Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İntestinal Mikrobiyota ve Obezite İlişkisi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.95-99, 2018

Eklenmiş şekerler ve sağlık

Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayısı, cilt.2, ss.31-34, 2016

Fitokimyasallar ve İmmün Sistem

Türkiye Klinikleri Beslenme ve İmmün Sistem Özel Sayısı, cilt.2, ss.36-41, 2016

Fitoöstrojenler: Yararlı mı, Zararlı mı?

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.42, ss.234-241, 2014

LMSP Method for Construction of Growth Curves

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22, 2012

Büyüme Eğrilerinin Oluşturulmasında LMSP Yöntemi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22-28, 2012
Link

Türk Çocuklarında Cilt Kıvrım Kalınlığı Referansları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, cilt.8, ss.54-56, 2012

A Multi-Faceted, Fat-Defending Peptide Hormone: Ghrelin

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.10, ss.393-398, 2011

İşlevsel besinler

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.71-75, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

FACTORS AFFECTING SUSCEPTIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS FOR DEPRESSIVE DISORDERS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.50

The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17-year old Turkish children and adolescents in Kayseri

5th Conference of the Association of General Family Practice/Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.209

Association of Internet Addiction and Depression in Graduate Students

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.130

Obesity prevalence and associated risk factors in adolescents

38th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhag, Danimarka, 17 - 20 September 2016

Is sleep quality associated with depression among Turkish adolescents?

38th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhagen, Danimarka, 17 - 20 September 2016, cilt.34, ss.128

The interaction of exophtalmos with obesity in Turkish children and adolescents.

53rd Annual Meeting of ESPE September 18-20 2014, Dublin Ireland., Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82, ss.386
Link

Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Reomer) and Health

The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic and Caucasus”, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 October 2013, ss.375

Çocuklarda ve adolesanlarda obezitenin ekzoftalmi ile etkileşimi

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.159

0-6 yaş Türk çocuklarında boya göre ağırlık persentilleri

XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.170

Bioimpedans analiz , BMI ve bel çevresi ölçümü ile obezite değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.205-206

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Uygulamalarda Beslenme

Romatolojik Hastalıklarda Diyet Tedavisi, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017

Klinik Uygulamalarda Beslenme

Diyetin Endokrin Etkileri: Fitoöstrojenler, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.441-448, 2017

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 2

Tatlandırıcı Maddeler: Doğal ve Yapay Tatlandırıcılar, Tayfur M, Yabancı Ayhan N, Editör, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, ss.1-44, 2015

Enteral ve Parenteral Nutrisyon Diyetisyen El Kitabı

Akut Bakımda Beslenme Desteği (21. Bölüm), Besler HT, İnanç N, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.301-321, 2014

Enteral ve Parenteral Nutrisyon Diyetisyen El Kitabı

Beslenme Desteği: Endikasyon ve Etkinlik (3. Bölüm)., Besler HT, İnanç N, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.22-45, 2014

Diyetisyenin Çalışma Rehberi

Yetişkinlerin Beslenme Bakımı: Konsültan Diyetisyen için Uygulama Standartları, Tayfur M, Editör, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, ss.31-54, 2014