Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CARMIL2 Deficiency Presenting as Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease

INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, cilt.25, ss.1788-1795, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of vomiting in an adolescent: gastric Burkitt's lymphoma

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, ss.431-435, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Frequency of Lysosomal Acid Lipase Deficiency in Children With Unexplained Liver Disease

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.68, ss.371-376, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of malnutrition development risk in hospitalized children.

Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), cilt.48, ss.40-47, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Palpebral Anthrax

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL, cilt.36, ss.1216-1217, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Magnetic resonance enterography in pediatric celiac disease

JORNAL DE PEDIATRIA, cilt.93, ss.413-419, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Percutaneous management of bile duct stones in children: results of 12 cases.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.23, ss.133-136, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ileus and Intra-Abdominal Hypertension due to Phosphate-Containing Enema

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, ss.1346-1348, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Amino acid levels in children with celiac disease

NUTRICION HOSPITALARIA, cilt.32, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Variable clinical presentation in primary lymphoedema: report of two cases

CLINICAL DYSMORPHOLOGY, cilt.23, ss.83-87, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Niemann-Pick disease and hemophagocytic syndrome

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.222-224, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pollen allergy and eosinophilic esophagitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, ss.298-299, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Orbital myositis associated with focal active colitis in a teenage girl

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.28, ss.641-643, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children.

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.106, ss.1512-1517, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Is there an oxidative stress in children with Helicobacter pylori infection?

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, ss.1222-1226, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acute hemorrhagic edema of infancy

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.45, ss.697-700, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

"Trichorhinophalangeal syndrome type I": A Turkish case

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.259-263, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Celiac disease and Turner's syndrome: Patient report

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.13, ss.1629-1631, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Helicobacter pylori infection in children with insulin dependent diabetes mellitus

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.13, ss.553-556, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

X-linked agammaglobulinemia and isolated growth hormone deficiency

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.40, ss.609-612, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Castleman's disease - A case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.38, ss.361-366, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Most Frequent Esophageal Foreign Bodies Ingested by Children

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.435-439, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Neurological features and management of Wilson disease in children: an evaluation of 12 cases

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.51, ss.15-21, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sağlıklı Bir Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Kolit Olgusu

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.7, ss.166-169, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastrit

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.12, no.1, ss.78-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eosinofilik gastointestinal hastalıklar: Eosinofilik gastro intestinal hastalıkların görülme yaşı küçülüyor mu?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.12, no.1, ss.22-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çölyak hastalığı olan çocuklarda diş mine defektleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.6-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goldenhar syndrome : report of three cases associated with uncommon malformations.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.23, no.3, ss.135-138, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aortapulmoner pencere: Olgu sunumu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.173-175, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neuroborreliosis A rare case report

14th International Child Neurology Congress, 1 - 05 May 2016

CONTRIBUTION OF KIR GENES ON THE GENETIC PREDISPOSITION OF CELIAC DISEASE AND COEXISTING CELIAC DISEASE AND TYPE 1 DIABETES MELLITUS

European-Federation-for-Immunogenetics Conference, Geneva, İsviçre, 26 - 29 April 2015, cilt.85, ss.386-387

Pediatrik fleet enema kullanımına bağlı gelişen intraabdominal hipertansiyon

V111. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.57

Is mutation analysis important in patients with achalasia?

46thAnnual Meeting of the ESPE 2007, Finlandiya, 1 - 04 June 2007, cilt.68, ss.198-199

Hemorajik portal hipertansiyonlu çocuklarda Sugiura ameliyatı

23. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 24 September 2005, ss.68

Hipofiz tümörü tedavi sonrası diyabetik ketoasidoz ve akut pankreatit gelişen bir olgu

8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 December 2003, ss.200

Safra yolları atrezisinin tedavisi: Sonuçlarımız

21. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 October 2003, ss.98

Çöliak hastalığı ve Turner sendromu: vaka takdimi

5.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2000, ss.24

Bir feokromositoma vakası

5. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2000, ss.26

Endobroşial ve çene altında mukormikozis saptanan tip 1 diabetes mellituslu iki vakanın takdimi

4. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 September 1999, ss.189

Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda helikobakter pilori seroprevalansı

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.284

Bir infantil idiopatik obezite vakası

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.251

İzole glukokortikoid eksikliği : 4 vakanın takdimi

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.270

Hepatik Ensefalopati Tedavisinde flumazenil

XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 October 1996, ss.96

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatrinin Esasları

Sindirim Sistemi Kanaması Olan Hastaya Yaklaşım, Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E, Editör, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.587-594, 2016