Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Yalova, Türkiye

 • 2020 3. Uluslararası sosyal bilimler kongresi (USBIK)

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 Erasmus+ Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 Disiplinler Arası Proje Toplantıları-Nitelikli Eğitim

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 Disiplinler Arası Proje Toplantıları-Toplumsal Cinsiyet ve Aile Çalışmaları

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 ODTÜ STEAM Günü

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Ulusal ve Uluslararası Fonlara Yönelik Sertifikalı Proje Yazma Eğitimi

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

Burslar

 • 2012 - 2018 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2018 Toplumsal Cinsiyet Seminerleri, STEM Alanlarında Kadınların Yeri ve Toplumsal Cinsiyet

  Seminer

  Erciyes Üniversitesi, Türkiye