"Türkiye'de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Gelişmeler", "Recent Developments of Sugar Beet Harvest Mechanization in Turkey"


Dulkar H., SAĞLAM C. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

"1st Internatinal Anatolian Sugar Beet Symposium","1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumıu", Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.229-234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-234

Abstract

Sugar beet is an important plant in human nutrition. Analysis of sugar beet production potential of the country; planting area declined to 3002 hectares in 2007 to 2973 hectares in 2011. Manual harvesting of sugar beet in our country, although there have been a traditional, agricultural machinery industry, machine-harvested in parallel with developments in recent years increasingly more intense interest. PSM in 2007, when 10,845 units in 2011 increased to 14,306 units, KPHM in 2007, while 3593 units in 2011 increased to 4 590. In addition, the number of PSM per unit area in 2007, when 3.63 units / ha, in 2011 incerased to 4.87 units / ha. The amount per unit area KPHM'nin in 2007, when 1.20 units / ha in 2011 incerased to 1.56 units / ha. In this review, study, sugar beet production and statistical developments that occurred due to years of harvest mechanization was carried out to demonstrate. Key Words: Sugar beet, harvest mechanization, machinery
Şeker pancarı insan beslenmesinde önemli bir bitkidir. Ülkemizin şeker pancarı üretim potansiyeli incelendiğinde; ekim alanı 2007 yılında 3 002 hektar iken 2011 yılında 2 973 hektara gerilemiştir. Üretim miktarı, 2007 yılında yaklaşık 12,5 milyon ton iken 2011 yılında 16,13 milyon tona yükselmiştir ve verim ise 2007 yılında 4,15 kg/da iken 2011 yılında 5,49 kg/da’a yükselmiştir. Ülkemizde şeker pancarı hasadı geleneksel olarak el ile yapılmakla birlikte, tarım makineleri sanayinde son yıllardaki gelişmelere paralel olarak makineli hasat da giderek daha yoğun ilgi görmektedir. Şeker pancarı hasadında kullanılan pancar sökme makinesi (PSM), 2007 yılında 10 845 adet iken 2011 yılında 14 306 adet’e yükselmiştir. Kombine pancar hasat makinesi (KPHM) ise 2007 yılında 3 593 adet iken 2011 yılında 4 590’a yükselmiştir. Ayrıca, birim alana düşen PSM sayısı; 2007 yılında 3,63 adet/ha iken 2011 yılında 4,87 adet/ha’a yükselmiştir. KPHM’nin birim alanda ki miktarı ise; 2007 yılında 1,20 adet/ha iken 2011 yılında 1,56 adet/ha’a yükselmiştir. Bu derleme çalışması, şeker pancarı üretiminde ve hasat mekanizasyonundaki yıllara bağlı meydana gelen istatistiksel gelişmeleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, hasat mekanizasyonu, makine