Global Governance and International Non-Governmental Organizations (A Critical Approach with Respect to Power Relations


AKBEY F. , SARAÇ Ö.

International Conference on Globalisation and Representation, Brighton, United Kingdom, 12 March - 13 May 2005, vol.1, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Brighton
  • Country: United Kingdom
  • Page Numbers: pp.5

Abstract

It is an undeniable reality that there is a relationship between technological developments and socio-political events that reproduces the capitalist accumulation process and the technological innovative, and that continuously evolves in line with the conjunctural waves of the capitalism. In this sense, the dynamic that has created the neo-liberal transformation is the integrity of these complex relationships. For this reason, this characteristic should be borne in mind during the evaluation of such phenomena that democratization, participation, governance, pluralism, civil society etc. In the study, after the assessment  in the light of transformations on the political ground that are effected by waves and the needs of capitalist accumulation process, on the logic of International Non-Governmental Organizations (INGOs); we reached the conclusion that the legitimacy of these organizations should be questioned, because despite they provide some public services, they are out of public scrutiny and control.

Teknolojik gelişmelerle sosyo-politik olaylar arasında, konjonktürel dalgalara paralel olarak, kapitalist birikim sürecini ve teknolojik yeniliği sürekli olarak yeniden üreten bir ilişkinin olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda, neo-liberal dönüşümü yaratan dinamik de bu karmaşık ilişkiler bütünüdür. Bu nedenle; demokratikleşme, katılım, yönetişim, çoğulculuk, sivil toplum vs. kavramlar değerlendirilirken, bu özellik mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada da kapitalist birikim sürecinin ihtiyaçları ve konjonktürel dalgalanmalar tarafından şekillendirilen politik düzlemdeki dönüşümlerin ışığındaki analiz sonrasında uluslararası sivil toplum örgütleri mantığından hareketle; bu örgütlerin meşruiyetinin sorgulanması gerektiği, çünkü bazı kamusal hizmetler sunmalarına karşın kamusal gözetim ve kontrolün dışında oldukları sonucuna ulaştık.