Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of the STEM Career İnterest Scale for High School Students

European Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Pre-service Science Teachers’ Perceptions of Protists

Pedagogical Research, cilt.5, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Öğretmen Eğitimi ve Öğretim, cilt.1, ss.1, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of the Female Student Profiles Who Consider Choosing STEM Careers

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Eğitimi Alanındaki Akademisyenlerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Individual Differences in Education, cilt.2, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okuryazarlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-service teachers' visual images about biology

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, ss.624-629, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Motivation Scale for STEM Fields

Journal of Computer and Education Research, cilt.7, ss.1-2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM Career Preferences of the Anatolian High School Students from Different Socioeconomic Levels

Journal of Educational Issues, cilt.5, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disiplinler Arasındaki İlişkiye Dair Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Disiplinler arasındaki ilişkiye dair fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From the environmental identity to the behavior: The status of pre-service science teachers

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, ss.271-279, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

STEM alanlarının birbirleri ile ilişkisi hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY, cilt.5, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendislik kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi

ournal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.2932-2938, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.1015-1021, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de STEM Alanlarında Kariyer ve İstihdam

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.570-574, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Konusundaki STEM Çalışmaları

Tarih Okulu Dergisi, cilt.11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor?

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.296-310, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

STEM Semantik Farklılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.58, ss.131-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FeTeMM ALANLARI VE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.47, ss.403-417, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

E-NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ (ELEKTRONİK), cilt.10, ss.209-237, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Alanları ve Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.47, ss.403-417, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, ss.1-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Eğitimi Alanındaki Türkçe Yayımlanmış Nitel Makalelerin İncelenmesi

Journal of European Education, cilt.3, ss.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.26-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre eğitimi arastırmalarında kullanılan anahtar kelimelerin analizi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, ss.515-524, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.341-352, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6 ve 7 Sınıf Öğrencileri için Gerçekleştirilen Küçük Bilginler Bilim Okulu nun Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.341-352, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7. Sınıf Çevre Eğitiminin Disiplinler Arası Yaklaşım Açısından İncelenmesi

Journal of European Education, cilt.1, ss.1-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 - 22 Kasım 2020, ss.1

Bir STEAM Etkinliği Olarak Sanal Astronomi Müzesi

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 - 22 Kasım 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.2

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Seçimlerinde Etkili Olan Etkenlerin Belirlenmesi

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarıyla İlgili Farkındalıkları

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Laboratuvarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1

Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Motivasyonu Ölçeği

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.1-2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.2

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farkındalıkları

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.1

STEM kariyerlerini tercih etmeyi düşünen kız öğrenci profillerinin incelenmesi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 Nisan 2019

Stem Alanlarında Kariyer: Tezlerdeki Güncel Eğilimler

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

Stem Kariyerlerini Tercih Etmeyi Düşünen Kız Öğrenci Profillerinin İncelenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi ilgili bilişsel yapıları

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi İlgili Bilişsel Yapıları

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

STEM Fields that High School Students Consider to Choose for University Education

World STEM Education Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2018

A Study of Motivation Scale for STEM Fields Development for Students in High Schools

World STEM Education Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2018

STEM alanlarına yönelik kariyer ilgi ölçeği geliştirme çalışması

X. International Congress of Educational Research, 27 - 30 Nisan 2018

Fen bilimleri dersine yönelik akademisyenlerin algılarının incelenmesi

X. International Congress of Educational Research, 27 - 30 Nisan 2018

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademisyenlerin Algılarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

STEM Alanlarına Yönelik Kariyer İlgi Ölçeği Geliştirme Çalışması

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Ortaokul Çevre Eğitimi Dersinin Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.148

Perceptions and Attitudes of Pre-service and In-service Teachers Toward Technology

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Zihinsel Algıları

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.279-280

7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 Eylül 2014, cilt.1, ss.1

Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2014, cilt.1, ss.1

Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24 - 26 Nisan 2014

Disiplinler Arası Yaklasıma Dayalı Çevre Egitimi: Örnek Bir Etkinlik

II. Egitim Bilimleri Ögrenci Arastırmaları Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2012

Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.744

Kitap & Kitap Bölümleri

Nanoteknoloji

Senaryolarla Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Uygulamaları, Ezgi GÜVEN YILDIRIM,Ayşe Nesibe ÖNDER, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2020

Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi

Ders Planları Kurgusunda Öğretme Öğrenme Yaklaşımlarıyla Uygulamalı STEM Eğitimi, Mustafa Çevik, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.209-223, 2020

STEM Kariyerlerinde Kadınların Yeri ve Toplumsal Cinsiyet

Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Kadın – Erkek Eşitliği, Asuman Gölgeli,Hülya Argunşah,Elif Deniz Şafak,Emel Tanyeri Mazıcı,Jale Metin Kıyıcı,Zeynep Ölçü Dinçer,Masreka Khan, Editör, Efe Akademi, İzmir, ss.1, 2020

Çevre Eğitiminde STEM Yaklaşımı

Etkinliklerle ÇEVRE EĞİTİMİ, HAMALOSMANOĞLU M., Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2019

Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Çevre Eğitimi

Etkinliklerle ÇEVRE EĞİTİMİ, HAMALOSMANOĞLU M., Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2019

Android ve IOS Tabanlı Mobil Uygulamalar

Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları, Önal N., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.104-119, 2018

4. sınıf: Fen bilimleri-insan ve çevre ilişkisi

STEM Kuram ve Uygulamaları, Çorlu S., Çallı E., Editör, Pusula Yayıncılık, İstanbul, ss.159-163, 2017