Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Bütçe Hakkı ve Kanunu

International Journal of Public Finance, vol.5, no.1, pp.1-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kesinhesap Kanunu ve Bütçe Hakkı: TBMM Görüşmeleri Üzerinden Bir Analiz

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.56, no.56, pp.279-306, 2020 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation on Transition to "Programme Based Performance Budget" Endeavors in Turkey

Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.77-98, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Sosyal Bütçeleme Türü Olarak Çocuklara Yönelik Bütçeleme Anlayışı Ve Çeşitli Ülke Uygulamaları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.409-426, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bütçe Hukukunda Bir Tartışma: Sayıştay'ın Performans Denetimleri Yerindelik Denetimi Sayılır mı?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.74, no.1, pp.7-52, 2016 (International Refereed University Journal)

A DISCUSSION IN BUDGET LAW: MAY PERFORMANCE AUDITS EXERCISED BY COURT OF ACCOUNTS BE EVALUATED AS REVIEW OF EXPEDIENCY

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.74, no.1, pp.7-52, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Public R&D and Budgeting: Ontological Discussion, Country Examples, and A Technical Note on Turkey

Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.1-20, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kamu Bütçesinde Yapı-Araç Uyuşmazlığı: Kuramsal Analiz

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, no.24, pp.18-40, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ar-Ge, İnovasyon ve Kalkınma İlişkisine Yönelik Bir Literatür Taraması: Kuramsal Özet

Maliye Dergisi, no.166, pp.1-16, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye’de Vergi Denetimi ve Gelirleri Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.63-103, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

A Drawback in Turkish Budget Classification: Where Have Public Investments Gone?

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.43, pp.175-202, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KESİNHESAP KANUNU ve BÜTÇE HAKKI: MECLİS GÖRÜŞMELERİÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 3 October - 05 December 2019

A Low Story: Disgovernace of Taxation and Tax Justice in Turkey – System and Practice

International Conference by The International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1

Reality or Rhetoric? Institutionalistic Shadows of Liberal Discourse on Fiscal Discipline, Transparency and Accountability in Turkey

”, International Multidisciplinary Conference by International Journal of Arts & Sciences, Boston (Cambridge-Harvard), United States Of America, 26 - 30 May 2013, pp.259-261

Türk Vergi Sistem ve Yapısının Ekonomi-Politik Analizi ve 2008 Finansal Krizi ile Etkileşimi

25. Maliye Sempozyumu: Kriz Ortamında Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.1, pp.287-323

Human Capital and Turkish Public Finance in a Global World

International Conference on Human and Economic Resources, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2006, vol.1, pp.103-105

Sınıf-Bölüşüm-Bütçe: Küreselleşme Sürecinde Türk Bütçesinin Sınıfsal İçeriği Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’nin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü: Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2005, vol.1, pp.15

Neo-liberal Dönüşüm Çerçevesinde 5018 Sayılı Kanun'un Değerlendirilmesi

20. Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2005, vol.1, pp.168-196

Global Governance and International Non-Governmental Organizations (A Critical Approach with Respect to Power Relations

International Conference on Globalisation and Representation, Brighton, United Kingdom, 12 March - 13 May 2005, vol.1, pp.5

Bilgi Ekonomisi ve Birikim Sürecinin Mekândan Kopması

3. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, vol.1, pp.341-351

Küreselleşme ve Türkiye'de Kamu Ekonomisi ve Devlet-Piyasa-Toplum İlişkilerinde Dönüşüm

I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünyada Türkiye’nin Önemi, Bursa, Turkey, 6 - 07 May 2004, vol.1, pp.137-163

Books & Book Chapters

Türkiye'de Bürokrasi ve Kamu Ekonomisi

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013