Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of malnutrition development risk in hospitalized children.

Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), cilt.48, ss.40-47, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Percutaneous management of bile duct stones in children: results of 12 cases.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.23, ss.133-136, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Magnetic resonance enterography in pediatric celiac disease.

Jornal De Pediatria, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ileus and Intra-Abdominal Hypertension due to Phosphate-Containing Enema

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, ss.1346-1348, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Amino acid levels in children with celiac disease

NUTRICION HOSPITALARIA, cilt.32, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Eosinophilic esophagitis in a girl with pollen allergy who showed trachealization

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.26, ss.69-70, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Variable clinical presentation in primary lymphoedema: report of two cases

CLINICAL DYSMORPHOLOGY, cilt.23, ss.83-87, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The Role of TNF-? and PAI-1 In Familial Mediterranean Fever (FMF)

MODERN RHEUMATOLOGY, cilt.23, ss.140-145, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Pollen allergy and eosinophilic esophagitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, ss.298-299, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Orbital myositis associated with focal active colitis in a teenage girl

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.28, ss.641-643, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children.

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.106, ss.1512-1517, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Is Plasma Exchange Effective in Prevention of Hepatic Transplantation in Fulminant Wilson Disease With Hepatic Failure?

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.52, ss.778-780, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Is there an oxidative stress in children with Helicobacter pylori infection?

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, ss.1222-1226, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

Acute hemorrhagic edema of infancy

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.45, ss.697-700, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

"Trichorhinophalangeal syndrome type I": A Turkish case

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.259-263, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Celiac disease and Turner's syndrome: Patient report

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.13, ss.1629-1631, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Helicobacter pylori infection in children with insulin dependent diabetes mellitus

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.13, ss.553-556, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

X-linked agammaglobulinemia and isolated growth hormone deficiency

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.40, ss.609-612, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Castleman's disease - A case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.38, ss.361-366, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neurological features and management of Wilson disease in children: an evaluation of 12 cases

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.51, ss.15-21, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sağlıklı Bir Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Kolit Olgusu

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.7, ss.166-169, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastrit

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.12, no.1, ss.78-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Çölyak hastalığı olan çocuklarda diş mine defektleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.6-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goldenhar syndrome : report of three cases associated with uncommon malformations.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.23, no.3, ss.135-138, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aortapulmoner pencere: Olgu sunumu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.173-175, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neuroborreliosis A rare case report

14th International Child Neurology Congress, 1 - 05 May 2016
Link

Pediatrik fleet enema kullanımına bağlı gelişen intraabdominal hipertansiyon

V111. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.57

Is mutation analysis important in patients with achalasia?

46thAnnual Meeting of the ESPE 2007, Finlandiya, 1 - 04 June 2007, cilt.68, ss.198-199
Link

Hemorajik portal hipertansiyonlu çocuklarda Sugiura ameliyatı

23. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 24 September 2005, ss.68

Hipofiz tümörü tedavi sonrası diyabetik ketoasidoz ve akut pankreatit gelişen bir olgu

8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 December 2003, ss.200

Safra yolları atrezisinin tedavisi: Sonuçlarımız

21. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 October 2003, ss.98

Çöliak hastalığı ve Turner sendromu: vaka takdimi

5.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2000, ss.24

Bir feokromositoma vakası

5. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2000, ss.26

Endobroşial ve çene altında mukormikozis saptanan tip 1 diabetes mellituslu iki vakanın takdimi

4. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 September 1999, ss.189

Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda helikobakter pilori seroprevalansı

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.284

Bir infantil idiopatik obezite vakası

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.251

İzole glukokortikoid eksikliği : 4 vakanın takdimi

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.270

Hepatik Ensefalopati Tedavisinde flumazenil

XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 October 1996, ss.96

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatrinin Esasları

Sindirim Sistemi Kanaması Olan Hastaya Yaklaşım, Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E, Editör, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.587-594, 2016