Tanzimat Devrinde Dobruca'da İskân Faaliyetleri


SAYDAM A.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.7, pp.199-209, 1992 (Peer-Reviewed Journal)