Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 2nd Women's Congress

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 EFSA 2018 Conference

  Katılımcı

  Parma, İtalya

 • 2018 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 XIII. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-Van

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 International Conference on Contemporary Women's Studies

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 "Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvurular Hakkında Bilimsel ve Teknik Klavuz" hazırlama toplantısı III.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 YÖK: "Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı "Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Sorunları Araştırma Merkezleri Müdürleri Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 "Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvurular Hakkında Genel Bilimsel Klavuz" hazırlama toplantısı II.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

  Panelist

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 XII. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-Ankara

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyum:Siyasette, Kamuda ve Özel Sektörde

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi "Umudun İzini Süren Kadınlar" Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 International Congress of Health and Environment

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 "Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvurular Hakkında Genel Bilimsel Klavuz" hazırlama toplantısı I.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Oturum Başkanı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 XI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 II. Yaşam Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 YÖK Kadın Çalışmaları Birimi, Kadın Araştırma Merkezleri Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 X. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-İzmir

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 29 th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience

  Katılımcı

  Wien, Avusturya

 • 2016 IX. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İç Anadolu Bölgesi Kadın Örgütleri Arasında Toplumsal Dönüşüm İçin III. Güçbirliği Çalıştayı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Kadına Yönelik Şiddetin Tıbbi ve Hukuki Boyutları

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 VIII. Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı-Ankara

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Coğrafi İşaretler Sempozyumu

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 Coğrafi İşaretler Sempozyumu

  Panelist

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 Birleşmiş Milletler-Sabancı Vakfı Hibe Projeleri Deneyim Paylaşım Toplantıası

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 YÖK Başkanlığında"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştay"ı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Birleşmiş Milletler Kadın Birimi "Toplumsal Cinsiyet Duyarlı Bütceleme "Eğitimi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Halk Kültüründe Kadın

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2015 Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2014 ICHAMS International Conference for Healthcare and Medical Students

  Katılımcı

  Dublin, İrlanda

 • 2014 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 21. Yüzyılın Penceresinden Kültür ve Kimlik

  Oturum Başkanı

  Azerbaycan

 • 2014 21. Yüzyılın Penceresinden Kültür ve Kimlik

  Katılımcı

  Bakü, Azerbaycan

 • 2013 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2017 Kainik asitle Status Epileptikus Oluşturulmuş Sıçanlarda Davranış, Uzamsal Öğrenme ve Emosyonel Hafızanın Değerlendirilmesi

  III. Akdeniz Eczacılık Kongresi, Prof. Dr. Türkan Saylan En İyi Sözlü Sunum Ödülü

 • Eylül 2004 Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan kindling modelinde nöbet özelliklerinin değerlendirilmesi.

  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi (poster 3. ödülü)

 • Haziran 2002 İmmatür sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan status epileptikus sonrası öğrenme, hafıza ve davranışın değerlendirilmesi

  Türk Epilepsi ve Savaş Derneği, 3. Ulusal Epilepsi Kongresi,Temel Bilimler Ödülü

 • Mart 1990 Vazodilatatör Ajanların in Vitro Ortamda Pulmoner Arter Üzerine Etkisi

  V. Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Birincilik Ödülü)

 • Mart 1989 Çeşitli özellikte elektriksel uyaranların rat ileumuna etkisi

  IV. Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Birincilik ödülü)

Burslar

 • 2019 - 2019 Gölgeli A, , Bakkaloglu, U ; Yay, AH .The effect of agomelatine on neurogenesis in female and male depressive rats . (CDE Grant)

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2016 - 2016 Gölgeli A, Karabulut S, Korkmaz Bayromov K, Özdemir F, Topaloğlu T, Eren E, Yazgan K. "The İnvestigation of effect of post learning sleep deprivation on hippocampal synaptic plasticity-related genes and microRNA in mice" (CDE Grant)

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 149

h-indeksi (WOS): 6