İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Evcil Hayvanların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri


YAŞAR A., SİNMEZ Ç. Ç. , ASLIM G.

18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, 1 - 04 Ekim 2013