Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Occurrence and First Molecular Characterization of Cryptosporidium felis in a Cat in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.6, pp.833-837, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Parasites Detected by Examination of Fecal Samples in Wrestling Camels

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.3, pp.371-374, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Aydın/Bozdoğan Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss)Paraziter Yaygınlığın Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.10-21, 2020 (Other Refereed National Journals)

Anisakiasis ve Halk Sağlığı

Türkiye Klinikleri, vol.2, no.3, pp.38-44, 2016 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul İlinde Köpeklerde Zoonoti k Visseral Leishmaniasisin Araştı rılması

Animal Health, Production and Hygiene, vol.1, pp.21-25, 2012 (National Refreed University Journal)

Bir Köpekte Travmatik Myiasis Olgusu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.36, pp.109-111, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Detection of Cryptosporidium parvum Oocysts via Surface Enhanced Raman Scattering(SERS)

15th Nanoscience andNanotechnology Conference of Turkey (NANOTR-15), Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2019, pp.174

İç Anadolu Yöresinde Sığırlarda Giardia duodenalis’in Moleküler Prevalansı veFilogenetik Karakterizasyonu

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir/Çeşme, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.182-183

Sivas Yöresinden Toplanmış Sülük Izolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir/Çeşme, Turkey, 28 September 2020 - 03 October 2019, pp.399

Molecular Characterization of Newly Identified CsPV1 in Turkey: A First Report

2nd Intemational Congress of Veterinary Microbiology Congress, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2018

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.380

Development of Antigen Elisa to Detect of Cryptosporidium parvum From Fecal Samples

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.6

Molecular Identification and Phylogenetic Characterizatıon of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes Caught from the Central Anatolia Region of Turkey

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia, 5 - 09 September 2018, pp.50

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.50

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleküler prevalansı

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.323-324

Broyler yetiştiriciliğinde coccidiosisden korunmada betain ve aşı etkinliğinin araştırılması

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.311-312

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleku¨ler prevalansı

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.323-324

Dünyada İlk Kez Bir Kazda sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.134

Aydın/Bozdoğan Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Paraziter Yaygınlığın Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.104-105

Güreş Develerinde Dışkı Bakılarına Göre Saptanan Parazitler

XVII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011, pp.289-290

Bir köpekte travmatik myiasis olgusu

XVII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011, pp.309