Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DENTAL TRAVMAYA UĞRAMIŞ DİŞLERDE PORTLAND SİMAN İLE KANAL DOLUMUNUN İNCELENMESİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi , İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.323-324 Creative Commons License

0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA SÜT DİŞİ ÇEKİM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi , İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.123-124 Creative Commons License

TALON TÜBERKÜLÜ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi , İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.319 Creative Commons License

AVULSE DİŞİN GEÇ REİMPLANTASYONUNUN MTA İLE DOLUMUNUN 15 AYLIK TAKİBİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi , Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.292-293 Creative Commons License

KAYSERİ’DE YAŞAYAN ÇOCUKLARDA VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ VE ÇÜRÜK ARASINDAKİ İLİŞKİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi , Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.108-109 Creative Commons License

Horizontal Kök Kırığının Kalsifiye Doku İle İyileşmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.763 Creative Commons License

Üçüncü Molar Agenezisinin Prevalansı ve Hipodonti ile İlişkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.231 Creative Commons License

Diş Sayı, Büyüklük ve Yapı Anomalilerinin Prevalansının Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.203 Creative Commons License

OSTEOGENEZİS İMPERTACTA: BİR OLGU SUNUMU

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.261-262 Creative Commons License

Recurring dental trauma observed permanent maxillary right central tooth post-treatment prognosis: case report

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting & 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.150 Creative Commons License