Orta Anadolu Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Değişimin Sağım Tesis ve Makineleri açısından değerlendirilmesi


Sağlam C., Kuş Z. A., Yılmaz S.

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.63-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The present study was conducted to investigate the recent changes in dairy operations of Central Anatolia and to evaluate the milking facilities and machinery capacities of the
facilities.The basic objective is to put forward the recent changes through the  state
supports provided to dairy facilities of the Central Anatolian Provinces. While
investigating and evaluating the recent changes, milking parlors, milking machinery and
livestock inventories of the facilities were taken into consideration. The relevant data
were gathered from the recent records of Turkish Institute of Statistics (TUIK),
Agriculture and Rural Development Support Institution (TKDK) and the Ministry of
Economy.As a result, in this study while in determining the recent changes in dairy
facilities of the Central Anatolian Provinces, the number of milking machinery, milking
parlors and livestock inventories were taken into consideration as well as milk yields per
animal and number of animals per machine. According to TUIK records for last six years;
384 milking parlors were built, 8877 milking machinery were bought, the increment in
the number of livestock inventories and milk yields per animal were taken place as 62.9% and 9.5% respectively. It is thought that supports provided to dairy operations had a great effect on the recent developments. Such supports should also be provided in the future to furnish entire dairy operations with modern machinery and equipment, thus to improve yields and product qualities.

 

Bu çalışmanın konusunu; Orta Anadolu bölgesinde süt  sığırcılığının yaygın olarak
yapıldığı illerdeki işletmelerde son yıllardaki değişimlerin; süt sağım tesisi ve seyyar süt
sağım makinesi yönünden incelenerek belirlenmesi oluşturmaktadır. Sağılan toplam sığır
sayısı dikkate alındığında bu iller Konya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Aksaray, Ankara,
Niğde ve Eskişehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı; elde edilen veriler
ışığında söz konusu illerde süt sığırcılığı alanındaki değişimlerin ilgili desteklerin de
dikkate alınarak yorumlanmasıdır. Bu yorumlama yapılırken; süt sağım tesisi, seyyar süt
sağım makinesi ve sağılan toplam sığır sayılarında son altı yılda gerçekleşen değişimler
dikkate alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu (TKDK) kaynaklarından alınmıştır.  Sonuç
olarak, çalışmada süt sığırcılığı alanında Orta Anadolu bölgesi illerinde gerçekleşen
değişimin; sağım makinesi ve sağım tesisi sayısı, hayvan sayısı, hayvan başına süt verimi
ve makine başına düşen hayvan sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir. TUİK verilerine
göre Orta Anadolu bölgesinde son altı yılda; 384 adet süt sağım tesisi kurulmuş, 8877
adet seyyar süt sağım makinesi alınmış, sağılan toplam hayvan sayısında  %62,9 ve
hayvan başına düşen süt miktarında  %9,5 oranında artışlar gerçekleşmiştir. Bu
gelişmelerde alınan desteklerin büyük ölçüde önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu
desteklerin sürdürülmesi, süt sığırcılığı faaliyetlerinin modern makine ve ekipmanlar ile
yapılmasına olanak tanıyacak, bu sayede ürün verimi ve kalitesi yükselecektir.