KETAMİN UYGULANAN PUBERTE ÖNCESİ WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA DAVRANIŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE PROBİYOTİĞİN ETKİSİ


Creative Commons License

Pekuzun M., Gölgeli A.

5. Uluslararası Erciyes Kongresi Tam Metin Kitabı, pp.473-479, 2021 (Conference Book)