Publications & Works

Articles Published in Other Journals

To Make Reform in the Chaos of War and Rebellion: Experiences of Esad Pasha, the Governor of Mahmud II

History Studies, vol.13, no.4, pp.1321-1344, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Struggle with Bribery in the Tanzimat Period: The Trial of Akif Pasha

History Studies, vol.13, no.1, pp.165-185, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The First Months of Tanzimat in Edirne and the Trial of Governor Nâfiz Pasha

History Studies, vol.12, no.5, pp.2557-2576, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Governor Accused of Corruption in the Tanzimat Period: Mehmed Vecihi Pasha

History Studies, vol.12, no.2, pp.595-618, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

1828-1829 Turkish-Russian War and the Emergence of a Bureaucrat: Mehmed Vecîhî Pasha

History Studies International Journal of History, vol.11, no.4, pp.1341-1361, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

POLITICAL OPPOSITION AT THE OTTOMAN MILITARY ACADEMY (PERIOD OF ABDULHAMID II)

ADAM AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.1-35, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

To Make Coup with Perception Management: Political Chaos in Istanbul in the 1807-1808

History Studies International Journal of History, vol.11, no.2, pp.727-748, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Osmanlı Hükümeti ve Yabancı Kaynaklı Muzır Yayınlar

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.71, pp.251-264, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nikaha İtiraz: Onlar Süt Kardeşleridir

Toplumsal Tarih, no.298, pp.32-37, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Objection to the Husband Chosen by the Family: The Girls in Trabzon are in Court

History Studies International Journal of History, vol.10, no.5, pp.137-153, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İmtiyaz Talebinden İstiklal Hayaline

Yeni Türkiye, pp.1865-1886, 2014 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Yenilenme Zarureti ve Engeller

Yeni Türkiye, pp.779-793, 2014 (Other Refereed National Journals)

19. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon Şehri

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Prof. Dr. Bayram Kodaman Özel Sayısı),, no.22, pp.28-45, 2010 (National Refreed University Journal)

Sultanın Özel Statüye Sahip Tebaası Konar Göçerler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.20, pp.9-31, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tanzimat Yönetimi ve Afşarlar

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi-GEFAD, XXIX (Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayısı-I), vol.29, pp.799-822, 2009 (National Refreed University Journal)

Osmanlıda Özel Matbaacılık: Yayıncılıkta Tekelin Kaldırılması

Toplumsal Tarih, no.172, pp.64-71, 2008 (Other Refereed National Journals)

Trabzonun İdari Yapısı ve Yenileşme Zarureti (1793-1851)

OTAM (Journal of Ottoman Studies), no.18, pp.285-317, 2006 (Other Refereed National Journals)

Trabzon da Halkın Kitap Sahibi Olma Düzeyi 1795 1846

Milli Eğitim, no.170, pp.187-201, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vakıf Kaynaklarının Zaman Aşımından Korunması: Trabzon Hatuniye Vakfı Örneği

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.159, pp.183-193, 2005 (Other Refereed National Journals)

Trabzonda Cemaatlerarası İlişkiler ve Din Değiştirme Olayları (1994-1850)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.154, pp.81-106, 2005 (Other Refereed National Journals)

Tanzimat İlkelerinin Aşiretlere Uygulanmasına Bir Örnek: Boynuincelü Aşireti

Türk Kültürü, pp.78-92, 2005 (Other Refereed National Journals)

Osmanlılarda Saltanat ve Hilafet

Türk Kültürü, no.499, pp.805-821, 2004 (Other Refereed National Journals)

Osmanlının İstihdam Politikasına İlişkin Bir Örnek: Babalar ve Oğullar

Toplumsal Tarih, no.131, pp.84-89, 2004 (Other Refereed National Journals)

Vakıf Anlayışında Yenilenme İhtiyacı ve 19. Yüzyıl Ortalarında Trabzon Vakıfları

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, no.13, pp.185-218, 2004 (Other Refereed National Journals)

19. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabâd Kazası"

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, no.21, pp.155-187, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kıbrısa Göçmen İskânına Yönelik Çalışmalar ve Rumların Tepkileri (1864-1878)

Journal of Cyprus Studies - Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, pp.71-88, 2001 (National Refreed University Journal)

Trabzonda Gayri Resmî Nikâhın Doğurduğu Problemler ve Boşanma Davaları (1830-1844)

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, pp.329-353, 2000 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Sancağının Tekâlif-i Örfiye Yükümlülüğü (1830-1840)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.127, pp.59-102, 2000 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Şeriye Sicillerindeki Fermanlara Göre Katolik Ermeniler ve Mezhep Değiştirme Yasağı

Tarih ve Toplum, no.202, pp.4-10, 2000 (Other Refereed National Journals)

Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul Halkının Geçim Sıkıntısı

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, no.19, pp.65-77, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Kütahyada Mülteci Bir Cumhurbaşkanı: Louis Kossuth

Tarih ve Toplum, no.167, pp.5-11, 1997 (Other Refereed National Journals)

Osmanlıların Siyasi İlticalara Bakışı ya da Macar-Leh Mültecileri Meselesi

BELLETEN, no.230, pp.339-385, 1997 (Other Refereed National Journals)

Kamu Hizmeti Yaptırma ve Suçu Önleme Yöntemi Olarak Osmanlılarda Kefâlet Usûlü

Tarih ve Toplum, no.164, pp.4-12, 1997 (Other Refereed National Journals)

Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasya

Yeni Türkiye, no.16, pp.1935-1961, 1997 (Other Refereed National Journals)

In the Cases of Crimea and Caucasus: Russian Colonialist Demographic Methods

Eurasian Studies, vol.3, no.2, pp.114-128, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devletinde Nüfus Hareketleri ve Yerleşme (K. Çiçek ile)

Yeni Türkiye, no.8, pp.102-124, 1996 (Other Refereed National Journals)

Esir Pazarlarında Yasak Ticaret: Hür İnsanların Satılması

Toplumsal Tarih, no.28, pp.43-49, 1996 (Other Refereed National Journals)

Memur-Maaş-Yolsuzluk İlişkisi ve Tanzimat Yönetimi

Toplumsal Tarih, no.34, pp.51-57, 1996 (Other Refereed National Journals)

Rus Sömürgeciliğinde Uygulanan Demografik Yöntemler: Kırım ve Kafkasya Örneği

AVRASYA ETÜDLERİ, vol.3, no.2, pp.114-128, 1996 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Kafkasyadaki Bağımsızlık Hareketleri

AVRASYA ETÜDLERİ, vol.2, no.1, pp.88-122, 1995 (Other Refereed National Journals)

Müslüman Olan Macar - leh Mültecileri Meselesi

Toplumsal tarih, no.24, 1995 (Other Refereed National Journals)

Freedom Movements in Northern Caucasia

Eurasian Studies, vol.2, no.1, pp.88-125, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimatçıların Ağalık ve Beylik Kurumunu Kaldırmaya Yönelik Çabaları

Toplumsal Tarih, no.10, pp.9-13, 1994 (Other Refereed National Journals)

XIX. Yüzyılda Trabzon'un Ticarî Önemi ve Ulaşım Sektörü

Trabzon Araştırmaları, no.1, pp.99-114, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Tanzimat Döneminde Musul ve Halep'de Aşiretlerin Yol Açtıkları Asayiş Problemleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.243-255, 1993 (National Refreed University Journal)

Milli Mücadelede Trabzon

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.79, pp.21-55, 1992 (Other Refereed National Journals)

Tanzimat Devrinde Dobruca'da İskân Faaliyetleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.7, pp.199-209, 1992 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyıl Ortalarında Adana Eyaletinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Bir Rapor

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, no.71, pp.27-33, 1991 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Madenciliği ve XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon’xxdaki maden Ocakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi dergisi, no.6, pp.255-270, 1991 (Other Refereed National Journals)

Kurtuluş Savaşında Trabzon'a Yönelik Ermeni-Rum Tehdidi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, no.17, pp.421-434, 1990 (Other Refereed National Journals)

Rusya'nın Kafkasya'yı İşgali

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.239-257, 1990 (National Refreed University Journal)

Sovyetler Birliğinin Milliyetler Meselesine Bakışı

Türk Kültürü, no.327, pp.1-13, 1990 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Kemal Paşa ile Enver Paşa Arasındaki Liderlik Mücadelesi

Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.45, pp.38-44, 1990 (Other Refereed National Journals)

Kurtuluş Savaşında Trabzon’xxa Yönelik Ermeni-Rum Tehdidi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.6, no.17, pp.421-434, 1990 (Other Refereed National Journals)

Milliyetler Problemi ve Sovyet İdeolojisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.3, pp.177-184, 1988 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Differentiated Instruction in Social Studies and History Education in Turkey

24th EUROCLIO Annual Conference- Intersections: How Can History Education Change Today?, SAN SEBASTIAN, Spain, 2 - 07 April 2017

Osmanlı Düzeninin Çökmesinin Ayrılıkçı Hareketlere Olan Etkisi -Ermeni Milleti Örneği

XIX.Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları (Hoşgörüden Yol Ayrımına-Ermeniler adıyla basılmıştır), Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.1, pp.59-97

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon'da Ermeni Nüfus ve Cemaatler Arası İlişkiler

"Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği" (Hoşgörü Toplumunda Ermeniler adıyla basılmıştır), Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006, vol.1, pp.115-142

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aşiretlerin İskânına Dair Gözlemler

Anadolu'da ve Rumeli'de Türkmenler, Mersin, Turkey, 13 - 14 May 2000, pp.217-229

Rusya'nın Kırım ve Kafkasya'yı İstilasında Uyguladığı Demografik Yöntemler

Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 1995, pp.93-115

Milli Mücadele Yıllarında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

19 Mayıs ve Millî Mücadelede Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 1994, pp.154-172

Milli Mücadelede Gümüşhane

Geçmişten Geleceğe Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 13 - 15 June 1991, pp.93-100

Books & Book Chapters

Farklı Ama Bir Arada, Trabzon (1800-1850)

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2020

Tanzimat Reformları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlılar-II, Ş. Severcan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.281-329, 2018

II. Mahmud Dönemi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlılar-II, Ş. Severcan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.171-211, 2018

Osmanlı Devleti ile Aşiretler Arasındaki Çatışma Konuları ve Devletin Denetim Araçları

in: Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Öztürk, M., Batmaz, Ş., Yoska, E., Editor, -, Kayseri, pp.89-124, 2015

Yüzyıllık Arayış: Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci

in: Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Mustafa Öztürk, Abdullah Saydam, Mehmet Palancı, Editor, Orka Matbaa, Kayseri, pp.57-74, 2015

Soykırımdan Kaçış: Cebel-i Elsineden Memalik-i Mahrusaya

in: 1864 Kafkas Tehciri, Kafkasya'da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Hacısalihoğlu M., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi (Balkar) Yayınları, İstanbul, pp.71-115, 2014

Emniyet-i Memleket-Hürriyet-i Matbuat İkilemi ve II. Abdülhamid Dönemi Neşriyat Siyaseti

in: Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid, Hülagü M., Batmaz Ş., Alan G., Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.35-67, 2011

Kafkas Muhacirleri (1860-1870)

in: Sürgün / Circassian Exile (21 Mayıs 1964), -, Editor, Kafdav Yayınları, Ankara, pp.9-45, 2011

XIX. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabad Kazası

in: Akçaabat Yazıları-II, Gedikli F., Editor, Yedirenk, İstanbul, pp.11-53, 2010

The Century that cannot be Learned: Teaching of XXth Century in Turkey

in: Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Aktekin S., Harnett P., Öztür M., Smart D., Editor, Harf Yayıncılık, Ankara, pp.41-58, 2009

Öğrenil(e)meyen Asır: Türkiye'de XX. Yüzyıl Tarihinin Öğretil(e)memesi

in: Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Aktekin S., Harnett P., Öztür M., Smart D., Editor, Harf Yayıncılık, Ankara, pp.45-64, 2009

Ottoman Society in the Modern Age

in: The Turks, Çiçek K.,, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.529-553, 2002

Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu

in: Türkler, XIII, Çiçerk K., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.847-886, 2002

Civil Servants under Tanzimat

in: The Turks, IV, Çiçek K, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.506-514, 2002

The Reforms of Tanzimat Period

in: The Turks, Çiçek K.,, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.198-223, 2002

Tanzimat'ın Memurları

in: Türkler, XIII, Çiçek K.,, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.668-677, 2002

Tanzimat Devri Reformları

in: Türkler, XII, Çiçek K.,, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.782-804, 2002

The Migrations from Caucasus and Crimea and the Ottoman Settlement Policy (1856-1876)

in: The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Çiçek K.,, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.584-593, 2000

The Armenian - Greek Threat to Trabzon in the War of Independence

in: The Pontus Issue and The Policy of Greece, -, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.87-104, 2000

Reformlar ve Engeller: Tanzimat Döneminde Aşiretlerin Yol Açtıkları Asayiş Problemleri

in: Osmanlı, IV, -, Editor, Yeni Türkiye Yeyınları, Ankara, pp.180-189, 1999

Kırım ve Kafkasya'dan Yapılan Göçler ve Osmanlı İskân Siyaseti (1856-1876)

in: Osmanlı, IV, -, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.677-686, 1999

Kurtuluş Savaşında Trabzon'a Yönelik Ermeni-Rum Tehdidi

in: Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası (Makaleler), -, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.121-145, 1999

Kafkasya'da Bağımsızlık Mücadeleleri ve Türkiye

K.T.Ü. Kafkasya Ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yayınları., Trabzon, 1993

Orta Anadolu'daki Aşiretlerin İskânı (1839-1853)

in: Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, Ünal M A.,, Editor, Eser Kitabevi, Samsun, pp.227-256, 1993

Tanzimat Devri Eğitim Sistemi

in: 150 Yılında Tanzimat, Yıldız, Hakkı Dursun, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.475-496, 1992

Episodes in the Encyclopedia