamate Long Term Treatment On Behaviour And Pain Threshold İn Rats

International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.88-89

The Importance of Early Child Education for Gender Equality in Turkey

International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017, ss.48

Investigation of the effect of post learning sleep deprivation on hippocampal synaptic plasticity related genes and micro RNA in mice

Europ29th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience, Viyana, AVUSTURYA, 17 - 20 Eylül 2016, cilt.26, ss.282-283

The effects of monosodium l-glutamate on the behavior, addiction and pain threshold in rats.

The 3rd Joint Satellite Meeting of Turkey Chapter of Society for Neuroscience (SFN) and Neuroscience Society of Turkey (NST=TÜBAS), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Ekim 2015, ss.14

Obesity and Hunger Male Model rats evaluation of induced pain threshold conduct and memory

XII.International Cognitive Neuroscience Meeting, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015, ss.64-65

Rats long term use of monosoddium L-glutamate impact of cognitive functions to reference and working memory

International Cognitive Neuroscience Meeting, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015, ss.62-63

Ethanol in rats of different Doses Consumption Behavior and memory effect

International Cognitive Neuroscience Meeting XII, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015, ss.59-61

Demand for Sickness Certification to Absdenteeism in Postgraduate Education's Students

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik, Baku, Azerbaycan, 26 Mayıs - 28 Temmuz 2014, ss.34

Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.34

Bazı Hastalıklara Yatkınlık ve Cinsiyet Farklılıklarının Rolü

21. yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.34

Sex differences and Brain

International Multidisciplinary Women's Congress, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.654

Gender Studies in Physiological Researchs

International Multidisciplinary Women’s Congress, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.653

Evaluation of Anxiety in young and aged rats young And Aged Rats Observed in the elevated T-maze

13th. Word Congress of Psychophysiology-The olympics of the Brain -of the International Organization of Psycophysiology (I.O.P) Associated with the United Nations, İstanbul, Türkiye, 28 Ağustos - 02 Eylül 2006, ss.356

The effects of various characters of electrical stimulation on the rat isolated ileum

XXXI International Congress of Physiological Sciences, Helsinki, Finlandiya, 9 - 14 Temmuz 1998, ss.527

Effect of exercise (swimming) on diaphragm function in rats

XXXIII.International Congress of Physiological Sciences, St Petersburg, Rusya, 30 Haziran - 05 Temmuz 1997, ss.16

Effects of fatigue on the mechanical properties of the isolated rat diaphragm

XXXII Congress of the International Union of Physiological Sciences, Glasgow, İskoçya, 1 - 06 Ağustos 1993, ss.72

The effects of anoxia and recovery on the rat diapragm muscle contraction in vitro

9 th International Medical Sciences Student Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 1993, ss.56

Kitap & Kitap Bölümleri

Feminizmin Perspektifinden Görsel Kültürde Kadın ĠmajınıOkumak‟da

Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİElif DENİZ ŞAFAKEmel TANYERİ MAZICIHülya ARGUNŞAHJale METİN KIYICIMasreka KHANZeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editör, Efe Akademi Yayınları, Ankara, ss.39-58, 2020

Kaslar-Özel Duyular

Fizyoloji Laboratuvar Kitabı, , Editör, ERÜ Tıp Fak Matbaası, Kayseri, ss.1-161, 2019

Chapter 2: Cerebrospinal Fluid

Recent Researches in Health Sciences, Shakepova N.L, Özdemir L, Ak B, Şenol V, Yıldız H, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.20-32, 2018

Duysal Reseptörler, Bilginin İşlenmesi için Nöron Devreleri

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, Yeğen Çağlayan B., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.595-606, 2017

Bazı hastalıklara Yatkınlık ve cinsiyetin rolü

21. Asrın Penceresinden Medeniyet ve Kimlik Uluslararası Simpozyumun Materialleri, Vurgun Eyyüp, Elza Sametli, Editör, Hazar Üniversi,tesi neşriyatı, ss.354-362, 2016

FİZYOLOJİ

FİZYOLOJİ LABORATUVAR DENEYLERİ, , Editör, ERÜ TIP FAKÜLTESİ MATBAASI, Kayseri, ss.1-136, 2015

Duyusal Reseptörler,Bilginin İşlenmesinde Nöron Devreleri

TIBBİ FİZYOLOJİ, Çağlayan Yeğen B, Alican İ, Solakoğlu Z, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.559-570, 2013

Kan Fizyolojisi

TEMEL FİZYOLOJİ, Süer C, Editör, Medical Kitabevi, Kayseri, ss.45-63, 2012

Hücrezarının Yapısı, madde taşınması ve elektriksel özellikleri

TEMEL FİZYOLOJİ, Süer C, Editör, Medical Kitabevi, Kayseri, ss.10-26, 2012

Somatoduysal Sistem. Bölüm 7

Physiology, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Editör, Öncü Basımevi, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.100-117, 2008

Nöral İletimde Temel Konular

Kognitif Nörobilimler, Karakaş S, Editör, Medikal Ve Nobel Yayınevi, Ankara, ss.103-123, 2008

Normal Hemostaz Bölüm 51

Cecil Essentials of Medicine.7 th, Andreoli and Carpenter’s (Çeviri editörü: Mıstık S), Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.531-538, 2008

Duysal Reseptörler, Bilginin İşlenmesinde Nöron Devreleri. Bölüm 46

Textbook of Medical Physiology 11. Basım, Guyton AC, Hall JE. (Çeviri Eds: Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B, Aydın Z, Alican İ.) , Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.572-584, 2007

Duyu Reseptörleri;Bilginin İşlenmesinde Nöron Devreleri

Textbook of Medical Physiology, 10. basım, Guyton AC, Hall JE , Editör, Tavaslı Matbaacılık, İstanbul, ss.528-539, 2001

Bölüm 1. Sinir Sisteminin Elektrofizyolojisi ve Kayıt Yöntemleri.

Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon, S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özdemir, Editör, .., Ankara, ss.1-11, 2000

Kan Fizyolojisi Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, No:58, Kayseri, 1999

Hücre Fizyolojisi Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No.37., Kayseri, 1997

Duyu Reseptörleri;İnformasyonların İşlenmesinde Nöronal Devreler. Bölüm 46

Textbook of Medical Physiology, 9. Edisyon, Tıbbi fizyoloji, Guyton AC, Editör, Yüce Yayınları, İstanbul, ss.583-594, 1996

Diğer Yayınlar