Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

 • 2013 - 2019 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1992 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , Türkiye

 • 1972 - 1977 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Doktora

  İzole Sıçan Diyafragmasında Teofilin ve Kafeinin Taze ve Yorgun Kasa Etkis

  Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri , Fizyoloji

 • 1988 Yüksek Lisans

  Çeşitli Özellikte Elektriksel Uyarıların İzole Rat İleumuna Etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp, Fizyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Ölçme Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2017Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK ARDEP Fonlarına Yönelik Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Teknopark

 • 2016Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2015Toplumsal Cinsiyet Duyarlı Bütceleme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Birleşmiş Milletler Kadın Birimi

 • 2003Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıp Fakültesi

 • 2000Basic Mechanisms in Epilepsy

  Sağlık ve Tıp , Turkish Epilepsy Society

 • 2000"Experimental research workshop"

  Sağlık ve Tıp , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ; DEKAM

 • 2000Alzheimer Hastalığı:Multididipliner Yaklaşım,Temel İlkeler ve Klinik Yaklaşımlar

  Sağlık ve Tıp , TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

 • 1999EGE Çalıştayı; Mevcut Eğitim programları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

 • 1999Beyin Dinamiği;Nörofizyoloji ve Kognitif Süreçlerde Entegrasyon

  Sağlık ve Tıp , TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme GrubuDicle Üniversitesi yaz Okulu