Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arm Anthropometry Indices in Turkish Children and Adolescents: Changes Over a Three-Year Period

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, ss.216-226, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparing school lunch and canteen foods consumption of children in Kayseri, Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.30, ss.549-553, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kayseri İlinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerde Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Saptanması.

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.322-329, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Weight for length/height percentiles in infants and young children in Kayseri/Turkey.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.5, ss.224-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

DETERMINING NUTRITIONAL STATUS AND QUALITY OF LIFE OF 65 YEARS AND OLDER INDIVIDUALS IN KAYSERI

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.322-329, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The second report from Turkey: waist percentiles for 6-11-year-old children in Elazig Province, Eastern Anatolia

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.25, ss.705-709, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The factors affecting the duration of breasffeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.99-103, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECTS OF OLIGOFRUCTOSE AND POLYDEXTROSE ON METABOLIC CONTROL PARAMETERS IN TYPE-2 DIABETES

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.25, ss.573-578, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fitoöstrojenler: Yararlı mı, Zararlı mı?

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.42, ss.234-241, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LMSP Method for Construction of Growth Curves

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çocuklarında Cilt Kıvrım Kalınlığı Referansları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, cilt.8, ss.54-56, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyüme Eğrilerinin Oluşturulmasında LMSP Yöntemi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Multi-Faceted, Fat-Defending Peptide Hormone: Ghrelin

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.10, ss.393-398, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yafl çocuk ve adolesanlardabüyüme e¤rileri

TÜRK AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri

Acta Oncologica Turcica, cilt.44, ss.18-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Dönemi Şişmanlığında Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Biçimi Önerileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.139-142, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beneficial effects of propolis on methotrexate-induced liver injury in rats

ACTA ONCOLOGİCA TURCİCA, cilt.44, ss.18-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda antropometrik ölçümlerle büyümenin takibi

Actual Medicine, cilt.13, no.7, ss.39-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.176-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Herbs by the Patients with Diabetes in Kayseri, Turkey

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.6, ss.310-312, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vanadyum ve diyabetle etkileşimi

Sendrom, cilt.19, ss.25-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yara İyileşmesi ve Beslenme

Sendrom, cilt.19, ss.54-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Özel Diyet Uygulama ve Hastane Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.34, ss.9-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlinde Ev Kadınlarının Besinleri Saklama Uygulamaları

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.43-51, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlinde Tüketicilerin Besin Alışverişine Yönelik Davranışları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.33, ss.71-81, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde 0-36 Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Durumu ve Etkileyen Bazı Faktörler

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.62, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitede yeni bir hormon: Girelin

Sendrom, cilt.13, ss.50-57, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.122-127, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşlevsel besinler

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.71-75, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Tükettikleri İçecekler ve Tercihlerini Belirleyen Etmenler

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.31, ss.31-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Body Composition Reference Percentiles of Healty Turkish Children and adolescents

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (Mensec V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 September 2019, cilt.3, ss.111-124

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

FACTORS AFFECTING SUSCEPTIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS FOR DEPRESSIVE DISORDERS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.50

Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.50

Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 October 2017

Association of internet addiction and depression in graduate students

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Association of Internet Addiction and Depression in Graduate Students

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.130

The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17 year old Turkish children and adolescent in Kayseri

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17-year old Turkish children and adolescents in Kayseri

5th Conference of the Association of General Family Practice/Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.209

The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.68

Is sleep quality associated with depression among Turkish adolescents?

38th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhagen, Danimarka, 17 - 20 September 2016, cilt.34, ss.128

Obesity prevalence and associated risk factors in adolescents

38th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhag, Danimarka, 17 - 20 September 2016

The interaction of exophtalmos with obesity in Turkish children and adolescents.

53rd Annual Meeting of ESPE September 18-20 2014, Dublin Ireland., Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82, ss.386

Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Reomer) and Health

The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic and Caucasus”, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 October 2013, ss.375

Çocuklarda ve adolesanlarda obezitenin ekzoftalmi ile etkileşimi

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.159

0-6 yaş Türk çocuklarında boya göre ağırlık persentilleri

XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.170

Bioimpedans analiz , BMI ve bel çevresi ölçümü ile obezite değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.205-206

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Uygulamalarda Beslenme

Romatolojik Hastalıklarda Diyet Tedavisi, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017

Klinik Uygulamalarda Beslenme

Diyetin Endokrin Etkileri: Fitoöstrojenler, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.441-448, 2017

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 2

Tatlandırıcı Maddeler: Doğal ve Yapay Tatlandırıcılar, Tayfur M, Yabancı Ayhan N, Editör, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, ss.1-44, 2015

Enteral ve Parenteral Nutrisyon Diyetisyen El Kitabı

Akut Bakımda Beslenme Desteği (21. Bölüm), Besler HT, İnanç N, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.301-321, 2014

Enteral ve Parenteral Nutrisyon Diyetisyen El Kitabı

Beslenme Desteği: Endikasyon ve Etkinlik (3. Bölüm)., Besler HT, İnanç N, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.22-45, 2014

Diyetisyenin Çalışma Rehberi

Yetişkinlerin Beslenme Bakımı: Konsültan Diyetisyen için Uygulama Standartları, Tayfur M, Editör, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, ss.31-54, 2014