Metabolik Sendromlu Hastalarda Serum Nesfatin-1 Düzeyi İle Beslenme Durumları Ve Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


TEKİN T., ÇİÇEK B. , KONYALIGİL N. , GÜNTÜRK İ., YAZICI C. , ÖZDAMAR KARACA Z. C. , ...More

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text