Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Pre-service Teachers’ Opinions and Visual Images About Science Laboratory

Shanlax International Journal of Education, vol.9, no.4, pp.190-195, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sanal Astronomi Müzesi Tasarlamaya Yönelik Bir STEAM Etkinliği

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.1, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the Pre-service Science Teachers’ Perceptions of Protists

Pedagogical Research, vol.5, no.4, pp.1-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of the STEM Career İnterest Scale for High School Students

European Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Female Student Profiles Who Consider Choosing STEM Careers

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Öğretmen Eğitimi ve Öğretim, vol.1, no.1, pp.1, 2020 (National Refreed University Journal)

Fen Eğitimi Alanındaki Akademisyenlerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Individual Differences in Education, vol.2, no.1, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kazanımları İle İlgili Farkındalıkları

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1, 2020 (International Refereed University Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okuryazarlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1, 2020 (International Refereed University Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-service teachers' visual images about biology

International Journal of Evaluation and Research in Education, vol.8, no.4, pp.624-629, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Motivation Scale for STEM Fields

Journal of Computer and Education Research, vol.7, no.14, pp.1-2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

STEM Career Preferences of the Anatolian High School Students from Different Socioeconomic Levels

Journal of Educational Issues, vol.5, no.2, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

From the environmental identity to the behavior: The status of pre-service science teachers

International Journal of Evaluation and Research in Education, vol.8, no.2, pp.271-279, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

STEM alanlarının birbirleri ile ilişkisi hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY, vol.5, no.2, 2018 (National Refreed University Journal)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendislik kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi

ournal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.27, pp.2932-2938, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de STEM Alanlarında Kariyer ve İstihdam

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.56, pp.570-574, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.22, pp.1015-1021, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Konusundaki STEM Çalışmaları

Tarih Okulu Dergisi, vol.11, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor?

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.9, pp.296-310, 2017 (International Refereed University Journal)

STEM Semantik Farklılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.58, pp.131-144, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Alanları ve Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.47, pp.403-417, 2016 (International Refereed University Journal)

7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

E-NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ (ELEKTRONİK), vol.10, no.1, pp.209-237, 2016 (International Refereed University Journal)

Fen Eğitimi Alanındaki Türkçe Yayımlanmış Nitel Makalelerin İncelenmesi

Journal of European Education, vol.3, no.2, pp.2, 2014 (Other Refereed National Journals)

Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.8, pp.1-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.26-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Çevre eğitimi arastırmalarında kullanılan anahtar kelimelerin analizi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.2, pp.515-524, 2014 (International Refereed University Journal)

6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.341-352, 2014 (National Refreed University Journal)

İlköğretim 7. Sınıf Çevre Eğitiminin Disiplinler Arası Yaklaşım Açısından İncelenmesi

Journal of European Education, vol.1, no.1, pp.1-8, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimde Dijital Öğretim Materyali Tasarlayan Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VIII th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.1

Fen Eğitiminde Sanal Gerçeklik: Sistematik Derleme Çalışması

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.1

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 - 22 November 2020, pp.1

Bir STEAM Etkinliği Olarak Sanal Astronomi Müzesi

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 - 22 November 2020, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.2

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Seçimlerinde Etkili Olan Etkenlerin Belirlenmesi

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Laboratuvarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarıyla İlgili Farkındalıkları

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1

Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Motivasyonu Ölçeği

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.1-2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.2

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farkındalıkları

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.1

Stem Alanlarında Kariyer: Tezlerdeki Güncel Eğilimler

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Stem Kariyerlerini Tercih Etmeyi Düşünen Kız Öğrenci Profillerinin İncelenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi İlgili Bilişsel Yapıları

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

STEM Fields that High School Students Consider to Choose for University Education

World STEM Education Conference, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 2018

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademisyenlerin Algılarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

STEM alanlarına yönelik kariyer ilgi ölçeği geliştirme çalışması

X. International Congress of Educational Research, 27 - 30 April 2018

Ortaokul Çevre Eğitimi Dersinin Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.148

Perceptions and Attitudes of Pre-service and In-service Teachers Toward Technology

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 September 2014, vol.1, pp.1

Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24 - 26 April 2014

Disiplinler Arası Yaklasıma Dayalı Çevre Egitimi: Örnek Bir Etkinlik

II. Egitim Bilimleri Ögrenci Arastırmaları Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2012

Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.744

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar-II, Tamer Kutluca, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.1, 2021

STEM Eğitiminde Hologramların Kullanımı

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar I, Fatma Taşkın Ekici,Feryal Beykal Orhun, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.8-20, 2021

Nanoteknoloji

in: Senaryolarla Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Uygulamaları, Ezgi GÜVEN YILDIRIM,Ayşe Nesibe ÖNDER, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2020

Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi

in: Ders Planları Kurgusunda Öğretme Öğrenme Yaklaşımlarıyla Uygulamalı STEM Eğitimi, Mustafa Çevik, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.209-223, 2020

STEM Kariyerlerinde Kadınların Yeri ve Toplumsal Cinsiyet

in: Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Kadın – Erkek Eşitliği, Asuman Gölgeli,Hülya Argunşah,Elif Deniz Şafak,Emel Tanyeri Mazıcı,Jale Metin Kıyıcı,Zeynep Ölçü Dinçer,Masreka Khan, Editor, Efe Akademi, İzmir, pp.1, 2020

Çevre Eğitiminde STEM Yaklaşımı

in: Etkinliklerle ÇEVRE EĞİTİMİ, HAMALOSMANOĞLU M., Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2019

Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Çevre Eğitimi

in: Etkinliklerle ÇEVRE EĞİTİMİ, HAMALOSMANOĞLU M., Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2019

Android ve IOS Tabanlı Mobil Uygulamalar

in: Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları, Önal N., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.104-119, 2018

4. sınıf: Fen bilimleri-insan ve çevre ilişkisi

in: STEM Kuram ve Uygulamaları, Çorlu S., Çallı E., Editor, Pusula Yayıncılık, İstanbul, pp.159-163, 2017