İstanbul İlinde Köpeklerde Zoonoti k Visseral Leishmaniasisin Araştı rılması


AYSUL N., EREN H., GARGILI A., ERTABAKLAR H., ERTUĞ S., ŞİMŞEK E., ...More

Animal Health, Production and Hygiene, vol.1, pp.21-25, 2012 (Peer-Reviewed Journal)