6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi


Marulcu I., Saylan A., Güven E.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.341-352, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 25
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.341-352

Abstract

In this research, perceptions of the students who attended the Little Scientists Science School activities were investigated. Action research was used as the method, and one-shot case study design involving one-group post-test only model was used as the research design. The main purpose for Little Scientists Science School was to disprove students’ prejudice about science courses that they are hard, boring and irrelevant to real life. The sample included 20 students who completed 6th grade and 20 students who completed 7th grade. Data were collected through Science School Evaluation Form. Quantitative data analysis was conducted by using SPSS. Data were analyzed using mean, standard deviation, frequency and percentage of the descriptive statistical techniques. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis techniques. Students stated that science school was funit gave them the chance to practice different activities that they do not do at school, and science school allowed them to associate lessons at school with daily life. Based on the research results, we argue that science schools can be used as a context to present science and science courses to students as fun, not so hard and connected to real life.

Bu araştırmada, TÜBİTAK destekli gerçekleştirilen Küçük Bilginler Bilim Okulu’nun değerlendirilmesi amacıyla, etkinliğe katılan öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada metot olarak eylem araştırması, araştırma deseni olarak tek gruplu son test modelini içeren vaka çalışması deseni kullanılmıştır. Küçük Bilginler Bilim Okulu’u fen derslerine karşı varolan sıkıcı, zor ve hayattan bağımsız olduğu şeklindeki ön yargıların doğru olmadığını göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 6. sınıfı bitiren 20 öğrenci ve 7. sınıfı bitiren 20 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Bilim Okulu Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Nicel verilerinin analizi SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Veriler betimsel istatistik tekniklerinden ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, “bilim okulu eğlenceliydi” (% 95.1), “bilim okulu, okulda yapmadığımız farklı etkinlikleri uygulamamıza imkân sağladı” (% 95.1), “bilim okulu, okuldaki dersleri günlük hayatla ilişkilendirmemizi sağladı” (% 87.8) ifadelerine yer vermişlerdir. Öğrenciler en hoşlanmadıkları şeyler olarak ise GeoGebra etkinliğinin yorucu olması (% 22) ve bilim okulu programının kısa ve yoğun olmasını (% 14.6) ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, Küçük Bilginler Bilim Okulu gibi bilim okullarının öğrencilere bilimin ve fen derslerinin zor olmadığını, eğlenceli ve hayatla bağlantılı olduğunu göstermek için bir mecra olabileceği iddia edilmektedir.