Doç.Dr.

Aydın ALAN


VETERİNER FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

BEYAZ DENEY FARELERİNDE BÖBREK VE BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN ARTERİAL VASKULARİZASYONUNUN, MAKROANATOMİK, SUBGROS VE SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Abd.

2004

2004

Yüksek Lisans

SÜLFAKİNOKSALİNİN BILDIRCIN PLAZMASINDAKİ MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Abd.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Temel Bilimler, Veteriner Anatomi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler

2005 - 2018

2005 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler

2012 - 2013

2012 - 2013

DEKAM Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Dekam

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Anatomi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deney Hayvanları Anatomisi (Fare)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anatomide SEM Kullanımı

Lisans

Lisans

Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitimi(İntörn)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İç Organlar II (Ürogenital Sistem)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deney Hayvanları Anatomisi (Kobay)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

VAN 503

Lisans

Lisans

Topografik Anatomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anatomik Teknikler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bazı Anestezi Bölgelerinin Anatomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Diseksiyon Teknikleri I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

A Scanning Electron Microscopic studies on the podocytes of the kidneys of rat (Rattus norvegicus) and blind mole rat (Spalax leucodon)

NUR I. H. , Yoldaş A., ALAN A. , AKÇAY A.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.30, ss.203-209, 2014

2012

2012

Termografi ve Veteriner Hekimliğinde Kullanımı

ALAN A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.133-140, 2012

2012

2012

Balb c Deney Farelerinde Böbreklerin Anatomisi ve Arterial Vaskularizasyonu

ALAN A. , NUR İ. H. , DÜZLER A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.13-21, 2012

2007

2007

Bir Ankara Tavşanının Böbreğinde Gözlenen Varyasyon

DÜZLER A. , NUR İ. H. , Çirli Ş., ALAN A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.57-59, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Effect of Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells on Neuropathic Pain Induced by Cisplatin In Rats

SEZER G. , YAY A. H. , GÖNEN Z. B. , SOYER SARICA Z. , ÖNDER G. Ö. , SARAYMEN B. , et al.

18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kyoto, Japonya, 1 - 06 July 2018, ss.1

2018

2018

Reproductive System of male ground squirrels (Spermophylus xanthoprymnus)

ABAY M. , ORHAN I. , ALAN A. , EKEBAŞ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , DEMİRAL Ö. O. , et al.

3th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.1

2018

2018

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

ABAY M. , ORHAN İ. , ALAN A. , EKEBAŞ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , DEMİRAL Ö. O. , et al.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.175
Link

2017

2017

Gelengilerde Dil ve Dil Papillalarının Makroanatomik, Histolojik ve Scanning Electron Mikroskobik İncelenmesi

ALAN A. , BEYAZ F. , ORHAN İ. , ERGEN E., DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.5-6

2017

2017

The morhological structure of tunica fibrosa bulbi in Gerze rooster and chicken

ONUK B., GEZER İNCE N., ALAN E., SELVİLER S., ALAN A. , KABAK M.

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey and Xth National Veterinary Anatomy Congress, 13 June - 16 September 2017

2017

2017

Üç Kafadar

ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.203-204

2017

2017

Ak Karaman koyunlarında bubus oculı’nin anatomisi üzerinde bir inceleme.

OKŞAR D., ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.163-164

2017

2017

3d Yazıcıların ve Tarayıcıların Anatomi Alanında Kullanımı.

ALAN A. , DÜZLER A. , ORHAN İ.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.123-124

2017

2017

3d Yazıcı Destekli Tahnit Çalışması

ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.73-74

2017

2017

Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Kara Keçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler.

DÜZLER A. , ALAN A. , ORHAN İ. , ELMAZ Ö., ÖZGEL Ö.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.161-162

2017

2017

GELENEKSEL VE MODERN TAHNİT

DÜZLER A. , ORHAN İ. , ALAN A.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 13 - 16 September 2017, cilt.1, ss.41-42

2017

2017

Macroanatomical, scanning electron microscopic investigation of development and language papilla in squirrel

ALAN A. , BEYAZ F. , ORHAN I. , ergen e., DÜZLER A.

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey, Afyon, Türkiye, 13 - 16 September 2017, ss.5-6

2017

2017

Macroanatomic, Light and Electron Microscopy Examination of Pecten Oculi in Larus Canus

GEZER İNCE N., ONUK B., KABAK Y. B. , ALAN A. , KABAK M.

4th International VETIstanbul Group Congress, 11 - 13 May 2017, cilt.80, ss.787-792

2015

2015

Flamingo dilinin makroanatomik ve scanning elektron mikroskobik olarak incelenmesi

ALAN A. , ORHAN İ. , DÜZLER A.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Türkiye, 7 - 10 September 2015

2015

2015

Gerze Horozunda Pekten Oculi’nin Makroanatomik, Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi

ALAN A. , Onuk B., ALAN E., Kabak M.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 7 October - 10 September 2015, ss.71-72

2015

2015

Tendo Calcaneus Communis (Achilles Tendon) in Rabbit

ORHAN I. , ALAN A. , ALAN E., DÜZLER A.

International VETistanbul Group Congress, Saint-Petersburg, Rusya, 7 April - 09 May 2015, ss.650

2015

2015

Tendo Calcaneus Communis in Rabbit

ORHAN I. , ALAN A. , ALAN E., DÜZLER A.

Intenational VETistanbul Group Congress 2015, St. Petersburg, Rusya, 7 - 09 April 2015, cilt.1, no.1, ss.637
Link

2014

2014

The branching of the aortic arch in the flamingo

ALAN A. , ORHAN İ. , DÜZLER A.

Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania, 23 - 26 July 2014, cilt.43, ss.19-20

2014

2014

Anatomic and scanning electron microscopic studies of the tongue and lingual papillae in red fox Vulpes vulpes linnaeus 1758

ALAN A.

Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania, 23 - 26 July 2014, cilt.43, ss.19

2012

2012

Anatomical and scanning electron microscopic studies of the oropharyngeal cavity in the common raven

ERDOĞAN S., ALAN A.

XXIXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, 25 - 28 June 2012

2011

2011

Saksağan da Pica pika Linnaeus 1758 dil damak ve laringeal girişin anatomik ve taramalı elektron mikroskobik özellikleri

ERDOĞAN S., AKBALIK M. E. , ALAN A.

20. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 25 - 28 October 2011

2010

2010

Balb-c beyaz farelerde ıntrarenal arterlerin takilon taslağı üzerinde scannıng elektron mikroskopik inceleme

Alan A. , NUR I. H. , DÜZLER A.

6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 16 - 19 September 2010, ss.31

2010

2010

Balb c Beyaz Deney Farelerinde Ren ve Glandula Suprarenalis Üzerine Scanning Elektron Mikroskobik bir Çalışma

NUR İ. H. , ALAN A. , DÜZLER A.

VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Afyonkarahisar, Türkiye, 16 - 19 September 2010

2010

2010

Üç boyutlu bir öğretim materyali çalışması” VI. Veteriner Anatomi Kongresi

DÜZLER A. , Alan A. , NUR I. H.

6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 16 - 19 September 2010, ss.107

2010

2010

Üç Boyutlu Bir Öğretim Materyali Çalışması

DÜZLER A. , ALAN A. , NUR İ. H.

IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Afyonkarahisar, Türkiye, 16 - 19 September 2010

2006

2006

Termal Anatomi

ALAN A. , NUR İ. H.

IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Kayseri, Türkiye, 13 - 17 September 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Textbook of Veterinary Anatomy Fourth Edition

HAZIROĞLU R. M. , ÇAKIR A., EKİM O., YILDIZ D., Bozkurt E. Ü. , KABAK M., et al.

The Limbs of the Pig, Prof.Dr.R.Merih Hazıroğlu, Prof.Dr. Ahmet Çakır, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.780-783, 2017

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

3D Teknolojisi Destekli Tahnit Araştırması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLER A. (Yürütücü) , ALAN A. , ORHAN I.

2015 - 2016

2015 - 2016

Honamlı keçisi ve Kıl keçisi (kara keçi) kılları üzerinde morfolojik incelemeler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLER A. (Yürütücü) , ALAN A. , ÖZGEL Ö. , ELMAZ Ö., ORHAN I.

2013 - 2014

2013 - 2014

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CANATAN H. (Yürütücü) , KÜÇÜK O. , DİNÇ G. , YAZICIOĞLU N., ALAN A.

2011 - 2013

2011 - 2013

Postnatal gelişim sürecindeki sıçanların akciğerinde Toll-like 2, 4, 5 ve 9 reseptör proteinlerinin lokalizasyonları ve ekspresyonları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

LİMAN N. (Yürütücü) , ALAN E. , ALAN E., ŞENEN G., ALAN A.

2009 - 2012

2009 - 2012

BEYAZ DENEY FARELERİNDE BÖBREK VE BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN ARTEİNAL VASCULARİZASYONUN MAKROANATOMİK SUBGR S VE ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK RAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

NUR I. H. (Yürütücü) , ALAN A.

2004 - 2005

2004 - 2005

BILDIRCINLARDA BELİRLİ DOZLARDA VERİLEN SÜLFAKİNOKSALİNİN PLASMA MDA (MALONDİALDEHİT) DÜZEYİ İLE MERİTROSİT KATALAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

LİMAN B. C. (Yürütücü) , ALAN A.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 48

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Ekim-2013

Ekim 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Tıp Anatomi