Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2020 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Web Tasarımı Ve Kodlama, Türkiye

 • 2012 - 2018 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Ortaöğretim öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik kariyer ilgilerinin ve motivasyonlarının incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 • 2012 Yüksek Lisans

  Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020e-Öğrenme Giriş Eğitici Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Erciyes Üniversitesi

 • 2018İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları

  Mesleki Eğitim , Anadolu Üniversitesi

 • 2018İnovasyon

  Mesleki Eğitim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2018Autodesk 123D ile 3 Boyutlu Modelleme

  Mesleki Eğitim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 20183 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı

  Mesleki Eğitim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2017Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Erciyes Üniversitesi

 • 2017Opening Schools to STEM Careers

  Mesleki Eğitim , European Schoolnet

 • 2016Mülakat Teknikleri

  Mesleki Eğitim , İİE