Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A GREENHOUSE CONSTRUCTION WITH FIBER-REINFORCED PLASTIC CHORDS AND TRIANGULAR PYRAMID MODELS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9447-9452, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An input-output energy analysis in pistachio nut production: A case study for Southeastern Anotolia region of Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, sa.8, ss.1868-1871, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Distribution of tractor available workdays over the southeastern Anatolia project (GAP) area

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.30, ss.6416-6424, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of accuracy level of agricultural spraying application in Sanliurfa/Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.28, ss.6064-6072, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Calibration of time domain reflectometry (TDR) on the basis of torf sand and its optimisation for irrigation automations

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.10, ss.2386-2393, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the chopping and mixing of cotton stalks with soil

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.9, sa.30, ss.4764-4775, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy use pattern and cost analysis of cotton agriculture: A case study for Sanliurfa, Turkey

PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, cilt.89, sa.4, ss.368-371, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of different drying conditions on physical changes of apple (Malus communis L.)

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.71-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ORGANİK VE GELENEKSEL BAHÇE TARIMINDA ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bahçe Dergisi, cilt.47, ss.84-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Yaygın Üretim Desenine Göre Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.95-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Yöresindeki Çiftçilerin Traktör Seçimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.109-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlinde Meydana Gelen Traktör ve Tarım Makinaları Kazalarının Değerlendirilmesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.20-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Nevşehir Bilim ve Teknolojileri Dergisi TARGİD, ss.364-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, ss.117-124, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Orta Anadolu Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Değişimin Sağım Tesis ve Makineleri açısından değerlendirilmesi

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.63-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şanliurfa'daki Çiftçilerin Traktör Satın Alma Davranışlarına Etkili Faktörlerin Belirlenmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.1-8, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şanlıurfa İlinde 50 Hektar ve Üzeri Sulu Tarım İşletmelerinde Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.37-47, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assesment of Optimum Farm Size According to the Different Machinery Systems by A PC Model

Journal of Agronomy, cilt.5, sa.2, ss.356-361, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Physical Aerodynamic Properties of Soybean

Journal of Agronomy, cilt.5, sa.1, ss.74-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Physical and Aerodynamic Properties of Soybean

Journal of Agronomy, cilt.5, sa.1, ss.74-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harran Ovasında Farklı Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Traktör Gücü ve Makina Kapasitesinin Belirlenmesi

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, cilt.1, sa.3, ss.175-182, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traktör Çalışabilme Zamanına Ait Güven Aralığının Duyarlık Analizi

Tarım Bilimleri, cilt.9, sa.2, ss.222-227, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A survey on the determination of statues of mechanization of pistachio farming and its problems in Turkey

Cahiers Options Méditerranéennes, ss.295-299, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süttozu Yapımında Yararlanılan Düzenler ve Süttozunun Elde Edilmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.200-210, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AGRICULTURAL OPERATIONS ON PILOT GREENHOUSE ENTERPRISES IN KUMLUCA DISTRICT OF ANTALYA

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.692-694 Creative Commons License

DETERMINATION OF THE NUMBER OF WORKING DAYS AND ANNUAL WORKING TIME OF TRACTORS USED IN PLANT PRODUCTION PROCESSES IN KAYSERI PROVINCE

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.681-684 Creative Commons License

DETERMINATION OF OPERATIONAL PARAMETERS FOR MECHANIZATION PROCESSESIN PUMPKIN SEED PRODUCTION IN KAYSERI CONDITIONS

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 Nisan 2019, ss.677-680 Creative Commons License

DETERMINATION OF THE SHAPE AND COLOR CHARACTERISTICS IN DIFFERENT DRYING CONDITIONS OF ORANGE (CİTRUS SİNENSİS)

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.614-616 Creative Commons License

Determination of Optimum Machine Capacity and Tractor Power in Kayseri Irrigated Agricultural Conditions

1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019), Hatay, Türkiye, 24 Temmuz - 27 Eylül 2019

Determination of Biomass Energy Equivalent of Apple (Malus communis L.) inKayseri Province

1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019), Hatay, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019

DİYARBAKIR İLİNDE TARIMSAL MEKANİZASYONDAKİ GELİŞMELERİN MEVCUT DURUMU

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.946-950

GELENEKSEL VE KORUYUCU TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNDE ENERJİ KULLANIMI

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.951-960

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) TOHUMLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.961-963

CAM-ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER İLE OLUŞTURULAN SERA TASARIMI

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.2084-2088

SERALARIN ISITILMASINDA JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM OLANAKLARI

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.2089-2097

ÇEREZLİK KABAK ÜRETİMİNDE ENERJİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.2070-2076

DETERMINATION OF OPTIMUM PRODUCT DESIGN FOR PLANT PRODUCTION SYSTEM ACCORDING TO DIFFERENT MACHINE SETS IN KAYSERI PROVINCE

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.2077-2083

Çerezlik kabak üretiminde kullanılan ekim ve hasat makinalarının işletme performanslarının belirlenmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.1979-1986

Organik Tarım ve Geleneksel Tarım Sistemlerinde Sera Gazı Emisyonu

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.1987-1997

Mersin İlinin Hayvansal Atıklardan Biyogaz ve Elektrik EnerjisiÜretim Potansiyeli

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1589-1591

Pülverizatör Memelerinde Püskürtme Açısı Değişimlerinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1592-1596

Determination of Livestock Waste-Based Biogas and Electrical Energy Potential of Mersin Province

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.1589-1591

Determination of Flow Evenness in Pulverizator Noozles by Image Processing Method

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.187

SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.189

SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ SULAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.190

ASSESSMENT OF GEOTHERMAL ENERGY USE IN GREENHOUSES

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.84

ENERGY USE IN CONVENTIONAL AND CONSERVATION TILLAGE SYSTEMS

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.210

ENERGY USE IN ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.184

A Comparison of Greenhouse Gas Emissions from Organic Farming and Conventional Farming Systems

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.91

Organik ve Geleneksel Tarım Sistemlerinde Enerji Kullanımı

2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Tokat, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.90

The Use of Technology in Agricultural Mechanizatıon in Gaziantep Province

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

Gaziantep ilinde tarımsal mekanizasyonda teknolojinin kullanımı

AL FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

THE USE OF TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION IN GAZIANTEP PROVINCE

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

SULAMA BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ, PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KAYSERİ SARIMSAKLI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

1th International Congress On Vacational and Technical Sciences (UMTEB-I), Batumi, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.138

Sulama Birliklerinin Çalışma Prensipleri ve Çözüm Önerileri:Kayseri Sarımsaklı Pompaj Sulama Birlliği Örneği

1. International Congress on Vacational and Technical Sciences, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.138

KAYSERİ’DE BULUNAN SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ ARAZİBÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE OPTİMUM TRAKTÖR GÜCÜ VE MAKİNE KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

1th International Congress On Vacational and Technical Sciences (UMTEB-I), Batumi, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.154

Some Physical Properties of Cemre (Triticum aestivum L.) and Saricanak-98 (Triticum durum Desf.) Wheat Seeds

International Conference on Sustainable Development (ICSD), Skopje, Makedonya, 19 - 23 Ekim 2016, sa.2, ss.145-152

Adrenomedullin levels in patients with Familial Mediterrenean Fever: a long term follow-up

8th International Congress of Familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflammatory diseases, Dresden, Almanya, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.13, ss.65-66

Türkiye de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Değişmeler

1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.229-234

"Türkiye'de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Gelişmeler", "Recent Developments of Sugar Beet Harvest Mechanization in Turkey"

"1st Internatinal Anatolian Sugar Beet Symposium","1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumıu", Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.229-234

Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlanmasında Uzman Sistemlerin Kullanımı

Tarımsal Mekanizason 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.19-24

Current Situation of Mechanization in Cotton Harvesting in Southeastern Anatolia Project (Seap) Areas in Turkey

10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.393-397

Şanlıurfa İlinde Bulunan Büyük Tarım İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyi

Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi konferansı, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.98-107

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.159-163

Şanlıurfa İlindeki Tarım Makineleri İmalatçılarının Durumu ve Sorunları

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.1509-1512

A Survey on The Determination of Statues of Mechanization of Pistachio Farming And Its Problems in Turkey

XI GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, cilt.56, ss.295-299

Şanlıurfada'ki Çırçır Fabrikalarının Durumunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma

GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.576-581