Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Animal Use in Turkey: A Comparison with Other Countries

Atla-Alternatives To Laboratory Animals, cilt.47, ss.82-92, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Obstetrics and Gynecology of Ruminants at Folkloric Veterinary Medicine in Konya Region

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.409-415, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Attitudes Towards Using Animal of Authorized People for Use of Experimental Animals in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.885-892, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ruminant Parasitic Diseases and Treatment Methods at Folklore of Konya Area in Central Anatolia Region

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.1-7, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiyede yunus parkları üzerine bir değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.124-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.8, ss.138-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi (The cattle and sheep breeding and evaluation of animal products in Sivas folklore)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.138-152, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

An ethnoveterinary study on plants used in the treatment of dermatological diseases in Central Anatolia, Turkey

JOURNAL OF COMPLEMENTARY MEDICINE RESEARCH, cilt.8, ss.71-84, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Organik Hayvansal Üretimde Bitkisel Drogların Kullanılması: Orta Anadolu Bölgesi Halk Veteriner Hekimliği Örneği.The Use of Herbal Drugs in Organic Animal Production: The Case of Ethnoveterinary Medicine in Central Anatolia Region

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, ss.1690-1695, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Organik Hayvansal Üretimde Bitkisel Drogların Kullanılması: Orta Anadolu Bölgesi Halk Veteriner Hekimliği Örneği

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.1690-1695, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Ethnoveterinary Remedies Used in the Treatment of Diseases of Aksaray Malaklısı Shepherd Dogs

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.191-200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Aksaray İli Folklorunda Aksaray Malaklısı Yetiştiriciliği

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.33, ss.148-157, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tail Docking and Ear Cropping in Ruminants A Comparison of Welfare Aspects in the Worldand Turkey

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.58-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Veteriner Hekimliği Uygulamalarında "Kan Akıtma/Alma" Üzerine bir Araştırma

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.5, ss.90-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA “KAN AKITMA/ALMA” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. A Study on Bloodletting Practices in Veterinary Medicine

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, cilt.5, ss.90-98, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci (Refahı) Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.115-121, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRKİYE’NİN ORTA VE YUKARI KIZILIRMAK HAVZASINDA FOLKLORİK UYGULAMALAR: AT HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.4, ss.44-58, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Geleneksel süt sağım yöntemi: Koşana koşma

Eurasian J Vet Sci, cilt.30, ss.111-113, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye'nin Orta ve Yukarı Kızılırmak Havzasında Folklorik Uygulamalar: At Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.4, ss.44-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS FOLKLORUNDA DAVAR YÜZÜ (SAYA GEZME) VE KOÇ KATIMI TÖRENİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.4, ss.19-25, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sivas Folklorunda Davar Yüzü (Saya Gezme) ve Koç Katımı Töreni

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.4, ss.19-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.5, no.2, ss.193-214, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Orta Anadolu Bozlak Folklorunda Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Deyim Atasözü, Bilmece, Seslenişler ile Hayvan Ad ve At Donları

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.13, ss.80-96, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Anadolu Bozlak Folklorunda Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Deyim, Atasözü, Bilmece, Seslenişler ve Hayvan Ad ve At Donları

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.13, ss.80-96, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin İlk Serbest Veteriner Hekimlerinden Milli Voleybolcu Burhan Yamanoğlu'nun Hayatı ve Çalışmaları

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.11, ss.137-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Veteriner Hekimliği Yönüyle Mehmet Akif Ersoy

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.143-49, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sığırkuyruğu Bitkisinin (Verbascum lasianthum) Hayvanlardaki Çeşitli Deri Hastalıklarındaki Folklorik Kullanımı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.10, ss.133-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Inquiry on Experimental Animals Used in Toxicological or Other Safety Evaluations in Turkey

I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.377-378

The Evaluation of Tail Docking in Terms of Animal Welfare in the Dairy Farms of Turkey

International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.39

Survey of Switch Trimming Practices of Dairy Farms of Turkey

International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.38

TÜRKİYE’DE YUNUS PARKLARININ DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.79-83

HAYVANA ÇARPMA MESELESİ: NE YAPMALI? NASIL YAPMALI?

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.71-77

EVCİL HAYVANLARDA KUYRUK KESME İŞLEMİNİN HAYVAN GÖNENCİ (REFAHI) VE MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.85-91

Hayvana Çarpma Meselesi: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.85-91

Türkiye’de Yunus Parklarının Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.71-77

Evcil Hayvanlarda Kuyruk Kesme İşleminin Hayvan Gönenci (Refahı) ve Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.79-83

Sivas Yöresi Halk Veteriner Hekimliğinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.34

Sivas Folklorunda Geleneksel El Sanatları Örnekleri: Bıçakçılık ve Dokumacılık

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.35

Organik Hayvansal Üretimde Bitkisel Drogların Kullanılması: Orta Anadolu Bölgesi Halk Veteriner Hekimliği Örneği

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.118 Creative Commons License

The Use of Turkish Akbash and Kangal Shepherd Dogs in Carnivore Conservation

Ecology 2017 International Symposium, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.363 Creative Commons License

Animal Theft from Ottoman State to Present: A Precautionary Study

4th INTERNATIONAL KOP LOCAL DEVELOPMENT SYMPOSIUM, Karaman, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, ss.53

Uses of herbal, animal and mineral subtances in Aksaray ethno veterinary medicine for the treatment of diseases of malaklı shepherd dogs

2nd International Conference on Science, Ecology and Technology, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.157

Ethnoveterinary Medicinal Plants of Sivas Region, Turkey

International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 Ağustos - 29 Eylül 2016, ss.29-30

Aksaray İli Folklorunda Aksaray Malaklısı

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016

AKSARAY İLİ FOLKLORUNDA "AKSARAY MALAKLISI"

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.59 Creative Commons License

Tail docking in Ruminants: Evaluation of current practices and welfare aspects in Turkey

32nd World Veterinary Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015, ss.145

Tail Docking and Ear Cropping in Dogs: A Comparison of Laws and Welfare Aspects in Europe and Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY I,, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.160

Veteriner Hekimliği Uygulamalarinda Kan Akıtma/Alma Üzerine Bir Araştırma

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.5, ss.90-98

BYERLEY TURK:İNGİLİZ ATLARININ ATASI BİR TÜRK ATI

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, ss.64-65

Konya Bölümü Folklorik Veteriner Hekimliğinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015

KONYA BÖLÜMÜ FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, ss.75-76

VETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA “KAN AKITMA / ALMA” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, ss.80-81

Byerley Turk: İngiliz Atlarının Atası Bir Türk Atı

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015

Attitudes Towards Using Animal of Authorized People for Use of Experimental Animals in Turkey

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 Nisan - 12 Haziran 2015

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF HORSE BREEDING IN TURKEY

WORLD EQUINE VETERINARY ASSOCIATION INTERMEDIATE EQUINE CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2014, ss.101-103

The Folklore Research of Konya Section of Central Anatolia Region in Turkey: Tools and Equipments Used in Horse Breeding

WORLD EQUINE VETERINARY ASSOCIATION INTERMEDIATE EQUINE CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2014, ss.138-139

Traditional Methods of Treating Equine Diseases in Anatolia

INTERNATIONAL VETCAMP CAREER ORIENTATION DAYS & OPEN AIR CONFERENCE, Saarlouis, Almanya, 7 - 17 Ağustos 2014, ss.69

Konya Bölümü Halk Veteriner Hekimliğinde Kullanılan Bitkiler ve Bitkisel Tedaviler

XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2014, ss.96-97

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği.

XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2014, ss.47

Sağlık Bilimlerinde Akademik Kıyafet (Cübbe-Biniş) Üzerine Bir Değerlendirme

IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.401-411

Türkiye'nin Orta ve Yukarı Kızılırmak Havzasında Folklorik Uygulamalar: At Hastalıkları ve Terapi Yöntemleri

IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.427-430

Konya Bölümü Folklorik Veteriner Hekimliğinde Ruminantlarda Doğum Bilgisi ve Jinekoloji

IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.119-122

Geleneksel Süt Sağım Yöntemi:Koşana Koşma

IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.425-426

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar

VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 24 - 26 Nisan 2014, ss.14-15

Türk Kültüründe At

I. Uluslararası Atçılık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2014, ss.4-6

Sivas İli veteriner hekimliği folklorunda evcil hayvan hastalıkları ve tedavi

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.74-75

Sivas folklorunda davar yüzü (Saya Gezme) ve koç katım töreni

VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.61-62

Sivas folklorunda Türk çoban köpeği kangal

VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 1 - 04 Mayıs 2013

An Evaluation on Turkey’s Animal Experiments Center and Local Ethics Committees

Medicres World Congress 2012 on Good Medical Research, Wien, Avusturya, 1 - 04 Haziran 2012, ss.36

Orta Anadolu Bozlak kültürü folklorik veteriner hekimliğinde kullanılan hayvansal droglar

VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.25-26

The folkloric use of Verbascum lasianthum plants in animals with various dermatologic diseases

XXXIXth International Congress of the World Association of the History of Veterinary Medicine & IIIrd National Congress of the Turkish Association of the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.77

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Atçılık ve Biniciliğinin Dünya Medeniyetine Katkıları

At Hekimliği, Prof. Dr. Ender Yarsan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1-19, 2019

Türk Atçılık ve Biniciliğinin Dünya Medeniyetine Katkıları

At Hekimliği, Prof. Dr. Ender Yarsan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1-19, 2019

Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ESER ANADOLU, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.92-109, 2017

Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ESER, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.66-91, 2017

Kayseri-Sahabiye Medresesinde Bulunan Atbaşı Çörtenler ve Türk-İslam Sanatında At

Sanat Tarihi Yazıları(Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı), Sultan Murat Topçu, Remzi Aydın, Editör, Çizgi Yayınevi, Kayseri, ss.265-274, 2017

Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Mustafa Eser, Editör, TC Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.92-109, 2017

Kayseri-Sahabiye Medresesinde Bulunan Atbaşı Çörtenler ve Türk-İslam Sanatında At

Sanat Tarihi Yazıları (Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı), Dr. Sultan Murat Topçu, Dr. Remzi Aydın, Editör, Çizgi Kitabevi, ss.241-249, 2017

Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Mustafa Eser, Editör, TC Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.66-91, 2017

Veteriner Hekimliği Yönüyle Mehmet Akif

Hakikat Adamı Mehmet Akif’e Armağan, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Editör, Erman Ofset, Konya, ss.338-355, 2011