Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Pedodonti Anabilim Dalında Uzmanlaşma Konusundaki Tercihlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kızılcı E., Duman B., Demiroğlu C.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.0, no.1, pp.147-152, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Background: The aim of this study is to investigate the thoughts of the students of Erciyes University Faculty of Dentistry about the specialty in dentistry and to reveal their motivation about specialization in the department of Pedodontics. Methods: 84 3rd grade, 53 4th grade, 59 5th grade students studying at Erciyes University Faculty of Dentistry participated in the study. Students were asked to fill in online questionnaires containing their opinions on dentistry specialization. Data were evaluated using descriptive statistics and Pearson chi-square test (p=0.05). Results: 196 students, 73 boys and 123 girls, participated in the survey. While Oral and Maxillofacial Surgery is the first department preferred as a specialty in dentistry with 38.8%, the rate of students who consider pedodontics specialization is 11.7%. 48.5% of the respondents stated that they first recognized the Pedodontics department in the preclinical department. 56.1% of the students stated that pedodontics was mostly affected by their clinical experiences. In addition, the section considered to be the most difficult to care for patients was Pedodontics with 44.9%. 28.1% of the students had a negative first clinical experience with pedodontics. Conclusion: According to our study results, the specialty career goals of the students first appear in the preclinical period, and then they are shaped by clinical experience, financial concerns and professional interest. In the education period, students can be informed about communication methods with pediatric patients in detail and their first experiences in the pedodontics clinic with children with high cooperation can increase the interest in the field of expertise

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğrencilerin diş hekimliğinde uzmanlık hakkındaki düşüncelerini araştırmak ve Pedodonti anabilim dalında uzmanlaşma hakkındaki motivasyonlarını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 84 3.sınıf, 53 4.sınıf, 59 5.sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerden diş hekimliğinde uzmanlık hakkındaki düşüncelerini içeren anketleri çevrimiçi doldurmaları istenmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 73’ü erkek 123’ü kız olmak üzere toplam 196 öğrenci ankete katılmıştır. Diş hekimliğinde uzmanlık olarak tercih edilen ilk bölüm %38.8 ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisi olurken, Pedodonti uzmanlığı düşünen öğrencilerin oranı %11.7’dir. Ankete katılanların %48.5’i Pedodonti bölümünü ilk olarak preklinik bölümünde tanıdığını belirtmiştir. Öğrencilerin %56.1’i pedodontinin en çok klinik deneyimlerinden etkilendiğini bildirmişlerdir. Ayrıca hasta bakmanın en zor olduğu düşünülen bölüm %44.9 ile Pedodonti olmuştur. Öğrencilerin %28.1’inin pedodonti ile ilk klinik deneyimi olumsuz geçmiştir. Sonuç: Çalışma sonucumuza göre öğrencilerin uzmanlık kariyer hedefleri ilk olarak preklinik döneminde ortaya çıkmaktadır. Daha sonra klinik deneyim, maddi kaygılar ve mesleki ilgi odaklı olarak şekillenmektedir. Öğrencilere eğitim döneminde çocuk hasta ile iletişim kurma yöntemlerinin detaylı olarak anlatılması ve pedodonti kliniğindeki ilk deneyimlerini kooperasyonu yüksek çocuk hastalarla yaşamaları uzmanlık alanına olan ilgiyi artırabilir.